Zespół

Banaczyk-Miłońska Sylwia
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Depresja, zaburzenia snu, pamięci, zaburzenia lękowe, uzależnienia, zaburzenia osobowości.

Doświadczenie: Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Obecnie pracuje w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała pracując w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradniach Leczenia Uzależnień i Współuzależnień.

Wykształcenie: Ukończyła I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studia podyplomowe na kierunku „Psychogeriatria z elementami neuropsychologii” Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Skontaktuj się

Baranowska Katarzyna
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: W swojej pracy psychoterapeutycznej oferuje pomoc osobom dorosłym zmagającym się m.in. z: zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, kryzysami emocjonalnymi, trudną sytuacją życiową, trudnościami w relacjach interpersonalnych, problemami z komunikowaniem się, trudnościami w radzeniu sobie ze stresem.

Doświadczenie: Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Kwalifikacje zawodowe podnosiła również poprzez ukończenie studiów podyplomowych Diagnoza Psychologiczna, w praktyce klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz w trakcie staży i wolontariatów (m.in. Neuropsychologiczny Szpital w Lublinie, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, NZOZ Psychomedic). W Grupie LUX MED pracuje od 2014 roku.

Wykształcenie: Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w 2011 roku. Jest uczestnikiem 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie (obecnie 3 rok).

Skontaktuj się

Berent Dominika
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Diagnozuje i leczy choroby oraz zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak depresja, nerwica, zaburzenia lękowe, konsekwencje psychiczne traumy, chwiejność emocjonalna, kryzys psychiczny, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym, uzależnienia, zaburzenia osobowości, zaburzenia „lekooporne” i niejasne diagnostycznie i inne.

Doświadczenie: Lekarz specjalista psychiatra, praktykujący na terenie Warszawy, posiada ponad 10-letni staż w pracy z Pacjentami trudnymi diagnostycznie i lekoopornymi w leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnym. Od 2015 r. zawodowo związana z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica. Pełniła tam funkcję lekarza, starszego asystenta i zastępcy kierownika Oddziału, a obecnie zajmuje stanowisko koordynatora ds. współpracy akademickiej i rozwoju naukowo-badawczego. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu medycznych artykułów naukowych, rozdziałów książkowych oraz wystąpień na krajowych i zagranicznych konferencjach medycznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach i szkoleniach związanych z psychiatrią.

Wykształcenie: Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2007 r.) oraz Studia Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Skontaktuj się

Bis Małgorzata
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Terapia psychologiczna, warsztat psychoedukacyjny, psychoterapia grupowa dla obcokrajowców w języku rosyjskim oraz hiszpańskim, konsultacja z seniorem, depresja poporodowa, zaburzenia odżywiania, psychoterapia par/małżeńska.

Doświadczenie: Po studiach odbyła staże m.in. w Szpitalu Tworkowskim, Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego . Pracę w zawodzie psychologa rozpoczęła w 1984 r. w Szpitalu MSWiA.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Psychologii.

Skontaktuj się

Błędek Andrzejak Sandra
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Diagnozuje i leczy choroby oraz zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychotyczne, uzależnienie i współuzależnienie, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym i konsekwencje psychiczne traumy.

Doświadczenie: Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. Obecnie związana z Kliniką Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Doświadczenie zdobywała pracując m.in. w Oddziałach Psychiatrycznych Całodobowych, Oddziale Psychogeriatrycznym, Oddziale Detoksykacyjnym i w Poradni Leczenia Uzależnień. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach i szkoleniach związanych z psychiatrią.

Wykształcenie: Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Skontaktuj się

Blizińska Beata
Mediatorka
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Mediacje rodzinne, konsultacje indywidualne dla osób w konflikcie, również w konflikcie wewnętrznym. Mediacje sądowe i pozasądowe.

Doświadczenie: Intensywny Kurs Mediacji w Akademii NVC, a także Szkolenie w kierunku mediatora sądowego w Polskim Centrum Mediacji. Kurs Mediacji Rodzinnych oraz Szkolenie z konstruowania ugód mediacyjnych oraz zatwierdzania ich i nadawania im klauzuli wykonalności przez Sąd w Ośrodku Mediacji MIR Synergia. Beata Blizińska znajduje się na liście stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie pod pełnym nazwiskiem: Beata Tondera-Blizińska.

Wykształcenie: Studia podyplomowe Porozumienia bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga w Collegium Civitas.

Skontaktuj się

Brodziński Szymon
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Zajmuje się leczeniem: zaburzeń nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeń snu, zaburzeń lękowych (nerwice, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne), zaburzeń psychicznych organicznych, zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne).

Doświadczenie: Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, zdobywając doświadczenie kliniczne w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, oddziałach detoksykacyjnych i leczenia uzależnień, poradniach zdrowia psychicznego, poradni zaburzeń snu, zespole leczenia środowiskowego, oddziale leczenia nerwic, oddziałach dziennych i rehabilitacji psychiatrycznej.

Wykształcenie: Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Skontaktuj się

Chojnacka Magdalena
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Doktor nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Doświadczenie: Od 2004 roku pracuje w II Klinice Psychiatrii, obecnie na stanowisku zastępcy ordynatora w Oddziale Chorób Afektywnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W 2005 roku odbyła staż w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Monachium. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Stara się łączyć leczenie farmakologiczne z psychoterapią i indywidualnym podejściem do każdego Pacjenta.

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Skontaktuj się

Chorążka Kamil
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Diagnozuje i leczy choroby oraz zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak: depresja, nerwica, lęk, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychotyczne, uzależnienia, zaburzenia osobowości, kryzysy psychiczne.

Doświadczenie: Wiedzę i doświadczenie zdobywał w Szpitalu Tworkowskim, będącym jednym z największych kompleksów tego rodzaju w Polsce. Dzięki wieloprofilowej działalności Szpitala pracował na różnych oddziałach (klinicznych, ogólnopsychiatrycznych, dziennym, odwykowym, terapeutycznym i w poradni przyszpitalnej). Brał również udział w dyżurach całodobowych. Nadal rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w konferencjach naukowych i kursach szkoleniowych. Jest autorem publikacji naukowych. Na co dzień łączy podejście biologiczne i psychoterapeutyczne. Obecnie specjalizuje się w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej.

Wykształcenie: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Skontaktuj się

Czyżewska-Kleczkowska Małgorzata
Psycholog
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: W pracy psychpterapeutycznej specjalizuje się w pomocy młodzieży i osobom dorosłym zmagającym się m.in. z: zaburzeniami nastoju, zaburzeniami jedzenia, problemami lękowymi, poczuciem wypalenia, zagubienia i pustki. Zmagajacymi się z problemami zawodowymi, mającymi trudności w osiąganiu osobistych celów życiowych, nie radzącymi sobie ze złością, poczuciem sensu oraz trudnościami w relacjach z innymi, a także doświadczającymi straty bliskiej osoby. Prowadzi terapię indywidualną oraz terapię rodzin i par. Pracuje także z opiekunami osób starszych i seniorami.

Doświadczenie: Doświadczenie praktyczne zdobywała min. w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie oraz innych placówkach stacjonarnych, jak również ambulatoryjnych dla osób z zaburzeniami osobowości, uzależnieniami od alkoholu oraz od substancji psychoaktywnych.

Wykształcenie: Absolwentka psychologii Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku ze specjalnością psychologia kliniczna oraz Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego geriatria i opieka długoterminowa. Obecnie w trakcie kursu psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Psychoterapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia.

Skontaktuj się

Dębicka Ewa
Psycholog
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych i nastolatków.

Doświadczenie: Posiada 8-letni staż pracy w zawodzie psychologa. Od 2017 roku współpracuje z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica. Zajmuje się też interwencją kryzysową. Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach związanych ze zdrowiem psychicznym, gdzie podnosi swoje kwalifikacje. Praktyka terapeutyczna jest pod stałą superwizją.

Skontaktuj się

Dąbrowska Gabriela
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne, zespół stresu pourazowego, zaburzenia koncentracji, anoreksja, depresja, bulimia, fobia społeczna, psychoza, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia osobowości, bezsenność, nerwica, nerwica natręctw, schizofrenia.

Doświadczenie: Staż w Padwie (Universita’ di Padova w roku 1985). Egzaminy specjalizacyjne w I Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 2001 r. prowadzi indywidualną, specjalistyczną praktykę lekarską w dziedzinie psychiatrii osób dorosłych.

Wykształcenie: Ukończyła Łódzką Akademię Medyczną (obecnie Uniwersytet Medyczny). Odbyła szkolenie w zakresie elektroencefalografii oraz psychoterapii, atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Brała udział w SEPTIMUS Postgraduate Course in Psychotherapy, organizowanym przez Uniwersytet w Sheffield.

Skontaktuj się

Daszkiewicz Urszula
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Praktyka specjalistyczna dotyczy szczególnie diagnostyki i leczenia zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych (nerwicowych), bezsenności oraz zespołu stresu pourazowego (PTSD).

Doświadczenie: Specjalizację z dziedziny psychiatrii dorosłych uzyskała w Szpitalu Tworkowskim oraz Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Podyplomowe Studia Filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej opiece psychiatrycznej – przez wiele lat udzielała konsultacji w Poradni Zdrowia Psychicznego, na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i na Oddziale Dziennym Psychogeriatrycznym w SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście.

Wykształcenie: Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1993 r.).

Skontaktuj się

Delikat Tomasz
Psycholog
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Psycholog. Pracuje zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Zajmuje się m.in. radzeniem sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym, psychoedukacją, problemami natury dorastania. Prowadzi konsultacje również w języku angielskim. Doświadczenie: Brał udział w ogólnopolskim programie Strefa Młodzieży. Praca polegała na wyjazdach do szkół ponadgimnazjalnych na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego oraz prowadzeniu warsztatów edukacyjnych. Prowadził swoje autorskie warsztaty (zaakceptowane merytorycznie przez pracowników naukowych SWPS) z takich tematów jak: radzenie sobie ze stresem, organizacja w czasie, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, rozwiązywanie konfliktów, efektywne uczenie się. Współpracował m.in. z firmami szkoleniowymi w zakresie realizacji projektów szkoleniowych dla szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego w tematykach: profilaktyka uzależnień, radzenie sobie ze stresem, przeciwdziałanie agresji, asertywność, przemoc i cyberprzemoc, rozumienie emocji. Wykształcenie: Absolwent psychologii, psychologii transportu, zawodów trudnych i niebezpiecznych. na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Posiada certyfikat uprawniający do realizowania Programu Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged” opracowanego w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP).

Skontaktuj się

Fuchs-Dzierżyc Natalia
Psycholog
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Psycholog, psychoonkolog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Pracuje zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Prowadzi konsultacje również w języku angielskim.

Doświadczenie: Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobyła w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, a w pracy z dziećmi chorymi onkologicznie w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym z osobami dorosłymi młodzieżą oraz dziećmi.

Wykształcenie: Absolwentka psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu (aktualnie Uniwersytet SWPS). Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Psychoonkologia, aktualnie w trakcie szkolenia na studiach podyplomowych na kierunku Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Skontaktuj się

Furtak Paulina
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Konsultacje psychologiczne i seksuologiczne dzieci, diagnoza gotowości szkolnej, test psychologiczny w kierunku zaburzeń osobowości, test psychologiczny w kierunku oceny poziomu inteligencji, poradnictwo zawodowe oraz wychowawcze, psychoterapia w depresji poporodowej, psychoterapia w zaburzeniach odżywiania, psychoterapia indywidualna, rodzinna i dla par/małżeństw, kwalifikacja do psychoterapii.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobyła w stołecznych ośrodkach, takich jak Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii przy Szpitalu Czerniakowskim, Kliniczny Oddział Psychiatryczny w Szpitalu Wolskim, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Szpitalu Praskim. Pracowała w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. T. Kościuszki oraz w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Obecnie współpracuje z Domami Dzieci w podwarszawskich Pęcherach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wykształcenie: studia magisterskie, kierunek psychologia ze specjalnością psychoterapia i terapia seksualna na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna), studia podyplomowe, kierunek seksuologia kliniczna na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna), ukończone czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowym, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, w trakcie szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, liczne szkolenia z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym cykl szkoleń seksuologicznych w CMKP.

Skontaktuj się

Gabryś-Branas Anna
Psycholog
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Psychoterapeuta. Zajmuje się terapią zaburzeń psychicznych, osobowości, kryzysami życiowymi, wsparciem par w problemach płodności, interwencjami terapeutycznymi skierowanymi do całej rodziny.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych, świetlicach środowiskowych, dziennym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, a także współpracując z wieloma instytucjami działającymi na polu opieki społecznej w ramach projektów pozarządowych

Wykształcenie: Absolwentka psychologii oraz czteroletniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego uzyskała w 2012 roku. Uczestniczyła w wielu kursach oraz szkoleniach doskonalących umiejętności i warsztat psychoterapeuty.

Skontaktuj się

Gajewska Joanna
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z problemami psychicznymi, jak zaburzenia nastroju (w tym depresja i choroba afektywna dwubiegunowa), psychotyczne (m.in. schizofrenia), adaptacyjne, snu, lękowe, nerwicowe, obsesyjno-kompulsyjne, uzależnienia oraz zaburzenia zachowania i pamięci u osób starszych. W swojej praktyce kieruje się indywidualnym podejściem do pacjenta. Szczególną uwagę przywiązuje do partnerskiej współpracy z pacjentem. Planując terapię uwzględnia indywidualne potrzeby i preferencje, jak i możliwości lecznicze ujęte w najnowszych zaleceniach i standardach.

Doświadczenie: Lekarz w trakcie ostatniego roku specjalizacji z psychiatrii. Szkolenie specjalizacyjne odbywa w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego, będącym częścią Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Zajmuje się diagnostyką, farmakoterapią oraz psychoedukacją pacjentów w oddziale całodobowym. Przeprowadza interwencje w stanach nagłych w obrębie Izby Przyjęć Psychiatrycznej. Konsultuje pacjentów w pozostałych oddziałach Szpitala Wolskiego. Doświadczenie zdobywała również pracując w Oddziale Dziennym Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z zab. nerwicowymi i zab. osobowości.

Wykształcenie: Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Skontaktuj się

Gamułkiewicz Elżbieta
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Zajmuje się psychoterapią oraz pomocą psychologiczną dla dorosłych w zakresie leczenia depresji, nerwic, zaburzeń osobowości, stanów lękowych, sytuacji stresu w pracy, kryzysu życiowego, wypalenia zawodowego, doświadczania przemocy w rodzinie, trudności w relacjach. W pracy terapeutycznej kieruje się głównie założeniami psychoterapii humanistycznej, wykorzystując również metody innych nurtów psychoterapii - egzystencjalnej i poznawczo-behawioralnej.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe związane z diagnozą psychologiczną oraz psychoterapią zdobywała m.in w Centrum Psychiatrycznym w Szczecinie SPS ZOZ "ZDROJE", Poradni Zdrowia Psychicznego przy Centrum Psychiatrycznym w Szczecinie, Poradni Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie. Umiejętności zawodowe rozwijała w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Odbyła również trzyletnią psychoterapię szkoleniową własną w ośrodku INTRA.

Wykształcenie: Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Staże kliniczne odbyła w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, Instytucie Kardiologii w Aninie, Szpitalu Bródnowskim w Warszawie oraz na Oddziale Psychiatrycznym SPS ZOZ „ZDROJE” w Szczecinie.

Skontaktuj się

Gawryś-Żoch Aleksandra
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Zakres konsultacji: zaburzenia nerwicowe, zaburzenia nastroju: zaburzenia depresyjne, dystymia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia psychotyczne, schizofrenia, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzenia adaptacyjne, PTSD, zaburzenia snu, zaburzenia osobowości, zaburzenia pamięci.

Doświadczenie: Jako lekarz psychiatra pracuje od 2001 roku. Specjalizację z psychiatrii w ramach etatu rezydenckiego odbywała w II Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii uzyskała w 2007 roku. Prowadziła zajęcia z psychiatrii dla studentów anglojęzycznych WUM oraz dla studentów Wydziału Psychologii SWPS. Od 2008 roku pracuje w Oddziale Dziennym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica”. Prowadzi też zajęcia z psychiatrii dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w pracy w oddziałach szpitalnych, jak i w opiece ambulatoryjnej. W praktyce lekarskiej zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi, psychotycznymi.

Wykształcenie: Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej PTTPB i uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego.

Skontaktuj się

Gmiterek Marzena
Psycholog
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Jest psychologiem specjalizującym się w dziedzinie seksuologii oraz nowoczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi. W gabinecie pochyla się nad problemami osobistymi i zawodowymi, takimi jak życiowe kamienie milowe (narodziny dzieci, wypadki, rozwody, śmierci bliskich); kryzysy w relacjach rodzinnych i osobistych; problemy seksualne (w tym seksualność ludzi biznesu); kwestie zawodowe i karierowe (wypalenie zawodowe, pracoholizm, problemy motywacyjne, konflikty, asertywność, stres, utrata pracy); zaburzenia psychiczne.

Doświadczenie: Odbywała liczne staże i praktyki m.in. w oddziałach onkologicznych, oferując pomoc psychologiczną i realizując działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego. Indywidualną praktykę psychologiczną prowadzi od 2015 roku.

Wykształcenie: Psychologia Stacjonarne Studia Magisterskie oraz Doktoranckie Uniwersytetu Wrocławskiego. Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu (w trakcie). Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Studia Podyplomowe Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Skontaktuj się

Hachulska-Trojanowska Marzena
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Konsultacja psychologiczna dorosłych i dzieci, psychologia medycyny pracy.

Doświadczenie: Karierę zawodową rozpoczęła od stażu na oddziale Kariologicznym w szpitalu Bródnowskim oraz na oddziale Onkologicznym w Centrum Zdrowia Dziecka. Od 2001 roku zdobywa doświadczenie jako psycholog, terapeuta, trener. Pracowała między innymi w Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Uzdrowisku "Konstancin - Zdrój", Tabita, Centrum Medycznym w Piasecznie oraz Powiatowym Zespole d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Piasecznie. Od 2009 roku związana z Grupą LUX MED.

Wykształcenie: W 2000 roku ukończyła kierunek Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim. W 2003 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu "Psychoterapia krótkoterminowa" na Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. Dodoatkowo w 2005 ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie psychologii transportu. W 2013 roku ukończyła szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe "Psycholog uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności" w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie.

Skontaktuj się

Haczyński Józef Andrzej
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Konsultacje seksuologiczne.

Doświadczenie: Posiadane specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych i seksuologii pozwalają na głębsze i całościowe spojrzenie na problemy zdrowia seksualnego i poszukiwanie ich przyczyn nie tylko w sferze psychicznej, ale również jako objawów wielu chorób somatycznych czy działań związanych z lekami. Autor i współautor licznych publikacji naukowych, doniesień zjazdowych oraz rozdziałów w książkach. Nauczyciel akademicki, wychowawca pokoleń studentów, propagator wiedzy medycznej, publicysta, częsty gość Polskiego Radia.

Wykształcenie: Doktor habilitowany nauk medycznych i profesor UW, jest absolwentem Wrocławskiej Akademii Medycznej.

Skontaktuj się

Jagielska Gabriela
Psychiatra dziecięcy, Pediatra, Psychoterapeuta
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych u Pacjentów w wieku dziecięcym i młodzieżowym oraz poradnictwem dla rodziców lub opiekunów dziecka. W swojej pracy preferuje model pracy środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem siły, którą młodemu Pacjentowi może dać jego rodzina i szkoła. Szczególnym tematem jej zainteresowań pozostają od dawna zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży (jadłowstręt psychiczny, żarłoczność psychiczna, zaburzenia odżywiania wczesnego dzieciństwa oraz inne zaburzenia odżywiania), zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu dziecięcego, zaburzenia tikowe) oraz zaburzenia zachowania i zaburzenia więzi.

Doświadczenie: Wieloletni pracownik Oddziału Psychiatrii Wieku Rozwojowego SPDSK w Warszawie. Obecnie pełni funkcję zastępcy kierownika Oddziału Klinicznego. Jest pracownikiem naukowym Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku adiunkta oraz wykładowcą kursów przygotowawczych do uzyskania specjalizacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyła kurs psychoterapii w podejściu zintegrowanym, organizowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, oraz kurs terapii systemowej rodzin. Jest autorką lub współautorką ok. 100 doniesień prezentowanych na sympozjach i konferencjach naukowych oraz szkoleniowych. Jest autorką poradników dla szkół z serii „One są wśród nas” (pt.: „Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu”, „Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu”). Jest autorką i współautorką wielu prac naukowych i komentarzy publikowanych w czasopismach naukowych oraz współautorką książek.

Wykształcenie: Akademia Medyczna.

Skontaktuj się

Józefowska Aleksandra
Psycholog
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Zajmuje się psychoterapią oraz seksuologią zarówno dorosłych, jak i nastolatków. Specjalizuje się w poradnictwie z zakresu niskiego poczucia własnej wartości, kryzysów w związkach (okołorozwodowych, związanych z przemocą), zaburzeń emocjonalnych (seksualności, tożsamości) okresu dorastania, kryzysów w relacjach międzyludzkich, edukacji seksualnej, a także w poradnictwie seksuologicznym i dotyczącym zaburzeń nastroju.

Doświadczenie: Przez 16 lat koordynowała działania Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton, którą tworzyła od samego początku. Prowadzi również warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych oraz z edukacji seksualnej dla dorosłych (rodzice i kadra pedagogiczna) i nastolatków. Współpracowała z m.in. wydawnictwem „Wiedza i Praktyka” oraz czasopismem „Emocje”. Za pracę z młodzieżą została nominowana do tytułu Polka Roku 2006 przez magazyn Gazety Wyborczej „Wysokie Obcasy” oraz wyróżniona w magazynie ELLE.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Pedagogika ogólna. Dodatkowo ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA oraz studia podyplomowe z Seksuologii klinicznej.

Skontaktuj się

Jamroży Agnieszka
Psychiatra

Specjalizacja: Diagnoza i leczenie zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń snu, uzależnień (w tym od: leków nasennych, kanabinoli, hazardu), zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń pamięci, zaburzeń psychicznych wieku podeszłego, zaburzeń odżywiania, zaburzeń związanych ze stresem zawodowym.

Doświadczenie: Certyfikowany psychoterapeuta CBT. Od 2001 r. pracuje z pacjentami. Doświadczenie zawodowe zdobywała min. na stanowisku asystenta w Zespole Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Ząbkach, poradniach leczenia uzależnień, poradniach zdrowia psychicznego, oddziałach leczenia zaburzeń nerwicowych. Od 7 lat pracuje wyłącznie ambulatoryjnie. W trakcie pracy zawodowej prowadziła szkolenia i wykłady dla psychologów i lekarzy. Była wykładowcą i prowadziła zajęcia z psychiatrii w Szkole Wyższej Nauk Społecznych. Przez 2 lata współpracowała jako ekspert z portalem o charakterze psychoedukacyjnym, udzielając porad oraz publikując teksty o charakterze prozdrowotnym. Jest autorem i współautorem prac naukowych z zakresu uzależnień od leków uspokajających i nasennych. Współpracuje z placówkami opieki społecznej.

Wykształcenie: Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 2005-2008 uczestniczyła w 3-letnim szkoleniu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej i uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego przyznany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) uprawniający do samodzielnego prowadzenia psychoterapii (Certyfikat Nr 197).

Skontaktuj się

Kaca-Oryńska Małgorzata
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w pomocy osobom dorosłym z nerwicą natręctw, zaburzeniami lękowymi, w fobią społeczną, zaburzeniami osobowości oraz w chorobami naczyniowymi i zwyrodnieniowymi mózgu, zespołami bólowycmi.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała pracując w Klinice Neurologii w Szpitalu na Szaserów oraz Szpitala Bródnowskiego, a obecnie pracuje jako starszy asystent na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Doświadczenie z pracy klinicznej posiada od 32 lat, w tym od 2010 roku jako psychiatra. Konsultuje też w języku angielskim w zakresie neurologii.

Wykształcenie: Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Następnie zdała egzamin I i II stopnia z neurologii. W 2012 roku obroniła pracę doktorską pt. „Białko S100 i neuronalna enolaza w monitorowaniu udaru mózgu.” W roku 2016 zdała egzamin specjalizacyjny z psychiatrii. Odbyła również szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Skontaktuj się

Kądziołka Aneta
Dietetyk, Psychodietetyk, Specjalista ds. Żywienia
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Konsultacje dietetyka i psychodietetyka - pomoc dietetyka ze specjalizacją psychodietetyczną skierowana do osób, które borykają się z problemem nadwagi i innymi chorobami, wymagającymi wprowadzania zdrowych nawyków żywieniowych.

Doświadczenie: W Poradni Harmonia Grupy LUX MED prowadzi pacjentów z zaburzeniami odżywiania. W Szpitalu LUX MED prowadzi Pacjentów w procesie leczenia otyłości, przed i po zabiegach bariatrycznych oraz wszczepieniu balona żołądkowego.

Wykształcenie: Ukończyła Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz dyplomowanym Menedżerem Wellness & SPA.

Skontaktuj się

Kitzol Magdalena
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Lekarz medycyny, specjalista psychiatra osób dorosłych. Zajmuje się leczeniem m.in. depresji, schizofrenii, psychoz, fobii, manii, chorób afektywno-dwubiegunowych, nerwic, bezsenności, zaburzeń lękowych oraz pscychosomatycznych. Prowadzi również psychoedukacje.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, posiada róweniż wieloletnie doświadczenie ambulatoryjne. Regularnie bierze udział w konferencjach oraz szkoleniach.

Wykształcenie: Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Skontaktuj się

Komorowska Anna
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Lekarz medycyny, specjalista psychiatra osób dorosłych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych w zakresie zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, psychotycznych, zaburzeń pamięci, osobowości, zaburzeń snu i odżywiania, a także zaburzeń psychicznych będących skutkiem używania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

Doświadczenie: Pracuje w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, ma doświadczenie w pracy na oddziałach stacjonarnych, dziennych, odwykowych a także w poradni zdrowia psychicznego. Swoją wiedzę poszerza i uaktualnia uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.

Wykształcenie: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - wydział lekarski

Skontaktuj się

Komorowska-Biernat Dorota
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych u osób dorosłych, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia związane ze stresem, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, bezsenność, zaburzenia lękowe oraz zaburzenia depresyjne.

Doświadczenie: Pracuje jako lekarz specjalista psychiatra od ponad 15 lat. Na co dzień zajmuje się pacjentami na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Swoją wiedzę wzbogaca udziałem w konferencjach psychiatrycznych.

Wykształcenie: Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.

Skontaktuj się

Kos-Maszaro Iwona
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Specjalista terapii środowiskowej, terapeuta EMDR. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu: zaburzeń depresyjnych, zaburzeń nastroju, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych, zaburzeń snu, nerwic, psychoz, schizofrenii, uzależnień, zaburzeń pamięci, zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym, zaburzeń osobowości.

Doświadczenie: Szkolenie specjalizacyjne odbywała w I Klinice Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pełniła funkcję kierownika Zespołu Leczenia Środowiskowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii, następnie Zespołu Leczenia Środowiskowego w Piasecznie. Pracowała również jako konsultant Oddziału i Poradni Leczenia Uzależnień w Piasecznie. Ukończyła dodatkowe szkolenie z terapii EMDR wykorzystywane w leczeniu traumy i PTSD.

Wykształcenie: I Wydział Medyczny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Skontaktuj się

Kossowska Anna
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Diagnoza psychologiczna dorosłych, psychoedukacja, poradnictwo, indywidualna terapia psychologiczna dorosłych, wsparcie psychologiczne w zakresie psychologii międzykulturowej (komunikacja międzykulturowa, adaptacja w nowym środowisku, szok kulturowy). Prowadząc terapię opiera się przede wszystkim na założeniach psychoterapii poznawczo- behawioralnej. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Doświadczenie: Od 2012 roku współpracuje z Centrum Medycznym LUX MED oraz prowadzi prywatną praktykę psychologiczną. Wcześniej doświadczenie zdobywała m.in. w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz w PKO BP gdzie zajmowała się tematyką z zakresu HR. Jej doświadczenie obejmuje zarówno pracę z klientami indywidualnymi, jak i z firmami

Wykształcenie: ​Psychologię ukończyła na Uniwersytecie SWPS w Warszawie na wydziale Psychologii Stosunków Międzykulturowych. Jest absolwentką studiów podyplomowych w terapii poznawczo-behawioralnej (I etap) w Szkole Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Skontaktuj się

Kotarska Jolanta
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w psychiatrii osób dorosłych, diagnostyce i leczeniu zaburzeń nerwicowych, psychoz (schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne), zaburzeń nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe), zaburzeń snu, diagnostyce i farmakoterapii u osób z zaburzeniami odżywiania (bulimia, anoreksja), diagnostyce i leczeniu zaburzeń osobowości i zachowania.

Doświadczenie: Doświadczenie w pracy z Pacjentami od 1993 roku. Praca w szpitalu: 1994-2003 - Szpital Nowowiejski w Warszawie, 2003-2015 - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Doświadczenie zdobywała: na oddziałach klinicznych ogólnopsychiatrycznych, leczenia uzależnień, dziennych Szpitala Nowowiejskiego oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Poradni Przyklinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Psychosomatycznych oraz udzielając konsultacji psychiatrycznych, w wielospecjalistycznym Szpitalu Klinicznym im.prof. W.Orłowskiego w Warszawie (2006-2007), na Oddziale Leczenia Nerwic i Depresji Szpitala w Komorowie (1997-2000), w Poradni Instytutu Psychosomatycznego w Warszawie (1998-2006), udzielając konsultacji psychiatrycznych w ramach współpracy z innymi ośrodkami medycznymi.

Wykształcenie: 1993 - Akademia Medyczna w Poznaniu - Wydział Lekarski, specjalizacja w psychiatrii. Dodatkowe szkolenia: w trakcie kształcenia psychoanalitycznego, w ramach Koła Warszawskiego Psychoanalizy New Lacanian School.

Skontaktuj się

Kowalczyk Tomasz
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Lekarz rezydent, w trakcie szkolenia specjalistycznego z psychiatrii. Szczególną uwagę poświęca terapii zaburzeń snu oraz leczeniu przewlekłych dolegliwości bólowych o charakterze neuropatycznym, zarówno związanych z przebiegiem innych schorzeń, jak i będących osobnymi dolegliwościami.

Doświadczenie: Jako lekarz rezydent pracuje w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie, gdzie uzyskuje doświadczenie oraz ma możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego. W ramach pracy zajmuje się zapewnieniem kompleksowej opieki dla osób doświadczających zaburzeń afektywnych, nerwicowych, związanych ze stresem, a także zaburzeń z kręgu schizofrenii.

Wykształcenie: Absolwent II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Skontaktuj się

Kozłowska Agnieszka
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Lekarz medycyny, specjalista psychiatra osób dorosłych. Ukończyła kursy w zakresie leczenia chorób afektywnych, psychoz (w tym schizofrenii), uzależnień, a także szeroko pojętych zaburzeń nerwicowych. Jest biegłym sądowym w zakresie psychiatrii.

Doświadczenie: Jest lekarzem psychiatrą z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Ukończyła 4,5 letnią szkołę systemowej terapii rodzin na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem profesora Bogdana de Barbaro, a także Zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W celu poszerzenia spojrzenia na zaburzenia psychiczne odbywa staże z zakresu diagnostyki obrazowej. Od wielu lat pracuje w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Obecnie skupia się głównie na praktyce ambulatoryjnej, stosując farmakoterapię z elementami psychoterapii CBT.

Wykształcenie: Wydział Lekarski – Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Uniwersytet Jagielloński – Systemowa terapia rodzin. Uniwersytet Wrocławski – Filozofia. Uniwersytet Ekonomiczny – Zarządzanie w ochronie zdrowia.

Skontaktuj się

Król Marcin
Psycholog
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w psychologii i psychoterapii indywidualnej oraz grupowej.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywał w różnorodnych placówkach w Warszawie i w okolicy, takich jak: poradnia zdrowia psychicznego, dom pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy typu a. W trakcie swojej pracy zajmował się terapią indywidualną i grupową oraz psychoedukacją Pacjentów z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii i zaburzeń osobowości. Aktualnie pracuje również w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic Zaburzeń Osobowości i Odżywiania na Oddziale Całodobowym.

Wykształcenie: Wykształcenie zdobył w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, uzyskując magisterium na kierunku Psychologia kliniczna. Ukończył 4-letnie szkolenie z psychoterapii indywidualnej i 2-letnie szkolenie z psychoterapii grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył szkolenia w podejściu ISTDP (Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy) prowadzonym między innymi przez Jon'a Frederickson'a i innych przedstawicieli tego nurtu z USA i Europy.

Skontaktuj się

Kruszewska-Mazurek Urszula
Psycholog dzieci
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera) oraz terapią autyzmu (metodą o udowodnionej skuteczności - SAZ).Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania (lęk, depresja, ADHD) oraz konsultacje dla rodziców dzieci,przejawiających trudności wychowawcze.Prowadzi także treningi umiejętności społecznych(TUS),zarówno dla dzieci/młodzieży z zespołem Aspergera, jak i z innymi trudnościami społecznymi, bez podłoża autystycznego.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała, odbywając staże i praktyki (zarówno w trakcie studiów,jak i tuż po nich) w Klinice Psychiatrii w Lublinie (oddział młodzieżowy), Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Białymstoku, Ośrodku Wsparcia "Serce" dla Osób z Chorobami Psychicznymi w Lublinie. Po uzyskaniu dyplomu psychologa, pracowała w poradniach psychologicznych w Warszawie oraz przedszkolach dla dzieci z autyzmem. Kwalifikacje zawodowe podnosiła również poprzez ukończenie 3-etapowego szkolenia z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem w Fundacji Krok po kroku (szkolenie honorowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej) oraz półroczny kurs z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT. Jest autorką publikacji naukowej "Samobójstwo w przebiegu choroby schizoafektywnej jako element naznaczania niepełnosprawności człowieka" (ANNALES,UMCS,vol.XXIII, 2010).

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2009).Obecnie jest w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie (ośrodek rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej).

Skontaktuj się

Kuźmitowicz Małgorzata
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem m.in. zaburzeń lękowych, depresyjnych, otępiennych, psychoz. Prowadzi psychoedukację pacjentów i ich rodzin oraz terapię i rehabilitację psychiatryczną. Pomaga pacjentom ze schorzeniami somatycznymi, otępieniem, w zakresie konsultowania oddziałów pielęgnacyjno–rehabilitacyjnych.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach psychiatrycznych całodobowych i dziennych, w poradniach zdrowia psychicznego w zespole leczenia psychiatrycznego środowiskowego (domowego) oraz w oddziałach pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych. Obecnie współpracuje z Ekumeniczną Stacją Opieki–Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej we Wrocławiu oraz zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym, rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej CUPRUM-MED w Lubinie.

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Odbyła 5-letnie kształcenie specjalizacyjne z zakresu psychiatrii w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Skontaktuj się

Kurtyka-Chałas Justyna
Psycholog, psychoterapeuta
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi. W pracy zajmuje się diagnozą i terapią dzieci od 7. r.ż., młodzieży i osób dorosłych. Prowadzi interwencję kryzysową, a także szkolenia i warsztaty psychologiczne. Pracę terapeutyczną opiera na podejściu doświadczeniowo-egzystencjalnym, ale korzysta też z dorobku innych nurtów. Przywiązuje dużą wagę do budowania relacji, doświadczania „tu i teraz”, świadomości i poznawania siebie. Pracę poddaje stałej superwizji. Pracuje zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Ośrodku Pomocy Społecznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku. Odbyła staże kliniczne w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Józefa Bednarza w Świeciu.

Wykształcenie: Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA – 4-letnia Szkoła Psychoterapii (w trakcie). Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży – „Poza Schematami”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna.

Skontaktuj się

Kutyła Iwona
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Interwencja dla osób będących w kryzysie, terapia osób po traumie, psychotraumatologia.

Doświadczenie: Doświadczenie kliniczne zdobyte podczas praktyk i wolontariatu. Obecnie pracuje na oddziale ogólnopsychiatrycznym. W swojej pracy korzysta z metod interwencji osób będących w kryzysie i terapii osób po traumie.

Wykształcenie: Absolwentka Psychologii Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła specjalność Psychologia Kliniczna i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS. Posiada dyplom z Psychotraumatologii. Posiada certyfikat terapeuty EMDR Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR i EMDR Europe, jak również Coacha w ujęciu holistycznym wydanym przez ICC.

Skontaktuj się

Lachowicz-Wołoszyn Angelika
Psycholog
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Psycholog, certyfikowany trener umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych, oraz wczesnoszkolnych.

Doświadczenie: Na co dzień pracuje w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z Autyzmem, a także w Wojewódzkim Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Dobrzyńska w poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS na kierunku Psychologia, ze specjalnością kliniczną we Wrocławiu. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych z Praktycznej Diagnozy Psychologicznej, oraz Przygotowania Pedagogicznego. Rozpoczyna również certyfikowane szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży, w nurcie systemowym. Ukończyła szkolenia z zakresu terapii behawioralnej osób z autyzmem, treningu grupowego osób z autyzmem, a także dotyczących badań przesiewowych dla dzieci, przy pomocy narzędzia M-CHAT-R. Ukończyła również szkolenie z metody Carole Sutton, wspomagającej pracę rodziców z trudnymi zachowaniami u dzieci, a także Teorii Umysłu, rozwijania inteligencji emocjonalnej u dzieci. Ukończyła kurs dietetyki.

Skontaktuj się

Laskowska Agnieszka
Psycholog, Psychotraumatolog
ul. Narbutta 83, Warszawa
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: W swojej pracy psychoterapeutycznej oferuje pomoc osobom dorosłym zmagającym się przede wszystkim ze skutkami doświadczeń traumatycznych (śmierć bliskich, nadużycia seksualne, wypadki); zaburzeniami lękowymi i nerwicowymi (lęk uogólniony, napady paniki, natręctwa, fobie); problemami ze zdrowiem somatycznym o podłożu psychologicznym (zaburzenia snu, reakcje bólowe, zaburzenia odżywiania). Doświadczenie: Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Kwalifikacje zawodowe podnosiła również poprzez ukończenie studiów podyplomowych oraz w trakcie staży i wolontariatów (m.in. Klinika Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Stowarzyszenie SPOZA). Współpracuje z poradniami psychoterapeutycznymi oraz prowadzi własną praktykę psychologiczną. Wykształcenie: Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe z Psychotraumatologii oraz Psychosomatyki i Somatopsychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR certyfikowanego terapeuty EMDR I i II stopnia. Jest uczestnikiem 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Skontaktuj się

Łobacz Justyna
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w chorobach psychicznych tj. schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresje. Zaburzeniach nerwicowych tj. zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne, neurastenia, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną. Dodoatkowo specjalizuje się w: zaburzeniach osobowości, uzależnieniach. Leczy osoby które doświadczyły kryzysu psychicznego, oraz osoby z deficytami nerologicznymi (np. zaburzenia nastroju czy zespoły otępienne).

Doświadczenie: Posiada 14 letnie doświadczenie w pracy szpitalnej i ambulatoryjnej z pacjentami w psychozach, z zaburzeniami nerwicowymi, doświadczających kryzysów psychicznych. Prowadziła Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej w Lublinie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej.

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, następnie odbyła szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii w Klinice Psychiatrii w Lublinie. Ukończyła czteroletnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej. Posiada kwalifikacje asystenta psychodramy (ukończony I stopień szkolenia w psychodramie wg Moreno). Posiada tytuł terapeuty środowiskowego.

Skontaktuj się

Święcka Agnieszka
Psychoterapeuta traumy (psychotraumatolog), psycholog, coach kryzysowy
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Pomaga w poprawie jakości życia, radzeniu sobie z dolegliwościami fizycznymi i psychicznymi, przezwyciężeniu kryzysu oraz skutków traumatycznych doświadczeń, a także w skutecznej komunikacji i rozwoju. Wspiera w odzyskaniu sensu i „żeby chciało się chcieć”. Praktykuje uważność, bycie „tu i teraz”.

Doświadczenie: Psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta traumy (psychotraumatolog), mentor, ekspert ds. komunikacji, manager z 15-letnim doświadczeniem w pracy w biznesie. Członkini m.in. European Society for Traumatic Stress Studies oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Mentor w Early Warning Europe, w ramach programu Unii Europejskiej COSME dla managerów z trudnościami.

Wykształcenie: Studia doktoranckie na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Studia podyplomowe na Wydziale Psychologii, Specjalizacja: PSYCHOTRAUMATOLOGIA (Psychoterapia traumy) - Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Studia podyplomowe na Wydziale Psychologii, Specjalizacja: INTERWENCJA KRYZYSOWA (Pomoc osobom w kryzysie) - Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Certyfikat terapeuty EMDR - EMDR Europe & PPT EMDR, Cykl szkoleń i warsztatów dla Mentorów - Early Warning Europe, Magister Psychologii - Studia magisterskie w dziedzinie: PSYCHOLOGIA - Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Magister Ekonomii - Studia magisterskie w dziedzinie: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Skontaktuj się

Madej Agata Katarzyna
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Lekarz specjalizujący się w psychiatrii człowieka dorosłego: zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobom onkologicznym, depresja, nerwica, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym, uzależnienia, zaburzenia osobowości, zaburzenia „lekooporne” i niejasne diagnostycznie.

Doświadczenie: Od 2011 roku związana ze Szpitalem Nowowiejskim w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym m. in. na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Zaburzeń Snu, Poradni Leczenia Uzależnienia Dzieci i Młodzieży, a także w trakcie kursów i szkoleń z zakresu psychiatrii ogólnej. Stale bierze udział w konferencjach o najnowszych trendach światowych w leczeniu trudności psychicznych w Polsce i Europie, m. in. regularnie uczestniczy w międzynarodowym „Kongresie Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego” w Wiedniu.

Wykształcenie: Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Odbyła szczegółowe szkolenie z najnowszych metod leczenia zaburzeń snu. Posiada certyfikat z medycyny paliatywnej.

Skontaktuj się

Malinowska-Trojanowska Paulina
Psycholog
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Psychoterapia młodzieży oraz dorosłych, seksuologia.

Doświadczenie: Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobyła dzięki stażom w Towarzystwie Pomocy Młodzieży oraz publicznych placówkach zdrowia psychicznego, a także pracy w telefonach zaufania i prowadzeniu warsztatów z edukacji seksualnej na terenie całej Polski. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Zawodowo zajmuje się psychoterapią i edukacją seksualną.

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Psychologii UW. Obecnie kształci się w 4-letniej szkole psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Ukończyła kurs podstawowy terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej oraz Seksuologię kliniczną na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Skontaktuj się

Mikulska Joanna
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (natręctw), zaburzeń psychotycznych, zaburzeń osobowości, ADHD u osób dorosłych, problemów związanych z zespołem Aspergera, pomocy osobom doświadczającym przemocy i po innego rodzaju traumatycznych wydarzeniach.

Doświadczenie: Specjalizowała się i przez wiele lat pracowała w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Przez wiele lat zajmowała się tłumaczeniem tekstów z dziedziny psychiatrii. Prowadzi leczenie również w języku angielskim. Prowadzi leczenie farmakologiczne i psychoterapię zaburzeń psychicznych. Zakres pomocy obejmuje diagnostykę i leczenie zaburzeń psychicznych osób dorosłych oraz młodzieży w wieku 16-18 lat.

Wykształcenie: Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Odbyła szkolenie terapeutyczne z psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Skontaktuj się

Mishenyova Valentyna
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Lekarz psychiatra, zarówno osób dorosłych jak i dzieci. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych, odżywiania, emocjonalnych, koncentracji, a także stresu, zaburzeń somatycznych, bezsenności. Specjalista leczenia uzależnień. Posiada Certyfikat Specjalisty Uzależnień zrealizowany przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. Zajmuje się również orzecznictwem. Konsultuje pacjentów również w języku rosyjskim.

Doświadczenie: Zdobyła wiedzę zawodową w dziedzinie psychiatrii w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu, ukończyła studia podyplomowe na kierunku Terapia uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uzyskała tytuł Terapeuty Uzależnień wydany przez Uniwersytet Zielonogórski. Ma wieloletnią praktykę w pracy z pacjentami na oddziałach psychiatrycznych oraz w służbie ambulatoryjnej. Obecnie pracuje w szpitalu w Bolesławcu. Jest lekarzem orzecznikiem.

Wykształcenie: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Skontaktuj się

Misiurska Aneta
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Jest psychologiem, diagnostykiem oraz terapeutą. Psychoterapia w depresji poporodowej, w zaburzeniach odżywiania, DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), psychoonkologia, psychoterapia uzależnień, test psychologiczny w kierunku oceny poziomu inteligencji, test psychologiczny w kierunku zaburzeń osobowości. Preferuje pracę wg terapii behawioralno – poznawczej, wykorzystując techniki programu Simontona. Wykonuje diagnozy zaburzeń osobowości, zaburzeń poznawczych. Na potrzeby pacjentów może przygotować również opinie psychologiczne dla fierm ubezpieczeniowych.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała m.in.: w NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej, Poradni Zdrowia Psychicznego w ramach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów. Z Grupą LUX MED związana od 2010 roku.

Wykształcenie: W 2002 roku ukończyła studia na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku psychologia. W 2012 ukończone studia podyplomowe na kierunku Psychologia Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Skontaktuj się

Misztal Witold
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Od blisko ćwierć wieku diagnozuje i prowadzi kuracje lekowe pacjentów, cierpiących z powodu szeroko pojętych zaburzeń afery psychicznej, zarówno o charakterze psychotycznym (takie jak schizofrenie, psychozy dwubiegunowe, urojeniowe) oraz nie będące chorobami psychicznymi: zaburzenia lękowe i afektywne, zaburzenia osobowości, stany kryzysowe, bezsenność, otępienia i inne.

Doświadczenie: Przez pierwsze piętnaście lat pracował przede wszystkim w oddziale klinicznym, do którego przyjmowano najbardziej chorych pacjentów (tzw. ostry oddział przyjęciowy). Przez kilka lat pełnił tam funkcję Ordynatora oddziału. Jednocześnie pracował w poradni, konsultował chorych w Domu Pomocy Społecznej, aktywnie uczestniczył w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym, głównie spraw karnych. Przez kilka lat był Kierownikiem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Psychicznie Chorych. Od kilku lat skoncentrował się na leczeniu ambulatoryjnym pacjentów. Autor serii artykułów poświęconych tematyce psychiatrycznej i okołomedycznej. Wkrótce ukaże się jego książka „Psychiatra korpoświata”.

Wykształcenie: Akademia Medyczna w Lublinie.

Skontaktuj się

Molenda Julita
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Tematyka okołoporodowa, czyli zagadnienia, takie jak ciąża, poród, macierzyństwo czy laktacja. Podejmowanie również problemu tokofobii, czyli lęku przed porodem, depresji poporodowej, a także tematu bezpłodności i poronień. Również stosowana psychologia wychowawcza – trudności wychowawcze. Podejmowanie wsparcia w związkach (tzw. wsparcia okołorozwodowego) oraz problemu współuzależnienia.

Doświadczenie: Praca z rodzinami w kryzysie w Fundacji Wspierania Rodzin „Korale”. Założycielka i prezes Fundacji Wspierania Kobiet i Rodzin „Origo”. Tam również stała współpraca z kobietami w okresie okołoporodowym. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkołach rodzenia w postaci indywidualnego lub grupowego przygotowania do porodu. Koordynowanie i przeprowadzanie zajęć na temat kobiecości w Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. Liczne szkolenia dla personelu medycznego z zakresu psychologii porodu. Indywidualna praca z kobietami, głównie w okresie okołoporodowym, oraz towarzyszenie przy porodach.

Wykształcenie: Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Skontaktuj się

Mroziewska Katarzyna
Psycholog
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (chemiczne oraz behawioralne) i współuzależnień. Zajmuje się psychoterapią zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych oraz zaburzeń osobowości.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała i nadal rozwija pracując m.in. w Oddziale Psychiatrii Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz w Poradni Leczenia Uzależnień. Pracowała również w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz w ośrodkach socjoterapeutycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz sekcji naukowej tegoż Towarzystwa a także Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Szkołę Psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

Skontaktuj się

Nejno Przemysław
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Leczenie zaburzeń depresyjnych i lękowych (nerwic), a także psychozy oraz uzależnień.

Doświadczenie: Ordynator Oddziału Dziennego MSCZ w Pruszkowie. Pracował w Klinice Ogólnopsychiatrycznej Uniwersytetu Warszawskiego, w Oddziale Leczenia Nerwic i Depresji oraz Oddziale Leczenia Uzależnień od Alkoholu. W swojej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, psychotycznymi, otępieniami, zaburzeniami osobowości. Łączy metody farmakologiczne z oddziaływaniem psychoterapeutycznym. Pomaga zmierzyć się z problemem bezsenności oraz uzależnieniem od leków uspokajających i nasennych. Pomaga osobom, które doświadczają zaburzeń emocjonalnych związanych z trudnościami życiowymi lub przewlekłym stresem. Oferuje pomoc farmakologiczną i terapeutyczną. Dysponuje doświadczeniem w farmakoterapii zaburzeń lękowych oraz problemów psychiatrycznych osób w wieku podeszłym.

Wykształcenie: Ukończył I Wydział Akademii Medycznej w Warszawie, a także szkolenie z psychoterapii w podejściu zintegrowanym, prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Skontaktuj się

Olejnik Natalia
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Diagnozuje i leczy choroby oraz zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak: depresja, nerwica, lęk, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychotyczne, uzależnienia, zaburzenia osobowości, kryzysy psychiczne.

Doświadczenie: Pracuje jako lekarz psychiatra od 2013 roku. Doświadczenie w pracy z Pacjentami zdobywała w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie na oddziałach ogólnopsychiatrycznych. Na co dzień pracuje i zajmuje się pacjentami w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - Szpital Nowowiejski. Są to Oddziały: Ogólnopsychiatryczne, Oddział Detoksykacji od Narkotyków i Innych Substancji Psychoaktywnych oraz Ośrodek Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu. Stale współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji. Swoją wiedzę wzbogaca udziałem w konferencjach psychiatrycznych.

Wyksztalcenie: Certyfikowany instruktor American Heart Association - Basic Life Support, Studia Podyplomowe WUM “Medycyna Estetyczna”, 2011 r. - Tarnopolski Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I. J. Horbaczewskiego w Tarnopolu, Collegium Medicum w Bydgoszczy

Skontaktuj się

Olszewska Olga
Psychoterapeuta, pedagog, seksuolog
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Praca z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Obszarem pracy są zaburzenia zachowania, zachowania agresywne i destrukcyjne oraz przemoc. Poradnictwo i terapia seksuologiczna. Wsparcie przed porodem, a także po nim w momencie obniżenia nastroju, depresji poporodowej, jak również wsparcie po stracie. Skupia się również w pracy nad nieprawidłowo kształtującą się osobowością lub zaburzoną. Pomoc w radzeniu sobie dla osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Realizuje spotkania/konsultacje/ grupy wychowawcze dla rodziców. Prowadzi grupy socjoterapeutyczne, treningi Zastępowania Agresji oraz grupy wsparcia.

Doświadczenie: Pracowała w świetlicach socjoterapeutycznych, a także była zatrudniona w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie, a także w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. Przez kilka lat związana z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Pęcherach.

Wykształcenie: Ukończyła Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie. Ukończyła Seksuologię Kliniczną na SWPS-ie. Odbyła staż kliniczny w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii PTS i w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ. Obecnie w trakcie Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Skontaktuj się

Osóbka-Zielińska Ewa
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (ECP, PSNLPt), coach
ul. Narbutta 83, Warszawa
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Prowadzi spotkania indywidualne i sesje terapii grupowej. Od 17 lat pomaga radzić sobie z różnymi sytuacjami kryzysowymi w pracy, w życiu osobistym, w związkach i relacjach partnerskich. Specjalizuje się w pomocy w sprawach emocjonalnie niezwykle złożonych: w kryzysach życiowych, w stresie pourazowym, depresji, traumie i samotności. Pomaga również w rozwijaniu umiejętności osobistych, szukaniu nowych rozwiązań trudnych spraw życiowych.

Wykształcenie: Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, dwie czteroletnie szkoły psychoterapii : Studium Psychoterapii Neurolingwistycznej i Szkołę Psychoterapii Intra w Warszawie a także Akademię Menadżera III Sektora Collegium Civitas i Studium Coachingu MLC. Kompetencje rozszerzała uczestnicząc w szkoleniach specjalistycznych, m.in. z mediacji i negocjacji, PR. Uzyskała europejski certyfikat ECP oraz PSNLPt, a także doradcy stowarzyszenia NEST – New Experience for Survivors of Trauma w Irlandii. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych SMR, jest w zarządzie Polskiej Federacji Psychoterapii oraz zarządzie Polskiego Stowarzyszenia NLPt.

Otto Julia
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Diagnoza psychologiczna, psychoedukacja, poradnictwo, praca terapeutyczna, treningi metapoznawcze.

Doświadczenie: Swoje doświadczenie i umiejętności zdobywała dzięki stażom m.in. w Szpitalu Bródnowskim. Pracowała w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (Szpital Tworkowski). Jest autorką kilku publikacji naukowych, np. „Rola negacji w rozumieniu tekstu oraz w powstawaniu i tłumieniu stereotypowych asocjacji” i artykułów popularnonaukowych, m.in. „Od genomu do schizofrenii”, „Empatyczny sadysta”, „Korzeń moralności”.

Wykształcenie: Psychologię kliniczną ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest również absolwentką 4-letnich studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii integracyjnej (Profesjonalna Szkoła Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia), podyplomowych studiów z Mediacji i Negocjacji Sądowych i Pozasądowych realizowanych pod patronatem Polskiego Centrum Mediacji PCM oraz Uczelni Łazarskiego. Ze Szkołą Wyższej Psychologii Społecznej była związana przez kilka lat, działając naukowo w Centrum Interdyscyplinarnym Badań Poznawczych ICACS oraz prowadząc zajęcia dydaktyczne i warsztaty ze studentami.

Skontaktuj się

Pączkowska Agnieszka
Psycholog
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Psychoterapia młodzieży (od 14. r.ż.) oraz dorosłych.

Doświadczenie: Liczne szkolenia z zakresu psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym dwuletnie szkolenie z terapii systemowej w Laboratorium Psychoedukacji i roczne szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej. Obecnie szkoli się do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Krakowie.

Wykształcenie: Absolwentka Psychologii na UKSW i Socjologii na UW.

Skontaktuj się

Pawełczak Paweł
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Diagnostyka i leczenie: depresji, zaburzeń lękowych, schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, psychoz, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń psychicznych wieku podeszłego, problemów związanych z uzależnieniami od alkoholu i innych substancji.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Psychiatrii w Lublinie i Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracuje z Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Jest autorem prac poglądowych z zakresu psychiatrii. Swoją wiedzę stale poszerza uczestnicząc w konferencjach naukowych. Posiada uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane i wystawiania zwolnień lekarskich. Zajmuje się także sporządzaniem opinii (świadectw) psychiatrycznych oraz wydawaniem zaświadczeń lekarskich.

Wykształcenie: Ukończył Akademię Medyczną w Lublinie. Tytuł pracy doktorskiej: "Czynniki ryzyka nawrotu psychozy i ponownej hospitalizacji u pacjentów leczonych z powodu schizofrenii".

Skontaktuj się

Pazera Błażej
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Lekarz medycyny, specjalista psychiatra osób dorosłych. Zajmuje się leczeniem m.in. depresji, chorób afektywno-dwubiegunowych, nerwic, bezsenności, zaburzeń lękowych, psychicznych i emocjonalnych. Prowadzi konsultacje również w języku angielskim.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywał w Milickim Centrum Medycznym oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jadwigi w Opolu.

Wykształcenie: Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na wydziale wojskowo-lekarskim

Skontaktuj się

Pilarczyk Andrzej
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: W swojej pracy koncentruje się głównie na chorobach afektywnych (zaburzenie depresyjne nawracające, choroba afektywna dwubiegunowa) oraz chorobach psychotycznych (schizofrenia, zaburzenie schizoafektywne).

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pabianickim Centrum Psychiatrycznym, pracując zarówno w oddziale psychiatrycznym jaki i w poradni zdrowia psychicznego. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii dorosłych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Lekarskie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Skontaktuj się

Pilichowicz Edyta
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Zakres konsultacji: zaburzenia nerwicowe, zaburzenia nastroju: zaburzenia depresyjne, dystymia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia psychotyczne, schizofrenia, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzenia adaptacyjne, PTSD, zaburzenia snu, zaburzenia osobowości, zaburzenia pamięci.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała w I Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i w poradni PZP Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Swoją wiedzę stale poszerza uczestnicząc w konferencjach naukowych. Dodatkowo posiada uprawnienia do wydawania orzeczeń niezbędnych do pozwolenia na broń i licencji pracownika ochrony. Zajmuje się także sporządzaniem opinii (świadectw) psychiatrycznych oraz wydawaniem zaświadczeń lekarskich.

Wykształcenie: Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku oraz trzyletni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Skontaktuj się

Piss Tomasz
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Doświadczenie: Lekarz medycyny, specjalista psychiatra osób dorosłych. W latach 1992–1998 ordynator szpitala psychiatrycznego w Brzegu Opolskim, następnie (1998–2002) dyrektor szpitala psychiatrycznego we Wrocławiu; w okresie 2003–2005 starszy asystent na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci. Od 2005 ordynator i zastępca dyrektora ds. medycznych w szpitalu psychiatrycznym w Miliczu. Autor książki „Stany lękowe”.

Skontaktuj się

Pohorecka-Kudra Dorota
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w diagnozie neuropsychologicznej i terapii zaburzeń spowodowanych uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe związane ze schorzeniami neurologicznymi zdobywała m.in. na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA oraz w LUX MED Tabita. Obecnie Koordynator Oddziału Terapeutyczno-Opiekuńczego dla osób z chorobami otępiennymi.

Wykształcenie: Ukończyła studia psychologiczne na York University w Toronto oraz Psychologię Kliniczną i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Doskonaliła umiejętności zawodowe w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT.

Skontaktuj się

Poleszczyk Anna
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych u dorosłych (nerwice, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, psychozy, zaburzenia psychiczne wieku podeszłego).

Doświadczenie: Specjalizację z psychiatrii realizowała w Klinice Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a następnie w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie adiunkt w Zakładzie Neurofizjologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w trakcie specjalizacji z neurologii w I Klinice Neurologii IPiN. Autorka licznych publikacji z zakresu psychiatrii i czynna uczestniczka konferencji polskich i zagranicznych. Interesuje się nieinwazyjnymi metodami stymulacji mózgu.

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Skontaktuj się

Pomianowska Barbara
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Neuropsychologia.

Doświadczenie: Psycholog kliniczny (neuropsycholog), wyspecjalizowany przede wszystkim w dziedzinie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Doświadczenie kliniczne zawdzięcza wieloletniej pracy w oddziałach: neurologii, udarowym, rehabilitacji neurologicznej oraz pracy w charakterze samodzielnego konsultanta w placówkach lecznictwa otwartego.

Wykształcenie: 1973-1978 Uniwersytet Warszawski – Stosowana Psychologia Kliniczna – studia magisterskie, 1986-1990 Specjalizacja I stopnia – Psycholog Kliniczny, 1995-1999 Specjalizacja II stopnia – Psycholog Kliniczny, 2009-2012 Studium psychologii i psychoterapii SPCH – psychoterapia integratywna szkolenia i warsztaty, Kurs GCP.

Skontaktuj się

Przygoda Zuzanna
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Konsultacje psychologiczne dla dzieci i dorosłych, poradnictwo wychowawcze, psychoterapia indywidualna dzieci.

Doświadczenie: Jest psychologiem dziecięcym i młodzieżowym z 11-letnim stażem w zawodzie. Swoje doświadczenie i umiejętności zdobywała dzięki stażom m.in. w Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”, Pracowni „Psychodrabina”, Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku, Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Gabinecie Terapeutycznym „Siedem Zmysłów”, w trakcie których prowadził m.in. konsultacje, terapię oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży. Pracowała w Ośrodku NRZOZ TPD „Helenów” z dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami, a także w warszawskich szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu. Obecnie pracuje także w Stowarzyszeniu „Latawiec”, gdzie prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Pracuje w nurcie psychodynamicznym pod stałą superwizją.

Wykształcenie: Ukończyła Psychologię ze specjalizacją Psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii na Uniwersytecie Warszawskim, kończy szkolenia z zakresu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (SPDiM w Ośrodku Regeneracja).

Skontaktuj się

Pyka Małgorzata
Psycholog
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Psycholog, psychoterapeuta, biegły sądowy w zakresie psychologii, interwent kryzysowy, psychotraumatolog, terapeuta EMDR. Konsultuje dorosłych i dzieci od 12 roku życia. Posiada uprawnienia przeprowadzania różnego rodzaju testów psychologicznych, m.in. testów osobowości (przeszła specjalne szkolenie dotyczące używania kwestionariusza MMPI-2), testów zawodowych, oraz badań np. na posiadanie broni.

Wykształcenie: Tytuł magistra psychologii zdobyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Dodatkowo ukończyła trzyletnie studia licencjackie w kierunku Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada certyfikat potwierdzający kwalifikacje do przeprowadzania Inwentarza Osobowości MMPI-2, wydanego przez Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS.

Skontaktuj się

Raczyńska-Gutkowska Kamila
Psycholog
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Psycholog, psychoterapeuta. Pracuje głównie w podejściu psychodynamicznym, ale chętnie korzysta z doświadczenia innych szkół psychoterapeutycznych, m.in. terapii poznawczo-behawioralnej, ericksonowskiej, czy psychoterapii pozytywnej, po to, by jak najlepiej dostosować metody pracy do problemu każdego pacjenta.

Doświadczenie: Roczny kurs "Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej" w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, a następnie doskonaliła swoje umiejętności podczas 4-letniego specjalistycznego szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej pod patronatem Oddziału Leczenia Nerwic Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Wykształcenie: Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Muzykoterapia na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ukończyła kurs I stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowania. Posiada tytuł konsultanta w zakresie psychoterapii pozytywnej nadany przez Word Association for Positive Psychotherapy.

Skontaktuj się

Ryznar-Górska Agnieszka
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Zajmuje się konsultacjami psychologicznymi i diagnozą psychologiczną. Specjalizuje się w psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, jak i osób z grupy DDA/DDD. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, lękowymi, zaburzeniami osobowości. Wspiera osoby w kryzysie, mające problemy rodzinne, trudności w relacjach i w tworzeniu związków, a także te osoby, które pragną dążyć do własnego rozwoju dzięki lepszemu poznaniu siebie, swoich potrzeb i możliwości.

Doświadczenie: Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami jako psycholog od 2002 roku, a jako psychoterapeuta od 2007 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Szpitalu Wolskim w Warszawie (do chwili obecnej), w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Rehabilitacji Neurologicznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie oraz współpracując z grupą terapeutyczną „Genogram” i z LUX MED (wcześniej Centrum Medyczne LIM). Doskonaliła umiejętności zawodowe podczas licznych staży klinicznych m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Ośrodku Terapeutycznym „Goplańska” w Warszawie. Ukończyła 5-letnie szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych dorosłych, uzyskując w 2011 roku tytuł specjalisty.

Wykształcenie: Jest absolwentką podyplomowego szkolenia w zakresie psychoterapii realizowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie atestowanego przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, uprawniającego do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty. Obecnie jest w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę psychoterapeuty uzależnień.

Skontaktuj się

Siemionko Daniel
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Terapia psychologiczna, psychologia medycyny pracy, psychoterapia. Głównymi obszarami jego pracy są zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia lękowe, stres, zaburzenia snu, depresja, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia nastroju, kryzysy w związku, trudności w relacjach interpersonalnych, dysregulacja emocji, psychoedukacja (przyczyny zachorowania, objawy choroby, objawy zwiastujące nawrót choroby, sposoby leczenia oraz radzenia sobie w sytuacji pogorszenia stanu psychicznego).

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywał m.in. podczas pracy w Mazowieckim Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym, gdzie prowadził grupową terapię poznawczą, treningi asertywności, terapię indywidualną krótkoterminową, treningi relaksacji oraz psychoedukację. Pracował również na Oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym, gdzie zajmował się pacjentami z rozpoznaniem schizofrenii, zaburzeniami psychotycznymi oraz zaburzeniami afektywnymi.

Wykształcenie: Jest psychologiem, psychologiem medycyny pracy oraz psychologiem transportu. Ukończył studia magisterskie o specjalności klinicznej, studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz szkolenie CBT EDU w zakresie technik poznawczo-behawioralnych. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Skontaktuj się

Sitko Magdalena
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Zaburzenia psychotyczne, zaburzenia nastroju, depresja, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia snu.

Doświadczenie: Szkolenie specjalizacyjne odbyła w I Klinice Psychiatrycznej w IPiN, z którą jest związana zawodowo do dnia dzisiejszego. Na co dzień pracuje na Oddziale Interwencyjno-Diagnostycznym w IPiN. Posiada uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane oraz zwolnień lekarskich.

Skontaktuj się

Skórska Bożena
Psycholog, Psychotraumatolog, Mediator
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w udzielaniu pomocy psychologicznej i psychoterapii z naciskiem na kryzysy sytuacyjne i traumy z historii życia. Kluczowym aspektem jest troska i pomoc w skutecznym rozwiązywaniu problemów przez pacjenta. Do pracy z pacjentem wykorzystuje kompleksową wiedzę z psychotraumatologii. W sytuacji zaburzeń pourazowych stosuje metody: procedurę przedłużonej ekspozycji, przetwarzanie poznawcze, eklektyczną terapię traumy, ekspozycyjną terapię narracyjną, screen work. Doświadczenie: Współpraca: Od 2010 roku w Grupie Lux Med. Od 2015r. biegła sądowa w sprawach karnych i cywilnych, II kadencja. Wolontariat w Biurze Ochrony PPL: uczestniczenie w szkoleniach w służbie lotniskowej do działań w sytuacji kryzysów i zagrożeń lotniczych. Wykształcenie: Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Studia Podyplomowe z Psychotraumatologii na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Skontaktuj się

Stajszczyk Karolina
Logopeda
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Logopeda ze specjalnością neurologopedia kliniczna oraz pedagog. Prowadzi terapię dla dzieci ze stwierdzoną m.in. dyslalią, dyzartrią, dysfazją oraz wadami mowy, w tym: wadami artykulacyjnymi, zaburzeniami oddechowo-fonacyjnymi oraz innymi zaburzeniami sfery oralno-facjalnej, wynikającymi z problemów neurologicznych oraz genetycznych.

Doświadczenie: Stawia na ciągły rozwój i poszerzanie kwalifikacji pracując we wrocławskich ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjnych. Pracuje z pacjentami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, zespołem Aspergera; jak również z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną.

Wykształcenie: Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Kwalifikacje w zakresie Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją logopedyczną zdobyła na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Posiada wiele ukończonych kursów i certyfikatów, m.in. certyfikat ukończenia kursu Terapii Czaszkowo-Krzyżowej (Craniosacralnej), szkolenia Makaton (pierwszego stopnia) oraz wykorzystywania elementów Metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

Skontaktuj się

Stępień Magdalena
Psycholog
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Psycholog i Psychoonkolog. Pracuje zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i z dorosłymi.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała w Hospicjum dziennym, domowym i stacjonarnym dla dorosłych, w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Przylądek Nadziei". Obecnie współtworzy i rozwija Fundację rozwijającą idee filozofii Mindfulness i Uważności dla dzieci, młodzieży oraz opiekunów. Pracuje z ciałem, oddechem i relaksacyjnie.

Wykształcenie: Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W trakcie kursu MBSR - Redukcja stresu oparta na uwazności - certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Mindfulness. W trakcie certyfikacji z Terapii Simontona - dedykowanej osobom chorującym nowotworowo i przewlekle.

Skontaktuj się

Stępień Paweł
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Lekarz medycyny, specjalista psychiatra osób dorosłych. Specjalizuje się w leczeniu m.in. depresji, nerwicy, schizofrenii, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, zaburzeń osobowości, psychoz oraz bezsenności.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe pogłębiał w Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie oraz Szpitalu Psychiatrycznym MSW w Cieplicach. Odbył liczne kursy i szkolenia z dziedziny psychiatrii oraz psychofarmakologii, w tym staż w Riverview Medical Center w New Jersey.

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ukończył program specjalizacji z Psychiatrii w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

Skontaktuj się

Starzyk Marta
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Specjalista medycyny rodzinnej i psychiatrii z ponad dziesięcioletnim stażem. Ukończyła też studia podyplomowe z zakresu geriatrii i opieki długoterminowej, a obecnie jest w trakcie trzeciego szkolenia specjalizacyjnego, tym razem z seksuologii. Wszechstronne wykształcenie i wieloletnia praktyka lekarska sprawiają, że na potrzeby swoich Pacjentów patrzy całościowo, diagnozując objawy fizyczne, psychosomatyczne i psychologiczne.

Doświadczenie: W trakcie swojej kariery medycznej opiekowała się Pacjentami w różnorodnych placówkach, prywatnych przychodniach, domach opieki społecznej, Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego. Pracowała również w Pogotowiu Ratunkowym. Ma też doświadczenie w orzecznictwie medycznym jako lekarz orzecznik w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pracowała w Szpitalu Wolskim na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.

Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

Skontaktuj się

Stefanowski Bogdan
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w zaburzeniach depresyjnych, zaburzeniach nastroju, chorobach afektywnych dwubiegunowych (CHAD, depresji), zaburzeniach lękowych, zaburzeniach snu, nerwicy, psychozie, zaburzeniach psychotycznych, schizofrenii, problematyce uzależnień (leczeniu Pacjentów uzależnionych od opiatów, amfetaminy, THC, alkoholu oraz środków uspokajających i nasennych), zaburzeniach pamięci, zaburzeniach zachowania, zaburzeniach psychicznych w wieku podeszłym, zaburzeniach odżywiania (anoreksji, bulimii i innych), zaburzeniach osobowości.

Doświadczenie: Pracuje na Oddziale Chorób Afektywnych II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie ukończył specjalizację z psychiatrii. Dodatkowo pracuje na Oddziale Psychiatrycznym, gdzie pełni funkcję lekarza dyżurnego w Psychiatrycznej Izbie Przyjęć Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Odbył liczne kursy i szkolenia z dziedziny psychiatrii oraz psychofarmakologii. Szczególnie interesuje się nowymi metodami farmakoterapii stosowanymi w psychiatrii.

Wykształcenie: Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Skontaktuj się

Szabłowska Elżbieta
Logopeda
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Logopeda, neurologopeda kliniczny. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Zajmuje się diagnozą oraz terapią logopedyczną dzieci i osób dorosłych w zakresie kształtowania mowy, terapii wad wymowy, terapii zaburzeń mowy i komunikacji. Zajmuje się także profilaktyką logopedyczną dzieci przed ukończonym pierwszym rokiem życia, w tym oceną problemów ze ssaniem piersi i pomocą w tym zakresie.

Doświadczenie: Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii logopedycznej z osobami niepełnosprawnymi zdobyte podczas pracy w placówkach terapeutycznych, m.in. w Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „Tęcza” w Oławie, oraz przedszkolu terapeutycznym we Wrocławiu. Poza prowadzeniem terapii w gabinecie, pracuje w przedszkolu z dziećmi z orzeczeniem o autyzmie. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe.

Wykształcenie: Ukończyła Pomagisterskie Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz neurologopedię na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła także kurs „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem” oraz kurs "Terapia Neurotaktylna" w Międzynarodowym Instytucie dr Swietłany Masgutowej.

Skontaktuj się

Szczygłowska Kamila
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w się w psychoterapii objawów depresyjnych, lękowych, zaburzeniach snu, odżywiania, uzależnieniach, trudnościach w relacjach z ludźmi w pracy, w domu i w bliskich związkach, w rozwiązywaniu kryzysów związanych ze zmianą etapu życia i kryzysów losowych. Pracuje zarówno indywidualnie, jak i z parami oraz z rodzinami.

Doświadczenie: Uczestniczyła w licznych stażach na klinicznych oddziałach psychiatrycznych, jak również w przychodniach i poradniach psychologicznych. Pracowała z osobami z autyzmem dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie. Odbyła praktyki w Mokotowskim Hospicjum Świętego Krzyża w Warszawie oraz w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych „SYNAPSIS”. Prowadziła grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla osób przeżywających żałobę, uzależnionych oraz dla kobiet zmagających się z depresją poporodową.

Wykształcenie: Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (specjalizacja: psychologia kliniczna), studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii indywidualnej, par i rodzin oraz psychoonkologII.

Skontaktuj się

Węgrzyn Jacek
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Diagnozuje i leczy choroby oraz zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak: depresja, nerwica, lęk, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym, uzależnienia, zaburzenia osobowości, kryzysy psychiczne.

Doświadczenie: Kierownik Izby Przyjęć w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiada 20-letnie doświadczenie pracy z pacjentem. Specjalista w leczeniu "trudnych przypadków" i zaburzeń psychicznych "lekoopornych". Specjalizuje się w pomaganiu w sytuacjach kryzysowych, wymagających podjęcia szybkich decyzji. Posiada uprawnienia do: wypisywania recept na leki (w tym refundowane), wystawiania zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4), wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Wykształcenie: Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny

Skontaktuj się

Wesołowska Anna
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Lekarz medycyny, specjalista psychiatra osób dorosłych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych, psychotycznych, a także uzależnień, zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym, zaburzeń odżywiania.

Doświadczenie: Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zawodzie lekarza psychiatry. Pracowała w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziałach Stacjonarnych i Dziennych, Oddziale Leczenia Nerwic, Oddziale Leczenia Odwykowego. Obecnie pracuje w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu na Oddziale Psychiatrycznym, gdzie pełni funkcję lekarza dyżurnego oraz konsultuje psychiatrycznie pozostałe Oddziały Szpitala.

Wykształcenie: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (2008r.).

Skontaktuj się

Wróbel-Harmas Monika
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Pomaga osobom dorosłym, parom oraz rodzinom, które są w trakcie zmian, doświadczają problemów emocjonalnych, obniżonego nastroju, baby blues, chcą konstruktywnie rozwiązywać konflikty i radzić sobie ze stresem.

Doświadczenie: Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, w trakcie zwolnienia, poszukującymi pracy. Praktykę zdobywała m.in. w: SP SP ZOZ Oddział Dzienny Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Słupsku, SP SP ZOZ Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Lubuczewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku, Poradnia i Oddział Dzienny dla osób uzależnionych od alkoholu w Słupsku. W latach 2012-2019 zajmowała się promocją zdrowia publicznego, pracując w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-PZH.

Wykształcenie: Jest absolwentką Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Kurs Podstawowy Terapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, szkolenia, kursy zawodowe oraz seminaria superwizyjne. Jest Członkiem Nadzwyczajnym WTTS.

Skontaktuj się

Wróblewska Aneta
Psycholog
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna i grupowa z osobami dorosłymi, psychoterapia osób z doświadczeniem psychozy.

Doświadczenie: Posiada wieloletnie doświadczenie i umiejętności w zawodzie psychologa, które rozwinęła podczas pracy w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego, m.in. na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym, jak również w Poradni Zdrowia Psychicznego i w Zespole Leczenia Środowiskowego, w którym obecnie pełni obowiązki kierownika. Dodatkowo prowadzi ćwiczenia z zakresu psychopatologii z elementami psychiatrii dla studentów psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jak również praktyk studenckich dla Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania i Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykształcenie: Czteroletnie szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

Skontaktuj się

Zagajewska Martyna
Psycholog, coach ICC, specjalista psychoterapii uzależnień (w procesie certyfikacji)
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Jest psychologiem klinicznym i osobowości, certyfikowanym Coachem ICC (International Coaching Certification), specjalistą psychoterapii uzależnień (w procesie certyfikacji), profilaktykiem uzależnień, trenerem umiejętności miękkich. Prezentuje holistyczne (całościowe) podejście do człowieka. W pracy z Pacjentami czerpie z różnych nurtów, głównie poznawczo - behawioralnego (o potwierdzonej skuteczności).

Doświadczenie: Zdobyła różnorodne doświadczenie w obszarach: pomocy społecznej, zasobów ludzkich (rekrutacja i rozwój), organizacji pozarządowych, wydawniczym, marketingu i reklamy, edukacyjnym (wykładowca psychologii i socjologii). Prowadząc sesje coachingowe motywuje i inspiruje do wdrażania pozytywnych zmian. Pisze artykuły dotyczące rozwoju osobistego i zdrowia psychicznego. Inicjuje i realizuje szkolenia miękkie, warsztaty rozwojowe, zajęcia psychoedukacyjne i integracyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i organizacji International Coaching Communication.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Psychologia kliniczna i osobowości, studia podyplomowe: Relacje interpersonalne i Profilaktyka uzależnień, Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin: Specjalista psychoterapii uzależnień (program rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), ICC Poland/ KefAnn Psychoedukacja: International Coaching Certification.

Skontaktuj się

Zawadka Aleksandra
Psycholog, Psychotraumatolog
ul. Narbutta 83, Warszawa
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Pomoc osobom dorosłym doświadczającym trudności, w postaci stresów dnia codziennego, nagłych wydarzeń losowych, a także osobom po traumach, z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, w kryzysie. Prowadzenie diagnostyki z wykorzystaniem testów psychologicznych. Doświadczenie: Staż w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Dolnej 42. Po studiach staż a następnie praca jako psycholog w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Całodobowym w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica. Obecnie współpraca ze Szpitalem Specjalistycznym MSWiA, gdzie pracuję jako psycholog w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Dodatkowo uczestnictwo w projektach naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, podczas których była odpowiedzialna za przeprowadzenie diagnostyki psychologicznej osób badanych. Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS. Jest Psychotraumatologiem, a także certyfikowanym terapeutą EMDR. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu diagnostyki psychologicznej. Obecnie uczęszcza do 4-letniej szkoły psychoterapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym na Uniwersytecie SWPS.

Skontaktuj się

Zawadzka Monika
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Psychologia sportu, coaching, psychotraumatologia, mediacje dla par, mediacje rodzinne - poradnictwo wychowawcze, poradnictwo zawodowe, test psychologiczny w kierunku zaburzeń osobowości.

Doświadczenie: Po studiach odbyła staże w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Szpitalu Tworkowskim. Pracę zawodową rozpoczęła w 2007 r. Pracowała z osobami przewlekle chorymi oraz jako specjalista ds. relacji partnerskich. Posiada doświadczenie w pracy z osobami, których spotkały trudne i bolesne doświadczenia: cierpienie psychiczne, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia emocjonalne, osamotnienie, niezrozumienie przez innych, problemy w związkach, problemy w rodzinie, nałogi.

Wykształcenie: Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Psychologii Klinicznej.

Skontaktuj się

Ziętkiewicz Beata
Psycholog, psychoterapeutka, coach
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną w podejściu poznawczo-behawioralnym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W terapii za najważniejsze uważa partnerskie, zindywidualizowane podejście do każdej zgłaszającej się osoby i dopasowanie metod terapeutycznych do przeżywanych przez tę osobę trudności. Z tego względu w pracy wykorzystuje również terapię schematów i terapię depresji opartą na uważności. Pomaga osobom dorosłym doświadczającym m.in. nasilonego lęku, smutku, złości, cierpiącym na schizofrenię, zaburzenia osobowości. Pracuje również z osobami, które przeżyły zdarzenie traumatyczne, utratę bliskiej osoby, bądź mają ogólne poczucie, że znajdują się w stanie kryzysu emocjonalnego – niezależnie od jego przyczyny. Zaprasza również do skorzystania z coachingu, który stanowi krótkoterminową formę wsparcia dla osób przeżywających rozmaite życiowe trudności (w pracy zawodowej, w relacjach z innymi, poczucie impasu w życiu). Zanim zajęła się psychologią pracowała jako radca prawny, ten okres zapoczątkował zainteresowanie coachingiem m.in. jako metodą poszukiwania własnej drogi zawodowej oraz rozwoju biznesu.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego SZPZLO Warszawa-Mokotów oraz w Środowiskowych Domach Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i w Ośrodku Oparcia Społecznego Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi.

Wykształcenie: Absolwentka psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia), w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod Kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Ukończyła roczne, podyplomowe studium coachingu na Uczelni Łazarskiego.

Skontaktuj się

Zimowska-Koralewska Joanna
Psycholog
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Psycholog dziecięcy oraz terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci do 10. roku życia. Pracuje z dziećmi z całościowymi zaburzeniami w rozwoju, zaburzeniami emocjonalnymi oraz behawioralnymi. Udziela konsultacji rodzicom doświadczającym trudności wychowawczych.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, Przedszkolu Integracyjnym, na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 we Wrocławiu. Obecnie pracuje w poradniach oraz przedszkolu.

Skontaktuj się

Zuchora Michał
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, psychotycznymi, z zaburzeniami snu, osobowości, odżywiania oraz z uzależnionymi od alkoholu, leków i innych substancji psychoaktywnych.

Doświadczenie: Karierę zawodową rozpoczął w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, gdzie odbywał specjalizację z Psychiatrii. W swojej praktyce łączy metody farmakologiczne z oddziaływaniem psychoterapeutycznym. Posiada doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych zarówno w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych. Posiada uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane, zwolnień oraz zaświadczeń lekarskich. Współpracuje z psychologami, psychoterapeutami, terapeutami uzależnień oraz lekarzami innych specjalizacji.

Doświadczenie zawodowe: Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Konsultacje psychiatryczne w Oddziałach, w tym SOR Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Kliniczny Oddział Psychiatryczny Szpitala Wolskiego w Warszawie, Kliniczny Oddział Psychiatryczny Szpitala Bielańskiego w Warszawie, Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Zespołów Abstynencyjnych SPZOZ w Przasnyszu.

Wykształcenie: Absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Skontaktuj się

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności.