Zespół

Banaczyk-Miłońska Sylwia
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Depresja, zaburzenia snu, pamięci, zaburzenia lękowe, uzależnienia, zaburzenia osobowości.

Doświadczenie: Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Obecnie pracuje w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała pracując w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradniach Leczenia Uzależnień i Współuzależnień.

Wykształcenie: Ukończyła I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studia podyplomowe na kierunku „Psychogeriatria z elementami neuropsychologii” Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Baranowska Katarzyna
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: W swojej pracy psychoterapeutycznej oferuje pomoc osobom dorosłym zmagającym się m.in. z: zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, kryzysami emocjonalnymi, trudną sytuacją życiową, trudnościami w relacjach interpersonalnych, problemami z komunikowaniem się, trudnościami w radzeniu sobie ze stresem.

Doświadczenie: Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Kwalifikacje zawodowe podnosiła również poprzez ukończenie studiów podyplomowych Diagnoza Psychologiczna, w praktyce klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz w trakcie staży i wolontariatów (m.in. Neuropsychologiczny Szpital w Lublinie, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, NZOZ Psychomedic). W Grupie LUX MED pracuje od 2014 roku.

Wykształcenie: Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w 2011 roku. Jest uczestnikiem 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie (obecnie 3 rok).

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Berent Dominika
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Diagnozuje i leczy choroby oraz zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak depresja, nerwica, zaburzenia lękowe, konsekwencje psychiczne traumy, chwiejność emocjonalna, kryzys psychiczny, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym, uzależnienia, zaburzenia osobowości, zaburzenia „lekooporne” i niejasne diagnostycznie i inne.

Doświadczenie: Lekarz specjalista psychiatra, praktykujący na terenie Warszawy, posiada ponad 10-letni staż w pracy z Pacjentami trudnymi diagnostycznie i lekoopornymi w leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnym. Od 2015 r. zawodowo związana z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica. Pełniła tam funkcję lekarza, starszego asystenta i zastępcy kierownika Oddziału, a obecnie zajmuje stanowisko koordynatora ds. współpracy akademickiej i rozwoju naukowo-badawczego. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu medycznych artykułów naukowych, rozdziałów książkowych oraz wystąpień na krajowych i zagranicznych konferencjach medycznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach i szkoleniach związanych z psychiatrią.

Wykształcenie: Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2007 r.) oraz Studia Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Bis Małgorzata
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Terapia psychologiczna, warsztat psychoedukacyjny, psychoterapia grupowa dla obcokrajowców w języku rosyjskim oraz hiszpańskim, konsultacja z seniorem, depresja poporodowa, zaburzenia odżywiania, psychoterapia par/małżeńska.

Doświadczenie: Po studiach odbyła staże m.in. w Szpitalu Tworkowskim, Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego . Pracę w zawodzie psychologa rozpoczęła w 1984 r. w Szpitalu MSWiA.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Psychologii.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Błędek Andrzejak Sandra
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Diagnozuje i leczy choroby oraz zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychotyczne, uzależnienie i współuzależnienie, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym i konsekwencje psychiczne traumy.

Doświadczenie: Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. Obecnie związana z Kliniką Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Doświadczenie zdobywała pracując m.in. w Oddziałach Psychiatrycznych Całodobowych, Oddziale Psychogeriatrycznym, Oddziale Detoksykacyjnym i w Poradni Leczenia Uzależnień. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach i szkoleniach związanych z psychiatrią.

Wykształcenie: Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Blizińska Beata
Mediatorka
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Mediacje rodzinne, konsultacje indywidualne dla osób w konflikcie, również w konflikcie wewnętrznym. Mediacje sądowe i pozasądowe.

Doświadczenie: Intensywny Kurs Mediacji w Akademii NVC, a także Szkolenie w kierunku mediatora sądowego w Polskim Centrum Mediacji. Kurs Mediacji Rodzinnych oraz Szkolenie z konstruowania ugód mediacyjnych oraz zatwierdzania ich i nadawania im klauzuli wykonalności przez Sąd w Ośrodku Mediacji MIR Synergia. Beata Blizińska znajduje się na liście stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie pod pełnym nazwiskiem: Beata Tondera-Blizińska.

Wykształcenie: Studia podyplomowe Porozumienia bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga w Collegium Civitas.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Broczkowska Aleksandra
Psychoterapeuta

Specjalizacja: Psychoterapia. Psychoterapia uzależnień.

Doświadczenie: Jest psychoterapeutą, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Od 2004 roku pracuje we wrocławskim ośrodku Terapii Uzależnień w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywałam pracując w oddziałach: dziennym, całodobowym terapii uzależnień i terapii odwykowej, a ostatnio również na oddziale psychiatrycznym o szczególnym stopniu zabezpieczenia.
Na początku pracy zdobywała doświadczenie odbywając liczne staże m. in. w ośrodku Stowarzyszenie Monar, pogotowiu opiekuńczym i innych placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych. Ponadto realizowała i nadal realizuje wiele programów adresowanych do osób uzależnionych. W latach 2012r.-2017r. pełniła funkcję biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do każdego pacjenta, cechując się empatią oraz zapewniając poczucie bezpieczeństwa i komfortu.”

Wykształcenie: Uniwersytet Opolski. Uniwersytet Wrocławski. Szkoła pomoc psychologicznej w zakresie pomocy Gestalt. Szkoła psychoterapii uzależnień.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Brodziński Szymon
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Zajmuje się leczeniem: zaburzeń nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeń snu, zaburzeń lękowych (nerwice, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne), zaburzeń psychicznych organicznych, zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne).

Doświadczenie: Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, zdobywając doświadczenie kliniczne w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, oddziałach detoksykacyjnych i leczenia uzależnień, poradniach zdrowia psychicznego, poradni zaburzeń snu, zespole leczenia środowiskowego, oddziale leczenia nerwic, oddziałach dziennych i rehabilitacji psychiatrycznej.

Wykształcenie: Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Brykalski Jan
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych (nerwicowych), zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, zaburzeń psychotycznych (w tym schizofrenii), zaburzeń psychicznych wieku podeszłego (w tym otepień), uzależnieniem od alkoholu, zaburzeniami snu, zaburzeniami psychicznymi w przebiegu chorób somatycznych.

Doświadczenie: Pracował w IV Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Szpitalu Bielańskim, na oddziale psychiatrycznym, w poradni. Był konsultantem psychiatrą na oddziałach ogólnomedycznych w Szpitalu Bielańskim. Uzyskał roczne stypendium naukowe na Uniwersytecie Michigan w Stanach Zjednoczonych w ramach programu Fogarty’ego. Szkolenie na letniej szkole psychofarmakologii ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. Konsultował w Poradni Psychogeriatrycznej Kliniki Neurologii Szpitala MSW w Warszawie. Był kierownikiem oddziału dziennego psychiatrycznego (oddział dzienny rehabilitacyjny i oddział terapeutyczny leczenia zaburzeń lękowych, depresyjnych i zaburzeń osobowości) w Szpitalu Wolskim. Prowadził jednocześnie konsultacje lekarskie w ramach prywatnej praktyki lekarskiej i niepublicznych poradniach psyciatryczno-psychologicznych.

Wykształcenie: Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w 2000 roku. W 2009 roku uzyskał dyplom specjalisty psychiatry. W maju 2013 roku obronił pracę doktorską „Ocena funkcji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza u uzależnionych od alkoholu w powiązaniu z rodzinnym obciążeniem problemem alkoholowym oraz ryzykiem powrotu do picia” uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Chojnacka Magdalena
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Doktor nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Doświadczenie: Od 2004 roku pracuje w II Klinice Psychiatrii, obecnie na stanowisku zastępcy ordynatora w Oddziale Chorób Afektywnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W 2005 roku odbyła staż w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Monachium. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Stara się łączyć leczenie farmakologiczne z psychoterapią i indywidualnym podejściem do każdego Pacjenta.

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Chorążka Kamil
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Diagnozuje i leczy choroby oraz zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak: depresja, nerwica, lęk, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychotyczne, uzależnienia, zaburzenia osobowości, kryzysy psychiczne.

Doświadczenie: Wiedzę i doświadczenie zdobywał w Szpitalu Tworkowskim, będącym jednym z największych kompleksów tego rodzaju w Polsce. Dzięki wieloprofilowej działalności Szpitala pracował na różnych oddziałach (klinicznych, ogólnopsychiatrycznych, dziennym, odwykowym, terapeutycznym i w poradni przyszpitalnej). Brał również udział w dyżurach całodobowych. Nadal rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w konferencjach naukowych i kursach szkoleniowych. Jest autorem publikacji naukowych. Na co dzień łączy podejście biologiczne i psychoterapeutyczne. Obecnie specjalizuje się w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej.

Wykształcenie: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Cichecki Jan Karol
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń nastroju (w tym zaburzeń depresyjnych), zaburzeń lękowych (np.: nerwice), zaburzeń psychotycznych (schizofrenia), uzależnień, zaburzeń snu, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym (np.: zespoły otępienne). Oferuje również pomoc w sytuacjach kryzysu psychicznego oraz zaburzeń psychosomatycznych. Konsultuje również w języku angielskim.

Doświadczenie: Specjalizację w dziedzinie psychiatrii odbywał w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie oraz Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie. W latach 2013-2016 był asystentem II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W trakcie kształcenia specjalizacyjnego odbył liczne staże w ośrodkach wewnątrzszpitalnego oraz ambulatoryjnego lecznictwa psychiatrycznego, jak również w oddziałach interdyscyplinarnych. Pełnił m.in. funkcję konsultanta szpitalnych oddziałów specjalistycznych czy kierownika pododdziału detoksykacji alkoholowej.

Wykształcenie: Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Ukończył szkolenie psychoterapeutyczne w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie uzyskując tytuł psychoterapeuty.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Czechowicz Ewa
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Lekarz, psycholog, psychoterapeuta. Pracuje z pacjentami już ponad 20 lat. Diagnozuje i leczy choroby i zaburzenia psychiczne m.in.: zaburzenia psychotyczne (m. in. schizofrenie),zaburzenia nastroju: depresje, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nerwice, zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne i zaburzenia stresowe, zaburzenia snu, zaburzenia psychiczne wieku podeszłego: zespoły otępienne i inne zaburzenia psychiczne.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w całodobowych oddziałach psychiatrycznych oraz w lecznictwie ambulatoryjnym. Od wielu lat skutecznie pomaga pacjentom łącząc umiejętności medyczne, psychologiczne i psychoterapeutyczne.

Wykształcenie: Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi oraz psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Podyplomowo skończyła czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Czyżewska-Kleczkowska Małgorzata
Psycholog
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: W pracy psychpterapeutycznej specjalizuje się w pomocy młodzieży i osobom dorosłym zmagającym się m.in. z: zaburzeniami nastoju, zaburzeniami jedzenia, problemami lękowymi, poczuciem wypalenia, zagubienia i pustki. Zmagajacymi się z problemami zawodowymi, mającymi trudności w osiąganiu osobistych celów życiowych, nie radzącymi sobie ze złością, poczuciem sensu oraz trudnościami w relacjach z innymi, a także doświadczającymi straty bliskiej osoby. Prowadzi terapię indywidualną oraz terapię rodzin i par. Pracuje także z opiekunami osób starszych i seniorami.

Doświadczenie: Doświadczenie praktyczne zdobywała min. w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie oraz innych placówkach stacjonarnych, jak również ambulatoryjnych dla osób z zaburzeniami osobowości, uzależnieniami od alkoholu oraz od substancji psychoaktywnych.

Wykształcenie: Absolwentka psychologii Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku ze specjalnością psychologia kliniczna oraz Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego geriatria i opieka długoterminowa. Obecnie w trakcie kursu psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Psychoterapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Dębicka Ewa
Psycholog
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych i nastolatków.

Doświadczenie: Posiada 8-letni staż pracy w zawodzie psychologa. Od 2017 roku współpracuje z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica. Zajmuje się też interwencją kryzysową. Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach związanych ze zdrowiem psychicznym, gdzie podnosi swoje kwalifikacje. Praktyka terapeutyczna jest pod stałą superwizją.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Dąbrowska Gabriela
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne, zespół stresu pourazowego, zaburzenia koncentracji, anoreksja, depresja, bulimia, fobia społeczna, psychoza, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia osobowości, bezsenność, nerwica, nerwica natręctw, schizofrenia.

Doświadczenie: Staż w Padwie (Universita’ di Padova w roku 1985). Egzaminy specjalizacyjne w I Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 2001 r. prowadzi indywidualną, specjalistyczną praktykę lekarską w dziedzinie psychiatrii osób dorosłych.

Wykształcenie: Ukończyła Łódzką Akademię Medyczną (obecnie Uniwersytet Medyczny). Odbyła szkolenie w zakresie elektroencefalografii oraz psychoterapii, atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Brała udział w SEPTIMUS Postgraduate Course in Psychotherapy, organizowanym przez Uniwersytet w Sheffield.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Daszkiewicz Urszula
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Praktyka specjalistyczna dotyczy szczególnie diagnostyki i leczenia zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych (nerwicowych), bezsenności oraz zespołu stresu pourazowego (PTSD).

Doświadczenie: Specjalizację z dziedziny psychiatrii dorosłych uzyskała w Szpitalu Tworkowskim oraz Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Podyplomowe Studia Filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej opiece psychiatrycznej – przez wiele lat udzielała konsultacji w Poradni Zdrowia Psychicznego, na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i na Oddziale Dziennym Psychogeriatrycznym w SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście.

Wykształcenie: Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1993 r.).

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Delikat Tomasz
Psycholog
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: psycholog, psycholog transportu, zawodów trudnych i niebezpiecznych. Pracuje zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Zajmuje się m.in. radzeniem sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym, psychoedukacją, problemami natury dorastania. Prowadzi konsultacje również w języku angielskim.

Doświadczenie: Brał udział w ogólnopolskim programie Strefa Młodzieży. Praca polegała na wyjazdach do szkół ponadgimnazjalnych na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego oraz prowadzeniu warsztatów edukacyjnych. Prowadził swoje autorskie warsztaty (zaakceptowane merytorycznie przez pracowników naukowych SWPS) z takich tematów jak: radzenie sobie ze stresem, organizacja w czasie, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, rozwiązywanie konfliktów, efektywne uczenie się. Współpracował m.in. z firmą szkoleniową Krokus – realizacja projektów szkoleniowych dla szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego z zakresu: profilaktyka uzależnień, radzenie sobie ze stresem, przeciwdziałanie agresji, asertywność, przemoc i cyberprzemoc, rozumienie emocji. Posiada certyfikat uprawniający do realizowania Programu Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged” opracowanego w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską.

Wykształcenie: Absolwent psychologii, psychologii transportu, zawodów trudnych i niebezpiecznych. na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Domisiewicz Anita
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: psychiatria

Doświadczenie: Początkowo pracowała w Przychodnii MSWi A jako lekarz POZ, gdzie rozpoczęłam specjalizację z chorób wewnętrznych. W 2002 roku rozpoczęła specjalizację z psychiatrii, którą realizowała w Szpitalu Psychiatrycznym we Wrocławiu. Od 12 lat kieruje Poradnią Zdrowia Psychicznego w Dzierżoniowie. Jest również lekarzem Oddziału Dziennego Szpitala Specjalistycznego w Wałbrzychu. Dodatkowo od ośmiu lat praktykuje prywatnie. W 2016 roku uzyskała certyfikat terapeuty Otwartego Dialogu po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Uczestniczyłam również w kursie psychoterapii psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Pacjentów przyjmuje także w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii przy ul. Dyrekcyjnej 37/47.

Wykształcenie: Jest absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu. Studia ukończyłam w 1997 roku.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Fuchs-Dzierżyc Natalia
Psycholog
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: psycholog, psychoonkolog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Pracuje zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Prowadzi konsultacje również w języku angielskim.

Doświadczenie: Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobyła w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, a w pracy z dziećmi chorymi onkologicznie w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym z osobami dorosłymi młodzieżą oraz dziećmi. W diagnozie zaburzeń psychicznych stosuje metody diagnostyczne.

Wykształcenie: Absolwentka psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu (aktualnie Uniwersytet SWPS).
Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Psychoonkologia, aktualnie w trakcie szkolenia na studiach podyplomowych na kierunku Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Furtak Paulina
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Pracuje z dziećmi od 7 roku życia, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi psychoterapię rodzin/par w nurcie systemowym a także specjalizuje się w konsultacjach psychologicznych i seksuologicznych dzieci/nastolatków. Prowadzi Treningi Zastępowania Agresji oraz Umiejętności Społecznych. Przeprowadza diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży z użyciem narzędzi psychometrycznych (testy psychologiczne).

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała w stołecznych ośrodkach, takich jak Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii przy Szpitalu Czerniakowskim, Kliniczny Oddział Psychiatryczny w Szpitalu Wolskim, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Szpitalu Praskim. Posiada doświadczenie pracy w jednostce wojskowej oraz w ośrodku interwencji kryzysowej. Przez parę lat zawodowo związana z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Obecnie współpracuje z Oddziałem Psychiatrii Dziecięcej w Józefowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wykształcenie: Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością psychoterapia i terapia seksualna w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna). Jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunku seksuologia kliniczna a także cyklu szkoleń doskonalących z dziedziny seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowym, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Gajewska-Kowalczyk Joanna
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z problemami psychicznymi, jak zaburzenia nastroju (w tym depresja i choroba afektywna dwubiegunowa), psychotyczne (m.in. schizofrenia), adaptacyjne, snu, lękowe, nerwicowe, obsesyjno-kompulsyjne, uzależnienia oraz zaburzenia zachowania i pamięci u osób starszych. W swojej praktyce kieruje się indywidualnym podejściem do pacjenta. Szczególną uwagę przywiązuje do partnerskiej współpracy z pacjentem. Planując terapię uwzględnia indywidualne potrzeby i preferencje, jak i możliwości lecznicze ujęte w najnowszych zaleceniach i standardach.

Doświadczenie: Lekarz w trakcie ostatniego roku specjalizacji z psychiatrii. Szkolenie specjalizacyjne odbywa w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego, będącym częścią Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Zajmuje się diagnostyką, farmakoterapią oraz psychoedukacją pacjentów w oddziale całodobowym. Przeprowadza interwencje w stanach nagłych w obrębie Izby Przyjęć Psychiatrycznej. Konsultuje pacjentów w pozostałych oddziałach Szpitala Wolskiego. Doświadczenie zdobywała również pracując w Oddziale Dziennym Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z zab. nerwicowymi i zab. osobowości.

Wykształcenie: Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Gamułkiewicz Elżbieta
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Zajmuje się psychoterapią oraz pomocą psychologiczną dla dorosłych w zakresie leczenia depresji, nerwic, zaburzeń osobowości, stanów lękowych, sytuacji stresu w pracy, kryzysu życiowego, wypalenia zawodowego, doświadczania przemocy w rodzinie, trudności w relacjach. W pracy terapeutycznej kieruje się głównie założeniami psychoterapii humanistycznej, wykorzystując również metody innych nurtów psychoterapii – egzystencjalnej i poznawczo-behawioralnej.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe związane z diagnozą psychologiczną oraz psychoterapią zdobywała m.in w Centrum Psychiatrycznym w Szczecinie SPS ZOZ „ZDROJE”, Poradni Zdrowia Psychicznego przy Centrum Psychiatrycznym w Szczecinie, Poradni Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie. Umiejętności zawodowe rozwijała w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Odbyła również trzyletnią psychoterapię szkoleniową własną w ośrodku INTRA.

Wykształcenie: Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Staże kliniczne odbyła w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Instytucie Kardiologii w Aninie, Szpitalu Bródnowskim w Warszawie oraz na Oddziale Psychiatrycznym SPS ZOZ „ZDROJE” w Szczecinie.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Gawryś-Żoch Aleksandra
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Zakres konsultacji: zaburzenia nerwicowe, zaburzenia nastroju: zaburzenia depresyjne, dystymia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia psychotyczne, schizofrenia, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzenia adaptacyjne, PTSD, zaburzenia snu, zaburzenia osobowości, zaburzenia pamięci.

Doświadczenie: Jako lekarz psychiatra pracuje od 2001 roku. Specjalizację z psychiatrii w ramach etatu rezydenckiego odbywała w II Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii uzyskała w 2007 roku. Prowadziła zajęcia z psychiatrii dla studentów anglojęzycznych WUM oraz dla studentów Wydziału Psychologii SWPS. Od 2008 roku pracuje w Oddziale Dziennym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica”. Prowadzi też zajęcia z psychiatrii dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w pracy w oddziałach szpitalnych, jak i w opiece ambulatoryjnej. W praktyce lekarskiej zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi, psychotycznymi.

Wykształcenie: Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej PTTPB i uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Gmiterek Marzena
Psycholog
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Jest psychologiem specjalizującym się w seksuologii i nowoczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi. W gabinecie pochyla się nad problemami osobistymi i zawodowymi, takimi jak życiowe kamienie milowe (narodziny dzieci, wypadki, rozwody, śmierci bliskich); kryzysy w relacjach rodzinnych i osobistych; problemy seksualne (w tym seksualność ludzi biznesu); kwestie zawodowe i karierowe (wypalenie zawodowe, pracoholizm, problemy motywacyjne, konflikty, asertywność, stres, utrata pracy); zaburzenia psychiczne.

Doświadczenie: Początkowo odbywała staże i praktyki m.in. w oddziałach onkologicznych, oferując pomoc psychologiczną i realizując działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.
Indywidualną praktykę psychologiczną prowadzi od 2015 roku.

Wykształcenie: „Psychologia Stacjonarne Studia Magisterskie oraz Doktoranckie Uniwersytetu Wrocławskiego. Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu (w trakcie). Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.nStudia Podyplomowe Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Grądzka Dorota
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Specjalizuje się zwłaszcza w pomocy dorosłym pacjentom z zaburzeniami nastroju (zaburzenia depresyjne nawracające, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, depresja lekooporna), zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami snu, zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego. Konsultuje w języku polskim i angielskim.

Doświadczenie: Specjalista psychiatra z 20-letnim doświadczeniem. Pracowała w Oddziale Chorób Afektywnych w II Klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 2005 roku prowadzi konsultacje lekarskie w ramach prywatnej praktyki lekarskiej współpracując z niepublicznymi poradniami psychiatryczno-psychologicznymi.

Wykształcenie: Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Grebień Anastazja
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w psychiatrii osób dorosłych ( depresja, depresja wieku podeszłego, uzależnienia, choroby psychiczne ( schizofrenia, CHAD). Prowadzi konsultacje w języku polskim oraz rosyjskim.

Doświadczenie: Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z pacjentem w poradniach zdrowia psychicznego, bierze udział w kursach oraz szkoleniach. Odbyła kurs „Opóźniony rozwój mowy-prawidłowa diagnoza i skuteczne metody pracy z dzieckiem”. Pracuje również w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Wykształcenie: Ukończyła Akademię Medyczną im. I. Miecznikowa w Sankt Petersburgu, nostryfikacja dyplomu odbyła się na Uniwersytecie Medycznym Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Hachulska-Trojanowska Marzena
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Konsultacja psychologiczna dorosłych i dzieci, psychologia medycyny pracy.

Doświadczenie: Karierę zawodową rozpoczęła od stażu na oddziale Kariologicznym w szpitalu Bródnowskim oraz na oddziale Onkologicznym w Centrum Zdrowia Dziecka. Od 2001 roku zdobywa doświadczenie jako psycholog, terapeuta, trener. Pracowała między innymi w Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Uzdrowisku „Konstancin – Zdrój”, Tabita, Centrum Medycznym w Piasecznie oraz Powiatowym Zespole d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Piasecznie. Od 2009 roku związana z Grupą LUX MED.

Wykształcenie: W 2000 roku ukończyła kierunek Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim. W 2003 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Psychoterapia krótkoterminowa” na Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. Dodoatkowo w 2005 ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie psychologii transportu. W 2013 roku ukończyła szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe „Psycholog uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności” w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Haczyński Józef Andrzej
Internista, seksuolog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Konsultacje seksuologiczne.

Doświadczenie: Posiadane specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych i seksuologii pozwalają na głębsze i całościowe spojrzenie na problemy zdrowia seksualnego i poszukiwanie ich przyczyn nie tylko w sferze psychicznej, ale również jako objawów wielu chorób somatycznych czy działań związanych z lekami. Autor i współautor licznych publikacji naukowych, doniesień zjazdowych oraz rozdziałów w książkach. Nauczyciel akademicki, wychowawca pokoleń studentów, propagator wiedzy medycznej, publicysta, częsty gość Polskiego Radia.

Wykształcenie: Doktor habilitowany nauk medycznych i profesor UW, jest absolwentem Wrocławskiej Akademii Medycznej.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Hanusyk Krzysztof
Psycholog, Psychoterapeuta, Terapeuta
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Zajmuje się psychoterapią nastolatków, dorosłych, rodzin i par, a przede wszystkim: kryzysami egzystencjalnymi, zaburzeniami lękowymi, nastroju i osobowości. Stosuję podejście integrujące różne modalności psychoterapii. Prowadzi psychoterapię także w języku angielskim. Jestem psychoterapeutą PTP w trakcie certyfikacji.

Doświadczenie: Od 18 lat prowadzi szkolenia i warsztaty grupowe w biznesie. Od 2017 prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

Wykształcenie: Ukończył studia z Psychologii na SWPS, Filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim, Elektronikę na Politechnice Wrocławskiej. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Jagielska Gabriela
Psychiatra dziecięcy, Pediatra, Psychoterapeuta
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych u Pacjentów w wieku dziecięcym i młodzieżowym oraz poradnictwem dla rodziców lub opiekunów dziecka. W swojej pracy preferuje model pracy środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem siły, którą młodemu Pacjentowi może dać jego rodzina i szkoła. Szczególnym tematem jej zainteresowań pozostają od dawna zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży (jadłowstręt psychiczny, żarłoczność psychiczna, zaburzenia odżywiania wczesnego dzieciństwa oraz inne zaburzenia odżywiania), zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu dziecięcego, zaburzenia tikowe) oraz zaburzenia zachowania i zaburzenia więzi.

Doświadczenie: Wieloletni pracownik Oddziału Psychiatrii Wieku Rozwojowego SPDSK w Warszawie. Obecnie pełni funkcję zastępcy kierownika Oddziału Klinicznego. Jest pracownikiem naukowym Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku adiunkta oraz wykładowcą kursów przygotowawczych do uzyskania specjalizacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyła kurs psychoterapii w podejściu zintegrowanym, organizowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, oraz kurs terapii systemowej rodzin. Jest autorką lub współautorką ok. 100 doniesień prezentowanych na sympozjach i konferencjach naukowych oraz szkoleniowych. Jest autorką poradników dla szkół z serii „One są wśród nas” (pt.: „Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu”, „Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu”). Jest autorką i współautorką wielu prac naukowych i komentarzy publikowanych w czasopismach naukowych oraz współautorką książek.

Wykształcenie: Akademia Medyczna.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Józefowska Aleksandra
Psycholog
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Zajmuje się psychoterapią oraz seksuologią zarówno dorosłych, jak i nastolatków. Specjalizuje się w poradnictwie z zakresu niskiego poczucia własnej wartości, kryzysów w związkach (okołorozwodowych, związanych z przemocą), zaburzeń emocjonalnych (seksualności, tożsamości) okresu dorastania, kryzysów w relacjach międzyludzkich, edukacji seksualnej, a także w poradnictwie seksuologicznym i dotyczącym zaburzeń nastroju.

Doświadczenie: Przez 16 lat koordynowała działania Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton, którą tworzyła od samego początku. Prowadzi również warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych oraz z edukacji seksualnej dla dorosłych (rodzice i kadra pedagogiczna) i nastolatków. Współpracowała z m.in. wydawnictwem „Wiedza i Praktyka” oraz czasopismem „Emocje”. Za pracę z młodzieżą została nominowana do tytułu Polka Roku 2006 przez magazyn Gazety Wyborczej „Wysokie Obcasy” oraz wyróżniona w magazynie ELLE.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Pedagogika ogólna. Dodatkowo ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA oraz studia podyplomowe z Seksuologii klinicznej.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Jamroży Agnieszka
Psychiatra

Specjalizacja: Diagnoza i leczenie zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń snu, uzależnień (w tym od: leków nasennych, kanabinoli, hazardu), zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń pamięci, zaburzeń psychicznych wieku podeszłego, zaburzeń odżywiania, zaburzeń związanych ze stresem zawodowym.

Doświadczenie: Certyfikowany psychoterapeuta CBT. Od 2001 r. pracuje z pacjentami. Doświadczenie zawodowe zdobywała min. na stanowisku asystenta w Zespole Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Ząbkach, poradniach leczenia uzależnień, poradniach zdrowia psychicznego, oddziałach leczenia zaburzeń nerwicowych. Od 7 lat pracuje wyłącznie ambulatoryjnie. W trakcie pracy zawodowej prowadziła szkolenia i wykłady dla psychologów i lekarzy. Była wykładowcą i prowadziła zajęcia z psychiatrii w Szkole Wyższej Nauk Społecznych. Przez 2 lata współpracowała jako ekspert z portalem o charakterze psychoedukacyjnym, udzielając porad oraz publikując teksty o charakterze prozdrowotnym. Jest autorem i współautorem prac naukowych z zakresu uzależnień od leków uspokajających i nasennych. Współpracuje z placówkami opieki społecznej.

Wykształcenie: Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 2005-2008 uczestniczyła w 3-letnim szkoleniu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej i uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego przyznany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) uprawniający do samodzielnego prowadzenia psychoterapii (Certyfikat Nr 197).

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Jankowska Judyta
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Prowadzi konsultacje i wspiera rodziców (poradnictwo). Zajmuje się dziećmi z niskim poczuciem własnej wartości, po trudnych doświadczeniach, zmagającymi się z kryzysami emocjonalnymi, trudną sytuacją życiową, problemami w relacjach społecznych, trudnościami w radzeniu sobie ze stresem czy w okresie dorastania. Pracuje z dziećmi z różnymi zaburzeniami (min. zachowania, emocji, nastroju). Zajmuje się opracowywaniem opinii psychologicznych i diagnozą psychologiczną (z użyciem narzędzi psychometrycznych), w tym badaniem rozwoju poznawczego (testy inteligencji, ogólnorozwojowe), emocjonalnego (testy osobowości, poziom lęku, gniew, depresja), społecznego (kompetencje społeczne, strategie i radzenie sobie w sytuacjach trudnych). Prowadzi terapię psychologiczną indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży, jak również zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne, o charakterze profilaktycznym, psychoedukacyjnym i korekcyjnym . W swojej pracy przede wszystkim udziela specjalistycznego wsparcia psychologicznego, ale również minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych. Potrafi rozpoznawać mocne strony, potrzeby dziecka w zakresie opiekuńczym rozwojowym emocjonalnym i społecznym.

Doświadczenie: Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Pracowała z dziećmi z różnymi zaburzeniami, dysfunkcjami i chorobami psychicznymi w tym z dziećmi z zespołem stresu pourazowego PTSD, nadpobudliwościami (w tym ADHD), autyzmem, depresją, zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi, zaburzeniami osobowości, lękowymi, odżywania, nastroju i emocji, zachowania, więzi, FAS. Swoje doświadczenie zdobyła pracując na stanowisku psychologa min. w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”, Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Szkołach Podstawowych, Licealnych i Gimnazjach, Pracowni Psychoedukacji, Stowarzyszeniu Terapeutów. Odbyła również trzyletnią psychoterapię szkoleniową własną w ośrodku Aleje. W swojej pracy udzielała wsparcia psychologicznego, monitorowała rozwój dziecka (intelektualny, emocjonalny i społeczny), prowadziła badania psychologiczne i opracowywała diagnozy psychofizyczne, opiniowała psychologicznie na potrzeby różnych instytucji w tym sądów, szkół, poradni. Prowadziła terapię indywidualną i grupową, a także zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne, o charakterze psychoedukacyjnym i korekcyjnym. Zajmowała się profilaktyką, w tym tworzyła projekty psychoedukacyjne które realizowała w szkołach i przedszkolach.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku psychologia w dwóch specjalnościach: rozwojowej, wychowawczej i rodziny, a także klinicznej i osobowości. Następnie na Uniwersytecie ukończyła Podyplomowe Studium terapii i treningu grupowego i Kurs Pedagogizacyjny nadający uprawnienia do pracy w placówkach oświatowych. Swoje kwalifikacje podnosi poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i konferencjach min. ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany komunikacji bez przemocy w nurcie NVC, szkolenia w obrębie profilaktyki uzależnień, procesu usamodzielniania młodzieży, edukacji dzieci i rodziców w zakresie ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem, zapobieganiu komercyjnego wykorzystywania dzieci, jak również szkolenia kwalifikacyjne dla psychologów nadające uprawnienia do Stosowania i interpretowania Skal Inteligencji i Rozwoju.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Jasiński Marcin Krzysztof
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem osób dorosłych w zakresie zaburzeń psychicznych, w szczególności: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych i zaburzeń psychotycznych. Szczególną uwagę przykłada aby proponowana przeze niego farmakoterapia była dobrze tolerowana przez pacjenta.

Doświadczenie: Lekarz w trakcie specjalizacji w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie.

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Jung Jisan
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: psychiatria

Doświadczenie: Specjalista w dziedzinie psychiatrii. Specjalizację odbył w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, pracując na oddziałach stacjonarnych, dziennych, leczenia nerwic oraz odwykowych. Odbył 4-letnie studia podyplomowe w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Systematycznie poszerza i uaktualnia wiedzę, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach naukowych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem: depresji, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, zaburzeń lękowych, zaburzeń psychotycznych,zaburzeń osobowości, zaburzeń snu, zaburzeń psychicznych związanych z nadużywaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Wykształcenie: Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Kaca-Oryńska Małgorzata
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w pomocy osobom dorosłym z nerwicą natręctw, zaburzeniami lękowymi, w fobią społeczną, zaburzeniami osobowości oraz w chorobami naczyniowymi i zwyrodnieniowymi mózgu, zespołami bólowycmi.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała pracując w Klinice Neurologii w Szpitalu na Szaserów oraz Szpitala Bródnowskiego, a obecnie pracuje jako starszy asystent na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Doświadczenie z pracy klinicznej posiada od 32 lat, w tym od 2010 roku jako psychiatra. Konsultuje też w języku angielskim w zakresie neurologii.

Wykształcenie: Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Następnie zdała egzamin I i II stopnia z neurologii. W 2012 roku obroniła pracę doktorską pt. „Białko S100 i neuronalna enolaza w monitorowaniu udaru mózgu.” W roku 2016 zdała egzamin specjalizacyjny z psychiatrii. Odbyła również szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Kądziołka Aneta
Dietetyk, Psychodietetyk, Specjalista ds. Żywienia
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Konsultacje dietetyka i psychodietetyka – pomoc dietetyka ze specjalizacją psychodietetyczną skierowana do osób, które borykają się z problemem nadwagi i innymi chorobami, wymagającymi wprowadzania zdrowych nawyków żywieniowych.

Doświadczenie: W Poradni Harmonia Grupy LUX MED prowadzi pacjentów z zaburzeniami odżywiania. W Szpitalu LUX MED prowadzi Pacjentów w procesie leczenia otyłości, przed i po zabiegach bariatrycznych oraz wszczepieniu balona żołądkowego.

Wykształcenie: Ukończyła Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz dyplomowanym Menedżerem Wellness & SPA.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Kitzol Magdalena
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Lekarz medycyny, specjalista psychiatra osób dorosłych. Zajmuje się leczeniem m.in. depresji, schizofrenii, psychoz, fobii, manii, chorób afektywno-dwubiegunowych, nerwic, bezsenności, zaburzeń lękowych oraz pscychosomatycznych. Prowadzi również psychoedukacje.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, posiada róweniż wieloletnie doświadczenie ambulatoryjne. Regularnie bierze udział w konferencjach oraz szkoleniach.

Wykształcenie: Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Komorowska Anna
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Lekarz medycyny, specjalista psychiatra osób dorosłych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych w zakresie zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, psychotycznych, zaburzeń pamięci, osobowości, zaburzeń snu i odżywiania, a także zaburzeń psychicznych będących skutkiem używania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

Doświadczenie: Pracuje w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, ma doświadczenie w pracy na oddziałach stacjonarnych, dziennych, odwykowych a także w poradni zdrowia psychicznego. Swoją wiedzę poszerza i uaktualnia uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Wykształcenie: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – wydział lekarski

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Komorowska-Biernat Dorota
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych u osób dorosłych, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia związane ze stresem, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, bezsenność, zaburzenia lękowe oraz zaburzenia depresyjne.

Doświadczenie: Pracuje jako lekarz specjalista psychiatra od ponad 15 lat. Na co dzień zajmuje się pacjentami na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Swoją wiedzę wzbogaca udziałem w konferencjach psychiatrycznych.

Wykształcenie: Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Kos-Maszaro Iwona
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Specjalista terapii środowiskowej, terapeuta EMDR. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu: zaburzeń depresyjnych, zaburzeń nastroju, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych, zaburzeń snu, nerwic, psychoz, schizofrenii, uzależnień, zaburzeń pamięci, zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym, zaburzeń osobowości.

Doświadczenie: Szkolenie specjalizacyjne odbywała w I Klinice Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pełniła funkcję kierownika Zespołu Leczenia Środowiskowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii, następnie Zespołu Leczenia Środowiskowego w Piasecznie. Pracowała również jako konsultant Oddziału i Poradni Leczenia Uzależnień w Piasecznie. Ukończyła dodatkowe szkolenie z terapii EMDR wykorzystywane w leczeniu traumy i PTSD.

Wykształcenie: I Wydział Medyczny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Kossowska Anna
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Diagnoza psychologiczna dorosłych, psychoedukacja, poradnictwo, indywidualna terapia psychologiczna dorosłych, wsparcie psychologiczne w zakresie psychologii międzykulturowej (komunikacja międzykulturowa, adaptacja w nowym środowisku, szok kulturowy). Prowadząc terapię opiera się przede wszystkim na założeniach psychoterapii poznawczo- behawioralnej. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Doświadczenie: Od 2012 roku współpracuje z Centrum Medycznym LUX MED oraz prowadzi prywatną praktykę psychologiczną. Wcześniej doświadczenie zdobywała m.in. w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz w PKO BP gdzie zajmowała się tematyką z zakresu HR. Jej doświadczenie obejmuje zarówno pracę z klientami indywidualnymi, jak i z firmami

Wykształcenie: ​Psychologię ukończyła na Uniwersytecie SWPS w Warszawie na wydziale Psychologii Stosunków Międzykulturowych. Jest absolwentką studiów podyplomowych w terapii poznawczo-behawioralnej (I etap) w Szkole Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Kotarska Jolanta
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w psychiatrii osób dorosłych, diagnostyce i leczeniu zaburzeń nerwicowych, psychoz (schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne), zaburzeń nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe), zaburzeń snu, diagnostyce i farmakoterapii u osób z zaburzeniami odżywiania (bulimia, anoreksja), diagnostyce i leczeniu zaburzeń osobowości i zachowania.

Doświadczenie: Doświadczenie w pracy z Pacjentami od 1993 roku. Praca w szpitalu: 1994-2003 – Szpital Nowowiejski w Warszawie, 2003-2015 – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Doświadczenie zdobywała: na oddziałach klinicznych ogólnopsychiatrycznych, leczenia uzależnień, dziennych Szpitala Nowowiejskiego oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Poradni Przyklinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Psychosomatycznych oraz udzielając konsultacji psychiatrycznych, w wielospecjalistycznym Szpitalu Klinicznym im.prof. W.Orłowskiego w Warszawie (2006-2007), na Oddziale Leczenia Nerwic i Depresji Szpitala w Komorowie (1997-2000), w Poradni Instytutu Psychosomatycznego w Warszawie (1998-2006), udzielając konsultacji psychiatrycznych w ramach współpracy z innymi ośrodkami medycznymi.

Wykształcenie: 1993 – Akademia Medyczna w Poznaniu – Wydział Lekarski, specjalizacja w psychiatrii. Dodatkowe szkolenia: w trakcie kształcenia psychoanalitycznego, w ramach Koła Warszawskiego Psychoanalizy New Lacanian School.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Kowalczyk Tomasz
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Lekarz rezydent, w trakcie szkolenia specjalistycznego z psychiatrii. Szczególną uwagę poświęca terapii zaburzeń snu oraz leczeniu przewlekłych dolegliwości bólowych o charakterze neuropatycznym, zarówno związanych z przebiegiem innych schorzeń, jak i będących osobnymi dolegliwościami.

Doświadczenie: Jako lekarz rezydent pracuje w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie, gdzie uzyskuje doświadczenie oraz ma możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego. W ramach pracy zajmuje się zapewnieniem kompleksowej opieki dla osób doświadczających zaburzeń afektywnych, nerwicowych, związanych ze stresem, a także zaburzeń z kręgu schizofrenii.

Wykształcenie: Absolwent II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Kozłowska Agnieszka
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Lekarz medycyny, specjalista psychiatra osób dorosłych. Ukończyła kursy w zakresie leczenia chorób afektywnych, psychoz (w tym schizofrenii), uzależnień, a także szeroko pojętych zaburzeń nerwicowych. Od wielu lat pracuje w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Jest biegłym sądowym w zakresie psychiatrii. Obecnie skupia się głównie na praktyce ambulatoryjnej, stosując farmakoterapię z elementami psychoterapii CBT.

Doświadczenie: Jest lekarzem psychiatrą z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Ukończyła 4,5 letnią szkołę systemowej terapii rodzin na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem profesora Bogdana de Barbaro, a także Zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W celu poszerzenia spojrzenia na zaburzenia psychiczne odbywa staże z zakresu diagnostyki obrazowej.

Wykształcenie: „Wydział Lekarski – Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Uniwersytet Jagielloński – Systemowa terapia rodzin. Uniwersytet Wrocławski – Filozofia. Uniwersytet Ekonomiczny – Zarządzanie w ochronie zdrowia.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Król Marcin
Psycholog
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w psychologii i psychoterapii indywidualnej oraz grupowej.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywał w różnorodnych placówkach w Warszawie i w okolicy, takich jak: poradnia zdrowia psychicznego, dom pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy typu a. W trakcie swojej pracy zajmował się terapią indywidualną i grupową oraz psychoedukacją Pacjentów z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii i zaburzeń osobowości. Aktualnie pracuje również w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic Zaburzeń Osobowości i Odżywiania na Oddziale Całodobowym.

Wykształcenie: Wykształcenie zdobył w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, uzyskując magisterium na kierunku Psychologia kliniczna. Ukończył 4-letnie szkolenie z psychoterapii indywidualnej i 2-letnie szkolenie z psychoterapii grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył szkolenia w podejściu ISTDP (Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy) prowadzonym między innymi przez Jon’a Frederickson’a i innych przedstawicieli tego nurtu z USA i Europy.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Król-Chwastek Anna
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: „Lekarz medycyny w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Specjalizauje się w leczeniu depresji, schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych, nerwic, zaburzeń emocjonalnych, bezsenności, zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości, psychozy. Do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie, koncentruje się na budowaniu od samego początku relacji opartej na szczerości, wzajemnym zaufaniu i szacunku.

Doświadczenie: Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, pracując na oddziałach stacjonarnych, dziennych oraz w poradni. Systematycznie podnosi kwalifikacje i uaktualnia wiedzę poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach i szkoleniach naukowych.

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Krukowska - Sidorczuk Magdalena
Psycholog, psychoterapeuta
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Terapia dzieci i młodzieży (od 3 r.ż.). Radzenie sobie z emocjami, złością. Niskie poczucie własnej wartości, niska samoocena. Zaburzenia lękowe, depresja (aktywizacja behawioralna), myśli samobójcze. Trening umiejętności społecznych. Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu. Problemy z tożsamością płciową. Kobiety. In vitro. Niepłodność. Pomoc psychologiczna. Dorośli. Zaburzenia lękowe, depresja (aktywizacja behawioralna), myśli samobójcze. Wypalenie zawodowe. Kryzysy życiowe. Osoby starsze: Wsparcie, pomoc psychologiczna. Zagadnienia związane z poczuciem autonomii, wsparciem społecznym i poznawcze strategie radzenia sobie z dolegliwościami somatycznymi a samoocena stanu zdrowia. Aktywizacja behawioralna. Terapia par. Komunikacja w związku. Na konsultacje zapraszam zarówno pary heteroseksualne, jak i homoseksualne.

Doświadczenie: Staże kliniczne: w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, na Oddziale Psychiatrii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, praca w poradni dla dzieci i młodzieży, praca w Domu Pomocy Społecznej, praktyka własna. Praca pod stałą superwizją. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Wykształcenie: Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia kliniczna. Jest w trakcie czteroletniego kurs psychoterapii behawioralno-poznawczej, Centrum CBT (Szkoła Terapii Poznawczo-behawioralnej Centrum CBT-EDU posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Ukończyła kurs Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu, I st.w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach „CTSR” (którą stosuje podczas sesji terapeutycznych). Jest certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych. Swoje kwalifikacje podnosi poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i konferencjach.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Kruszewska-Mazurek Urszula
Psycholog dzieci
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera) oraz terapią autyzmu (metodą o udowodnionej skuteczności – SAZ).Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania (lęk, depresja, ADHD) oraz konsultacje dla rodziców dzieci,przejawiających trudności wychowawcze.Prowadzi także treningi umiejętności społecznych(TUS),zarówno dla dzieci/młodzieży z zespołem Aspergera, jak i z innymi trudnościami społecznymi, bez podłoża autystycznego.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała, odbywając staże i praktyki (zarówno w trakcie studiów,jak i tuż po nich) w Klinice Psychiatrii w Lublinie (oddział młodzieżowy), Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Białymstoku, Ośrodku Wsparcia „Serce” dla Osób z Chorobami Psychicznymi w Lublinie. Po uzyskaniu dyplomu psychologa, pracowała w poradniach psychologicznych w Warszawie oraz przedszkolach dla dzieci z autyzmem. Kwalifikacje zawodowe podnosiła również poprzez ukończenie 3-etapowego szkolenia z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem w Fundacji Krok po kroku (szkolenie honorowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej) oraz półroczny kurs z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT. Jest autorką publikacji naukowej „Samobójstwo w przebiegu choroby schizoafektywnej jako element naznaczania niepełnosprawności człowieka” (ANNALES,UMCS,vol.XXIII, 2010).

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2009).Obecnie jest w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie (ośrodek rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej).

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Kubiak Krzysztof
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Doktor nauk medycznych, posiada dwie specjalizacje: psychiatria, organizacja ochrony zdrowia (zdrowie publiczne) oraz kurs z balneologii i fizjoterapii (medycyna uzdrowiskowa). Zajmuje się: zaburzenia lękowe (nerwicowe), depresja (choroby afektywne, zaburzenia nastroju), zaburzenia pamięci, anoreksja i bulimia, zaburzenia snu (bezsenność), schizofrenia (zaburzenia psychotyczne).

Doświadczenie: „Wojskowy Insytut Medyczny w Warszawie, -asystent PZP. SP ZOZ Warszawa-Śródmieście -kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego. SPZ ZOZ Warszawa-Ochota, -kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego. Praktyka prywatna.

Wykształcenie: Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Kuźmitowicz Małgorzata
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem m.in. zaburzeń lękowych, depresyjnych, otępiennych, psychoz. Prowadzi psychoedukację pacjentów i ich rodzin oraz terapię i rehabilitację psychiatryczną. pomaga pacjentom ze schorzeniami somatycznymi, otępieniem w zakresie konsultowania oddziałów pielęgnacyjno–rehabilitacyjnych.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach psychiatrycznych całodobowych i dziennych, w Poradniach Zdrowia Psychicznego, w zespole leczenia psychiatrycznego środowiskowego (domowego) oraz w oddziałach pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych. Obecnie współpracuje z Ekumeniczną Stacją Opieki–Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej we Wrocławiu oraz zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym, rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej CUPRUM-MED w Lubinie.

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Odbyła 5-letnie kształcenie specjalizacyjne z zakresu psychiatrii w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Kutyła Iwona
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Interwencja dla osób będących w kryzysie, terapia osób po traumie, psychotraumatologia.

Doświadczenie: Doświadczenie kliniczne zdobyte podczas praktyk i wolontariatu. Obecnie pracuje na oddziale ogólnopsychiatrycznym. W swojej pracy korzysta z metod interwencji osób będących w kryzysie i terapii osób po traumie.

Wykształcenie: Absolwentka Psychologii Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła specjalność Psychologia Kliniczna i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS. Posiada dyplom z Psychotraumatologii. Posiada certyfikat terapeuty EMDR Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR i EMDR Europe, jak również Coacha w ujęciu holistycznym wydanym przez ICC.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Lachowicz-Wołoszyn Angelika
Psycholog
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Psycholog, certyfikowany trener umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych, oraz wczesnoszkolnych.

Doświadczenie: „Brała udział w szkoleniach z zakresu: Teorii Umysłu, Rozwijania inteligencji emocjonalnej u dzieci, terapii behawioralnej dzieci z autyzmem, kształtowania umiejętności społecznych osób z Zespołem Aspergera w treningu grupowym, Metody Carole Sutton, a także dietetyki. Na co dzień pracuje w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z Autyzmem, a także w Wojewódzkim Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Dobrzyńska w poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS na kierunku Psychologia, ze specjalnością kliniczną we Wrocławiu. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych z Praktycznej Diagnozy Psychologicznej, oraz Przygotowania Pedagogicznego. Ukończyła szkolenia z zakresu terapii behawioralnej osób z autyzmem, treningu grupowego osób z autyzmem, a także dotyczących badań przesiewowych dla dzieci, przy pomocy narzędzia M-CHAT-R. Uczestniczyła również w szkoleniu z metody Carole Sutton, wspomagającej pracę rodziców z trudnymi zachowaniami u dzieci, a także rozwijania inteligencji emocjonalnej u dzieci. Rozpoczyna certyfikowane szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży, w nurcie systemowym.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Laskowska Agnieszka
Psycholog, Psychotraumatolog
ul. Narbutta 83, Warszawa
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: W swojej pracy psychoterapeutycznej oferuje pomoc osobom dorosłym zmagającym się przede wszystkim ze skutkami doświadczeń traumatycznych (śmierć bliskich, nadużycia seksualne, wypadki); zaburzeniami lękowymi i nerwicowymi (lęk uogólniony, napady paniki, natręctwa, fobie); problemami ze zdrowiem somatycznym o podłożu psychologicznym (zaburzenia snu, reakcje bólowe, zaburzenia odżywiania).

Doświadczenie: Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Kwalifikacje zawodowe podnosiła również poprzez ukończenie studiów podyplomowych oraz w trakcie staży i wolontariatów (m.in. Klinika Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Stowarzyszenie SPOZA). Współpracuje z poradniami psychoterapeutycznymi oraz prowadzi własną praktykę psychologiczną.

Wykształcenie: Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe z Psychotraumatologii oraz Psychosomatyki i Somatopsychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR certyfikowanego terapeuty EMDR I i II stopnia. Jest uczestnikiem 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Latus Agnieszka
Psycholog, Psychodietetyk
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Psycholog, psychodietetyk,interwent kryzysowy. Zajmuje się zaburzeniami odżywiania, kryzysami w związku, kryzysem emocjonalnym, kryzysem życiowym, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami w relacjach międzyludzkich. Przyjmuje pacjentów od 14 roku życia.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobyła odbywając staż w Instytucie Psychodietetyki we Wrocławiu, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, na Oddziale Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii oraz na Oddziale Gastroenterologii i Hepatologii we Wrocławiu.

Wykształcenie: Ukończyła Uniwersytet Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, kierunek psychologia. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. WTTS w Poznaniu Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej- Psychodietetyka.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Lazar Dorota
Psycholog, psychoonkolog, psychoterapeuta
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: W pracy psychoterapeutycznej specjalizuje się w pomocy osobom dorosłym, parom i rodzinom zmagającym się m.in. z: chorobą nowotworową – własną lub kogoś bliskiego, a także doświadczającymi straty. Wspiera osoby z zaburzeniami nastoju, zaburzeniami lękowymi, problemami adaptacyjnymi, kryzysami emocjonalnymi, osoby nie radzące sobie z trudną sytuacją życiową lub zawodową, mające trudności w relacjach interpersonalnych.

Doświadczenie: „Jest psychologiem, psychoonkologiem, psychoterapeutą. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach i wolontariatach, pracując m.in. z młodzieżą w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz z dziećmi i ich opiekunami w Komitecie Ochrony Praw Dziecka i Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszeniu „Wspólne Podwórko”, jak również w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, gdzie jako psycholog dbała o dobrostan psychiczny Operatorów Numeru Alarmowego 112 oraz kierowała Stołecznym Zespołem Pomocy Poszkodowanym.

Wykształcenie: Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością seksuologia kliniczna i sądowa na Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie w 2009 roku. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu psychoonkologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, czteroletni kurs, uprawniający do prowadzenia psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie oraz dwustopniowe szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Lewicka Joanna
Psycholog
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: psycholog, psychoterapia uzależnień

Doświadczenie: Ukończyła Studium Terapii terapii uzależnień i wspołuzależnień na Instytucie Psychologii Zdrowia oraz studium Pomocy Psychologicznej. Ukończyła Kurs Psychoterapii psychodynamicznej organizowany przez Oddział Nerwic Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Łobacz Justyna
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w chorobach psychicznych tj. schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresje. Zaburzeniach nerwicowych tj. zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, neurastenia, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną. Dodoatkowo specjalizuje się w: zaburzeniach osobowości, uzależnieniach. Leczy osoby które doświadczyły kryzysu psychicznego, oraz osoby z deficytami nerologicznymi (np. zaburzenia nastroju czy zespoły otępienne).

Doświadczenie: Posiada 14 letnie doświadczenie w pracy szpitalnej i ambulatoryjnej z pacjentami w psychozach, z zaburzeniami nerwicowymi, doświadczających kryzysów psychicznych. Prowadziła Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej w Lublinie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej.

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, następnie odbyła szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii w Klinice Psychiatrii w Lublinie. Ukończyła czteroletnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej. Posiada kwalifikacje asystenta psychodramy (ukończony I stopień szkolenia w psychodramie wg Moreno). Posiada tytuł terapeuty środowiskowego.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Święcka Agnieszka
Psychoterapeuta traumy (psychotraumatolog), psycholog, coach kryzysowy
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Pomaga w poprawie jakości życia, radzeniu sobie z dolegliwościami fizycznymi i psychicznymi, przezwyciężeniu kryzysu oraz skutków traumatycznych doświadczeń, a także w skutecznej komunikacji i rozwoju. Wspiera w odzyskaniu sensu i „żeby chciało się chcieć”. Praktykuje uważność, bycie „tu i teraz”.

Doświadczenie: Psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta traumy (psychotraumatolog), mentor, ekspert ds. komunikacji, manager z 15-letnim doświadczeniem w pracy w biznesie.
Członkini m.in. European Society for Traumatic Stress Studies oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Mentor w Early Warning Europe, w ramach programu Unii Europejskiej COSME dla managerów z trudnościami.

Wykształcenie: Studia doktoranckie na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Studia podyplomowe na Wydziale Psychologii, Specjalizacja: PSYCHOTRAUMATOLOGIA (Psychoterapia traumy) – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Studia podyplomowe na Wydziale Psychologii, Specjalizacja: INTERWENCJA KRYZYSOWA (Pomoc osobom w kryzysie) – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Certyfikat terapeuty EMDR – EMDR Europe & PPT EMDR, Cykl szkoleń i warsztatów dla Mentorów – Early Warning Europe, Magister Psychologii – Studia magisterskie w dziedzinie: PSYCHOLOGIA – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Magister Ekonomii – Studia magisterskie w dziedzinie: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Maciejewski Marek
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Lekarz medycyny w trakcie specjalizacji z psychiatrii.

Wykształcenie: Ukończył Wydział Wojskowo – Lekarski Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Madej Agata Katarzyna
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Lekarz specjalizujący się w psychiatrii człowieka dorosłego: zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobom onkologicznym, depresja, nerwica, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym, uzależnienia, zaburzenia osobowości, zaburzenia „lekooporne” i niejasne diagnostycznie.

Doświadczenie: Od 2011 roku związana ze Szpitalem Nowowiejskim w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym m. in. na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Zaburzeń Snu, Poradni Leczenia Uzależnienia Dzieci i Młodzieży, a także w trakcie kursów i szkoleń z zakresu psychiatrii ogólnej. Stale bierze udział w konferencjach o najnowszych trendach światowych w leczeniu trudności psychicznych w Polsce i Europie, m. in. regularnie uczestniczy w międzynarodowym „Kongresie Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego” w Wiedniu.

Wykształcenie: Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Odbyła szczegółowe szkolenie z najnowszych metod leczenia zaburzeń snu. Posiada certyfikat z medycyny paliatywnej.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Magnowska Anna
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: psychiatria

Doświadczenie: Specjalista psychiatrii. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w oddziałach stacjonarnych i dziennych Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Stale poszerza i uaktualnia swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach. Łączy medycynę akademicką z holistycznym podejściem do pacjenta.

Wykształcenie: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Malinowska-Trojanowska Paulina
Psycholog
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Psychoterapia młodzieży oraz dorosłych, seksuologia.

Doświadczenie: Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobyła dzięki stażom w Towarzystwie Pomocy Młodzieży oraz publicznych placówkach zdrowia psychicznego, a także pracy w telefonach zaufania i prowadzeniu warsztatów z edukacji seksualnej na terenie całej Polski. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Zawodowo zajmuje się psychoterapią i edukacją seksualną.

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Psychologii UW. Obecnie kształci się w 4-letniej szkole psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Ukończyła kurs podstawowy terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej oraz Seksuologię kliniczną na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Mazurek Inga
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Jest lekarzem, pracuje z dziećmi w okresie wczesnodziecięcym jak i nastolatkami czy dorosłymi. Stara się tak współpracować z pacjentem i jego rodziną, aby skutecznie leczyć wszelkie problemy natury psychicznej. Stosuje metody niefarmakologiczne, ale w razie potrzeby posiłkuje się również farmakologią.

Doświadczenie: Od lat pracuje w Poradniach Zdrowia Psychicznego, także tych zajmujących się spektrum autyzmu. Doświadczenie zdobywała również na Izbie Przyjęć Szpitala Psychiatrycznego.

Wykształcenie: Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie na wydziale lekarskim jak, również jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Psychologii, który ukończyła z tytułem magistra i specjalisty klinicznej dziecka.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Mikulska Joanna
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (natręctw), zaburzeń psychotycznych, zaburzeń osobowości, ADHD u osób dorosłych, problemów związanych z zespołem Aspergera, pomocy osobom doświadczającym przemocy i po innego rodzaju traumatycznych wydarzeniach.

Doświadczenie: Specjalizowała się i przez wiele lat pracowała w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Przez wiele lat zajmowała się tłumaczeniem tekstów z dziedziny psychiatrii. Prowadzi leczenie również w języku angielskim. Prowadzi leczenie farmakologiczne i psychoterapię zaburzeń psychicznych. Zakres pomocy obejmuje diagnostykę i leczenie zaburzeń psychicznych osób dorosłych oraz młodzieży w wieku 16-18 lat.

Wykształcenie: Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Odbyła szkolenie terapeutyczne z psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Mintus Adrian
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Choroby psychiczne tj. schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresje. Zaburzenia nerwicowe tj. zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, neurastenia, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną. Dodatkowo zaburzenia osobowości, uzależnienia. Leczy osoby które doświadczyły kryzysu psychicznego, oraz osoby z deficytami neurologicznymi (np. zaburzenia nastroju czy zespoły otępienne).

Doświadczenie: Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy szpitalnej i ambulatoryjnej z pacjentami w psychozach, zaburzeniach nerwicowych, doświadczających kryzysów psychicznych. Pracował w Szpitalu Psychiatrycznym ZOZ Zalesie im Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na oddziale ogólnym, koedukacyjnym, uzależnień od alkoholu, psychogeriatrii. Poradnia Zdrowia Psychicznego/Oddział Dzienny Sensum w Płocku. Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Aktualnie pracuje w Szpitalu Wolskim na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Nerwicowym. Doświadczenie zdobywał pracując w Zespole Leczenia Środowiskowego, Poradnia Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Mishenyova Valentyna
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Lekarz psychiatra, zarówno osób dorosłych jak i dzieci. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych, odżywiania, emocjonalnych, koncentracji, a także stresu, zaburzeń somatycznych, bezsenności. Specjalista leczenia uzależnień. Posiada Certyfikat Specjalisty Uzależnień zrealizowany przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. Zajmuje się również orzecznictwem. Konsultuje pacjentów również w języku rosyjskim.

Doświadczenie: Zdobyła wiedzę zawodową w dziedzinie psychiatrii w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu, ukończyła studia podyplomowe na kierunku Terapia uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uzyskała tytuł Terapeuty Uzależnień wydany przez Uniwersytet Zielonogórski. Ma wieloletnią praktykę w pracy z pacjentami na oddziałach psychiatrycznych oraz w służbie ambulatoryjnej. Obecnie pracuje w szpitalu w Bolesławcu. Jest lekarzem orzecznikiem.

Wykształcenie: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Misiurska Aneta
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Jest psychologiem, diagnostykiem oraz terapeutą. Psychoterapia w depresji poporodowej, w zaburzeniach odżywiania, DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), psychoonkologia, psychoterapia uzależnień, test psychologiczny w kierunku oceny poziomu inteligencji, test psychologiczny w kierunku zaburzeń osobowości. Preferuje pracę wg terapii behawioralno – poznawczej, wykorzystując techniki programu Simontona. Wykonuje diagnozy zaburzeń osobowości, zaburzeń poznawczych. Na potrzeby pacjentów może przygotować również opinie psychologiczne dla fierm ubezpieczeniowych.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała m.in.: w NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej, Poradni Zdrowia Psychicznego w ramach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów. Z Grupą LUX MED związana od 2010 roku.

Wykształcenie: W 2002 roku ukończyła studia na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku psychologia. W 2012 ukończone studia podyplomowe na kierunku Psychologia Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Misztal Witold
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Od blisko ćwierć wieku diagnozuje i prowadzi kuracje lekowe pacjentów, cierpiących z powodu szeroko pojętych zaburzeń afery psychicznej, zarówno o charakterze psychotycznym (takie jak schizofrenie, psychozy dwubiegunowe, urojeniowe) oraz nie będące chorobami psychicznymi: zaburzenia lękowe i afektywne, zaburzenia osobowości, stany kryzysowe, bezsenność, otępienia i inne.

Doświadczenie: Przez pierwsze piętnaście lat pracował przede wszystkim w oddziale klinicznym, do którego przyjmowano najbardziej chorych pacjentów (tzw. ostry oddział przyjęciowy). Przez kilka lat pełnił tam funkcję Ordynatora oddziału. Jednocześnie pracował w poradni, konsultował chorych w Domu Pomocy Społecznej, aktywnie uczestniczył w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym, głównie spraw karnych. Przez kilka lat był Kierownikiem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Psychicznie Chorych. Od kilku lat skoncentrował się na leczeniu ambulatoryjnym pacjentów. Autor serii artykułów poświęconych tematyce psychiatrycznej i okołomedycznej. Autor książki „Psychiatra korpoświata”.

Wykształcenie: Akademia Medyczna w Lublinie.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Molenda Julita
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Tematyka okołoporodowa, czyli zagadnienia, takie jak ciąża, poród, macierzyństwo czy laktacja. Podejmowanie również problemu tokofobii, czyli lęku przed porodem, depresji poporodowej, a także tematu bezpłodności i poronień. Również stosowana psychologia wychowawcza – trudności wychowawcze. Podejmowanie wsparcia w związkach (tzw. wsparcia okołorozwodowego) oraz problemu współuzależnienia.

Doświadczenie: Praca z rodzinami w kryzysie w Fundacji Wspierania Rodzin „Korale”. Założycielka i prezes Fundacji Wspierania Kobiet i Rodzin „Origo”. Tam również stała współpraca z kobietami w okresie okołoporodowym. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkołach rodzenia w postaci indywidualnego lub grupowego przygotowania do porodu. Koordynowanie i przeprowadzanie zajęć na temat kobiecości w Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. Liczne szkolenia dla personelu medycznego z zakresu psychologii porodu. Indywidualna praca z kobietami, głównie w okresie okołoporodowym, oraz towarzyszenie przy porodach.

Wykształcenie: Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Mroziewska Katarzyna
Psycholog
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Psychoterapia uzależnień. Psychoterapia

Doświadczenie: Zajmuje się psychoterapią zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych oraz zaburzeń osobowości. Jako specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień pracuje z osobami uzależnionymi (uzależnienia chemiczne i behawioralne) oraz z członkami ich rodzin. Doświadczenie zawodowe zdobywała i nadal rozwija pracując m.in. w Oddziale Psychiatrii Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu (Szpital przy ul.Kraszewskiego), oraz Poradni Leczenia Uzależnień. Pracowała również w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz w ośrodkach socjoterapeutycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,oraz sekcji naukowej tegoż Towarzystwa, a także Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła Szkołę Psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Nejno Przemysław
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Leczenie zaburzeń depresyjnych i lękowych (nerwic), a także psychozy oraz uzależnień.

Doświadczenie: Ordynator Oddziału Dziennego MSCZ w Pruszkowie. Pracował w Klinice Ogólnopsychiatrycznej Uniwersytetu Warszawskiego, w Oddziale Leczenia Nerwic i Depresji oraz Oddziale Leczenia Uzależnień od Alkoholu. W swojej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, psychotycznymi, otępieniami, zaburzeniami osobowości. Łączy metody farmakologiczne z oddziaływaniem psychoterapeutycznym. Pomaga zmierzyć się z problemem bezsenności oraz uzależnieniem od leków uspokajających i nasennych. Pomaga osobom, które doświadczają zaburzeń emocjonalnych związanych z trudnościami życiowymi lub przewlekłym stresem. Oferuje pomoc farmakologiczną i terapeutyczną. Dysponuje doświadczeniem w farmakoterapii zaburzeń lękowych oraz problemów psychiatrycznych osób w wieku podeszłym.

Wykształcenie: Ukończył I Wydział Akademii Medycznej w Warszawie, a także szkolenie z psychoterapii w podejściu zintegrowanym, prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Niemiec Szymon
Psycholog
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: W swojej pracy oferuje pomoc osobom dorosłym zmagającym się m.in. z: zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, kryzysami emocjonalnymi, trudną sytuacją życiową, trudnościami w relacjach interpersonalnych, problemami z komunikowaniem się, trudnościami w radzeniu sobie ze stresem, trudnościami z wyborem ścieżki zawodowej i życiowej, oraz będących w kryzysie związanym z tożsamością seksualną i płciową.

Doświadczenie: Od 1996 roku zajmuję się wspieraniem ludzi w rozwoju osobistym. Na początku jako instruktor teatralny, następnie jako działacz społeczny, coach Metody TROP, trener, i w końcu jako psycholog. Doświadczenie w obszarze organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania wykluczeniom społecznym dało mu solidne podstawy do prowadzenia coachingów i doradztwa w zakresie life coachingu. Życiowe zainteresowania i pasje stały się z kolei bazą do zajęcia się osobami w procesach tranzycji, jak również sferą dotykającą problemów transcendencji. Jako coach podlega stałej superwizji zgodnie z Kodeksem Etycznym Izby Coachingu i wymogom Metody TROP.

Wykształcenie: Ukończył studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym w Warszawie w 2020 roku. Odbył liczne szkolenia i kursy z zakresu pracy coachingowej, trenerskiej, asesorskiej (sesje AC/DC&L), doradztwa zawodowego, diagnozy i pomocy psychologicznej.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Nowak Martyna
Psycholog sportu
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Psycholog sportu z nominacją Polskiego Komitetu Olimpijskiego, certyfikowany psycholog sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii.

Doświadczenie: Posiada duże doświadczenie w pracy z zawodnikami reprezentującymi najwyższy światowy poziom. Psycholog Reprezentacji Polski podczas Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro 2016 oraz Zimowych Igrzysk Olimpijskich PyeongChang 2018. Członek Rady Naukowej International Sport Mental Coach Association. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS oraz Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Prowadzi wykłady i szkolenia dla trenerów, psychologów i lekarzy dotyczące metod stosowanych w psychologii sportu. Autorka i współautorka publikacji z zakresu psychologii sportu. Autentyczność przekazywanej wiedzy osobiście testuje grając w tenisa, startując w imprezach biegowych i zawodach triathlonowych.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia zdobyła na Uniwersytecie SWPS.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Okopień Katarzyna
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Psychiatria

Doświadczenie: Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zdobywała doświadczenie zawodowe w oddziale psychiatrii sądowej, w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i zaburzeń mowy dla dzieci i młodzieży. Aktualnie pracuje w oddziale psychiatrycznym jako zastępca kierownika oraz w zakresie poradnictwa ambulatoryjnego w Poradni Zdrowia Psychicznego, uczestniczy w badaniach klinicznych w zakresie choroby Alzheimera. Stale podnosi swoje kwalifikacje m.in. uczestnicząc w wielu konferencjach i szkoleniach doskonalących. W swojej pracy ważny jest dla niej dobry kontakt z pacjentem, stara się do każdej osoby podchodzić indywidualnie i z uwagą.

Wykształcenie: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Olejnik Natalia
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Diagnozuje i leczy choroby oraz zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak: depresja, nerwica, lęk, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychotyczne, uzależnienia, zaburzenia osobowości, kryzysy psychiczne.

Doświadczenie: Pracuje jako lekarz psychiatra od 2013 roku. Doświadczenie w pracy z Pacjentami zdobywała w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie na oddziałach ogólnopsychiatrycznych. Na co dzień pracuje i zajmuje się pacjentami w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – Szpital Nowowiejski. Są to Oddziały: Ogólnopsychiatryczne, Oddział Detoksykacji od Narkotyków i Innych Substancji Psychoaktywnych oraz Ośrodek Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu. Stale współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji. Swoją wiedzę wzbogaca udziałem w konferencjach psychiatrycznych.

Wyksztalcenie: Certyfikowany instruktor American Heart Association – Basic Life Support, Studia Podyplomowe WUM “Medycyna Estetyczna”, 2011 r. – Tarnopolski Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I. J. Horbaczewskiego w Tarnopolu, Collegium Medicum w Bydgoszczy

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Olszewska Olga
Psychoterapeuta, pedagog, seksuolog
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Praca z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Obszarem pracy są zaburzenia zachowania, zachowania agresywne i destrukcyjne oraz przemoc. Poradnictwo i terapia seksuologiczna. Wsparcie przed porodem, a także po nim w momencie obniżenia nastroju, depresji poporodowej, jak również wsparcie po stracie. Skupia się również w pracy nad nieprawidłowo kształtującą się osobowością lub zaburzoną. Pomoc w radzeniu sobie dla osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Realizuje spotkania/konsultacje/ grupy wychowawcze dla rodziców. Prowadzi grupy socjoterapeutyczne, treningi Zastępowania Agresji oraz grupy wsparcia.

Doświadczenie: Pracowała w świetlicach socjoterapeutycznych, a także była zatrudniona w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie, a także w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. Przez kilka lat związana z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Pęcherach.

Wykształcenie: Ukończyła Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie. Ukończyła Seksuologię Kliniczną na SWPS-ie. Odbyła staż kliniczny w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii PTS i w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ. Obecnie w trakcie Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Osóbka-Zielińska Ewa
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (ECP, PSNLPt), coach
ul. Narbutta 83, Warszawa
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Prowadzi spotkania indywidualne i sesje terapii grupowej. Od 17 lat pomaga radzić sobie z różnymi sytuacjami kryzysowymi w pracy, w życiu osobistym, w związkach i relacjach partnerskich. Specjalizuje się w pomocy w sprawach emocjonalnie niezwykle złożonych: w kryzysach życiowych, w stresie pourazowym, depresji, traumie i samotności. Pomaga również w rozwijaniu umiejętności osobistych, szukaniu nowych rozwiązań trudnych spraw życiowych.

Wykształcenie: Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, dwie czteroletnie szkoły psychoterapii : Studium Psychoterapii Neurolingwistycznej i Szkołę Psychoterapii Intra w Warszawie a także Akademię Menadżera III Sektora Collegium Civitas i Studium Coachingu MLC. Kompetencje rozszerzała uczestnicząc w szkoleniach specjalistycznych, m.in. z mediacji i negocjacji, PR. Uzyskała europejski certyfikat ECP oraz PSNLPt, a także doradcy stowarzyszenia NEST – New Experience for Survivors of Trauma w Irlandii. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych SMR, jest w zarządzie Polskiej Federacji Psychoterapii oraz zarządzie Polskiego Stowarzyszenia NLPt.

Zarezerwuj wizytę online

Otto Julia
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Diagnoza psychologiczna, psychoedukacja, poradnictwo, praca terapeutyczna, treningi metapoznawcze.

Doświadczenie: Swoje doświadczenie i umiejętności zdobywała dzięki stażom m.in. w Szpitalu Bródnowskim. Pracowała w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (Szpital Tworkowski). Jest autorką kilku publikacji naukowych, np. „Rola negacji w rozumieniu tekstu oraz w powstawaniu i tłumieniu stereotypowych asocjacji” i artykułów popularnonaukowych, m.in. „Od genomu do schizofrenii”, „Empatyczny sadysta”, „Korzeń moralności”.

Wykształcenie: Psychologię kliniczną ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest również absolwentką 4-letnich studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii integracyjnej (Profesjonalna Szkoła Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia), podyplomowych studiów z Mediacji i Negocjacji Sądowych i Pozasądowych realizowanych pod patronatem Polskiego Centrum Mediacji PCM oraz Uczelni Łazarskiego. Ze Szkołą Wyższej Psychologii Społecznej była związana przez kilka lat, działając naukowo w Centrum Interdyscyplinarnym Badań Poznawczych ICACS oraz prowadząc zajęcia dydaktyczne i warsztaty ze studentami.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Pączkowska Agnieszka
Psycholog
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Psychoterapia młodzieży (od 14. r.ż.) oraz dorosłych.

Doświadczenie: Liczne szkolenia z zakresu psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym dwuletnie szkolenie z terapii systemowej w Laboratorium Psychoedukacji i roczne szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej. Obecnie szkoli się do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Krakowie.

Wykształcenie: Absolwentka Psychologii na UKSW i Socjologii na UW.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Pawełczak Paweł
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Diagnostyka i leczenie: depresji, zaburzeń lękowych, schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, psychoz, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń psychicznych wieku podeszłego, problemów związanych z uzależnieniami od alkoholu i innych substancji.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Psychiatrii w Lublinie i Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracuje z Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Jest autorem prac poglądowych z zakresu psychiatrii. Swoją wiedzę stale poszerza uczestnicząc w konferencjach naukowych. Posiada uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane i wystawiania zwolnień lekarskich. Zajmuje się także sporządzaniem opinii (świadectw) psychiatrycznych oraz wydawaniem zaświadczeń lekarskich.

Wykształcenie: Ukończył Akademię Medyczną w Lublinie. Tytuł pracy doktorskiej: „Czynniki ryzyka nawrotu psychozy i ponownej hospitalizacji u pacjentów leczonych z powodu schizofrenii”.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Pazera Błażej
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Lekarz medycyny, specjalista psychiatra osób dorosłych. Zajmuje się leczeniem m.in. depresji, chorób afektywno-dwubiegunowych, nerwic, bezsenności, zaburzeń lękowych, psychicznych i emocjonalnych. Prowadzi konsultacje również w języku angielskim.

Doświadczenie: Milickie Centrum Medyczne – w trakcie specjalizacji, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu.

Wykształcenie: Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na wydziale wojskowo-lekarskim.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Pilarczyk Andrzej
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: W swojej pracy koncentruje się głównie na chorobach afektywnych (zaburzenie depresyjne nawracające, choroba afektywna dwubiegunowa) oraz chorobach psychotycznych (schizofrenia, zaburzenie schizoafektywne).

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pabianickim Centrum Psychiatrycznym, pracując zarówno w oddziale psychiatrycznym jaki i w poradni zdrowia psychicznego. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii dorosłych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Lekarskie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Pilichowicz Edyta
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Zakres konsultacji: zaburzenia nerwicowe, zaburzenia nastroju: zaburzenia depresyjne, dystymia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia psychotyczne, schizofrenia, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzenia adaptacyjne, PTSD, zaburzenia snu, zaburzenia osobowości, zaburzenia pamięci.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała w I Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i w poradni PZP Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Swoją wiedzę stale poszerza uczestnicząc w konferencjach naukowych. Dodatkowo posiada uprawnienia do wydawania orzeczeń niezbędnych do pozwolenia na broń i licencji pracownika ochrony. Zajmuje się także sporządzaniem opinii (świadectw) psychiatrycznych oraz wydawaniem zaświadczeń lekarskich.

Wykształcenie: Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku oraz trzyletni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Piotr Domisiewicz
Psychiatra

Specjalizacja: psychiatria

Doświadczenie: „Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (np. napady lęku, fobie, niesprecyzowany lęk, ASR i PTSD, natręctwa i przymusowe powtarzanie czynności, hipochondria, bóle psychogenne, wypalenie zawodowe, przewlekłe zmęczenie, itp.); Zaburzenia rytmu dobowego (bezsenność); Zaburzenia nastroju (np. depresja, nerwica, mania, ChAD); Okołoporodowe zaburzenia psychiczne i w przebiegu ciąży (np. depresja, psychoza, itp.); Zaburzenia odżywiania (np. anoreksja, bulimia); Zaburzenia psychiczne u chorych somatycznie; Zaburzenia seksualne kobiet (np. brak orgazmu, zaburzenia libido, ból podczas stosunku, pochwica); Zaburzenia seksualne mężczyzn (np. zaburzenia wzwodu, przedwczesny wytrysk); Zaburzenia identyfikacji płciowej nieletnich i osób dorosłych.

Wykształcenie: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Piotrowska-Matyszczak Monika
Psycholog
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Psycholog, psycholog dziecięcy, biegły sądowy. Główne obszary pracy to: diagnoza funkcjonowania poznawczego (uwagi, pamięci, myślenia, funkcji językowych, wzrokowo-przestrzennych oraz wykonawczych) u osób dorosłych, młodzieży i dzieci, diagnoza i terapia zaburzeń językowych o typie afazji, rehabilitacja neuropsychologiczna pacjentów z uszkodzeniami mózgu (m.in. po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, zabiegach neurochirurgicznych), diagnoza różnicowa zespołów otępiennych (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona i ich chorób neurodegeneracyjnych), diagnoza i rehabilitacja zaburzeń funkcji poznawczych w chorobach diabetologicznych, endokrynologicznych, kardiologicznych, pomoc psychologiczna osobom z uszkodzeniami mózgu o różnej etiologii, jak również ich opiekunom, przeprowadzanie testów inteligencji (WAIS – R) i osobowości (MMPI – 2), poradnictwo dotyczące metod wspierania funkcji poznawczych w toku fizjologicznego starzenia się (m.in. strategie pamięciowe, mnemotechniki, kompensacje, aktywizacja poznawcza) u osób zdrowych, diagnoza neuropsychologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju, diagnoza neuropsychologiczna młodzieży z zaburzeniami rozwoju.
Po przeprowadzonym badaniu jest możliwość sporządzenia/opracowania: opinii neuropsychologicznej i psychologicznej (dodatkowa konsultacja), programu oddziaływań neuropsychologicznych z zestawem ćwiczeń (dodatkowa konsultacja).
Dodatkowo prowadzi: Konsultacje neuropsychologiczne i psychologiczne. Interwencja kryzysowa i wsparcie psychologiczne.

Doświadczenie: Pracowała m.in. w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogiecznej nr 2 we Wrocławiu.
Od 2018 roku jest związana zawodowo z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Opolu, gdzie jest zatrudniona na stanowisku asystenta-neuropsychologa na oddziale neurologii, w poradni neurologicznej i dziennym oddziale rehabilitacji neurologicznej.

Wykształcenie: Ukończyła 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Następnie studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w subdycyplinie neuropsychologia.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Piss Tomasz
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Doświadczenie: Lekarz medycyny, specjalista psychiatra osób dorosłych. W latach 1992–1998 ordynator szpitala psychiatrycznego w Brzegu Opolskim, następnie (1998–2002) dyrektor szpitala psychiatrycznego we Wrocławiu; w okresie 2003–2005 starszy asystent na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci. Od 2005 ordynator i zastępca dyrektora ds. medycznych w szpitalu psychiatrycznym w Miliczu. Autor książki „Stany lękowe” (1992).

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Pohorecka-Kudra Dorota
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w diagnozie neuropsychologicznej i terapii zaburzeń spowodowanych uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe związane ze schorzeniami neurologicznymi zdobywała m.in. na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA oraz w LUX MED Tabita. Obecnie Koordynator Oddziału Terapeutyczno-Opiekuńczego dla osób z chorobami otępiennymi.

Wykształcenie: Ukończyła studia psychologiczne na York University w Toronto oraz Psychologię Kliniczną i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Doskonaliła umiejętności zawodowe w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Poleszczyk Anna
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych u dorosłych (nerwice, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, psychozy, zaburzenia psychiczne wieku podeszłego).

Doświadczenie: Specjalizację z psychiatrii realizowała w Klinice Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a następnie w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie adiunkt w Zakładzie Neurofizjologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w trakcie specjalizacji z neurologii w I Klinice Neurologii IPiN. Autorka licznych publikacji z zakresu psychiatrii i czynna uczestniczka konferencji polskich i zagranicznych. Interesuje się nieinwazyjnymi metodami stymulacji mózgu.

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Pomianowska Barbara
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Neuropsychologia.

Doświadczenie: Psycholog kliniczny (neuropsycholog), wyspecjalizowany przede wszystkim w dziedzinie diagnozy i terapii neuropsychologicznej.
Doświadczenie kliniczne zawdzięcza wieloletniej pracy w oddziałach: neurologii, udarowym, rehabilitacji neurologicznej oraz pracy w charakterze samodzielnego konsultanta w placówkach lecznictwa otwartego.

Wykształcenie: 1973-1978 Uniwersytet Warszawski – Stosowana Psychologia Kliniczna – studia magisterskie, 1986-1990 Specjalizacja I stopnia – Psycholog Kliniczny, 1995-1999 Specjalizacja II stopnia – Psycholog Kliniczny, 2009-2012 Studium psychologii i psychoterapii SPCH – psychoterapia integratywna szkolenia i warsztaty, Kurs GCP.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Popławski Maciej
Psycholog, socjolog, certyfikowany psychoterapeuta (ECP)
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par. Pracuję z osobami zmagającymi się ze stanami depresyjnymi i lękowymi, bezsennością, zaburzeniami odżywiania się, objawami psychosomatycznymi, traumą, żałobą, trudnościami w relacjach i w pracy, a także zainteresowanymi rozwojem osobistym. W swojej praktyce korzysta z podejścia psychodynamicznego, systemowego i egzystencjalnego.

Doświadczenie: Prywatną praktykę terapeutyczną prowadzi od 2008 roku. Pracował w Poradni Psychoterapii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Odbył staż kliniczny w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego.

Wykształcenie: Absolwent psychologii oraz socjologii, a także całościowego szkolenia psychoterapeutycznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończył stopień podstawowy i zaawansowany w zakresie psychoterapii opartej na mentalizacji certyfikowanym przez Anna Freud Centre, a także I i II fazę szkolenia w zakresie psychologii zorientowanej na proces w Fundacji Studium Psychologii Procesu. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Przygoda Zuzanna
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Konsultacje psychologiczne dla dzieci i dorosłych, poradnictwo wychowawcze, psychoterapia indywidualna dzieci.

Doświadczenie: Jest psychologiem dziecięcym i młodzieżowym z 11-letnim stażem w zawodzie. Swoje doświadczenie i umiejętności zdobywała dzięki stażom m.in. w Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”, Pracowni „Psychodrabina”, Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku, Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Gabinecie Terapeutycznym „Siedem Zmysłów”, w trakcie których prowadził m.in. konsultacje, terapię oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży. Pracowała w Ośrodku NRZOZ TPD „Helenów” z dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami, a także w warszawskich szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu. Obecnie pracuje także w Stowarzyszeniu „Latawiec”, gdzie prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Pracuje w nurcie psychodynamicznym pod stałą superwizją.

Wykształcenie: Ukończyła Psychologię ze specjalizacją Psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii na Uniwersytecie Warszawskim, kończy szkolenia z zakresu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (SPDiM w Ośrodku Regeneracja).

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Przystaj Weronika
Psycholog, Psychoterapeuta
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: specjalizuje się w leczeniu zaburzeń osobowości, kryzysów życiowych, fobii, zaburzeń nastroju, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń psychosomatycznych, stresu, kryzysu w związku,lęków,zaburzeń lękowych, ksyrysów wmocjonalnych, fobii społecznej, depresji, nerwicy natręctw, zaburzeń pamięci, zaburzeń koncentracji, zaburzeń funkcji wzrokowo-przestrzennych, zaburzeń funkcji wykonawczych, zaburzeń funkcji poznawczych.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu.

Wykształcenie: Studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna ukończyłam na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Jest również absolwentką kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie Diagnozy i terapii neuropsychologicznej na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Purzycka Elżbieta
Psycholog
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Psycholog, psychoterapeutka pracująca w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym. Prowadzi psychoterapię indywidualną, pomoc psychologiczną dla osób dorosłych i młodzieży, konsultacje wychowawcze dla rodziców. Głównymi obszarami pracy są: zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia psychosomatyczne, stres, kryzysy w związku, trudności w relacjach z innymi ludźmi, praca z osobami obciążonymi doświadczeniem wychowywania się w rodzinie dysfunkcyjnej w tym alkoholowej.

Doświadczenie: Swoje doświadczenie zdobywała na stażach w miejscach takich jak: Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, Szpital Bródnowski w Warszawie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie, Centrum Praw Kobiet w Warszawie, na Oddziale Leczenia Uzależnień Szpitala MSW w Otwocku, Centrum Onkologii w Warszawie.

Wykształcenie: Absolwentka psychologi klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie kończy ostatni rok Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy Psychologicznej INTRA w Warszawie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Pyka Małgorzata
Psycholog
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: psycholog, psychoterapeuta, biegły sądowy w zakresie psychologii, interwent kryzysowy, psychotraumatolog, terapeuta EMDR. Konsultuje dorosłych i dzieci od 12 roku życia. Posiada uprawnienia przeprowadzania różnego rodzaju testów psychologicznych, m.in. testów osobowości (przeszła specjalne szkolenie dotyczące używania kwestionariusza MMPI-2), testów zawodowych, oraz badań np. na posiadanie broni.

Wykształcenie: Tytuł magistra psychologii zdobyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Dodatkowo ukończyła trzyletnie studia licencjackie w kierunku Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada certyfikat potwierdzający kwalifikacje do przeprowadzania Inwentarza Osobowości MMPI-2, wydanego przez Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Raczyńska-Gutkowska Kamila
Psycholog
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Pracuje głównie w podejściu psychodynamicznym, ale chętnie korzysta z doświadczenia innych szkół psychoterapeutycznych, m.in. terapii poznawczo-behawioralnej, ericksonowskiej, czy psychoterapii pozytywnej, po to, by jak najlepiej dostosować metody pracy do problemu każdego pacjenta.

Doświadczenie: Roczny kurs „Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej” w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, a następnie doskonaliła swoje umiejętności podczas 4-letniego specjalistycznego szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej pod patronatem Oddziału Leczenia Nerwic Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Wykształcenie: Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Muzykoterapia na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ukończyła kurs I stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowania. Posiada tytuł konsultanta w zakresie psychoterapii pozytywnej nadany przez Word Association for Positive Psychotherapy.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Rudzki Piotr
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: psychiatria

Doświadczenie: Posiada tytuł specjalisty w zakresie psychiatrii i I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w oddziałach klinicznych i szpitalnych we Wrocławiu. Aktualnie pełni funkcję ordynatora oddziału detoksykacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi. Pracuje też jako lekarz oddziału ogólnopsychiatrycznego w szpitalu w Miliczu. Zakres jego zainteresowań zawodowych to zaburzenia nastroju / depresje / , zaburzenia lękowe , bezsenność , uzależnienia od leków nasennych i uspokajających , uzależnienie od alkoholu, proces terapeutyczny rodzin osób uzależnionych , zaburzenia psychiczne osób starszych i w podeszłym wieku.

Wykształcenie: Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Ryznar-Górska Agnieszka
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Zajmuje się konsultacjami psychologicznymi i diagnozą psychologiczną. Specjalizuje się w psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, jak i osób z grupy DDA/DDD. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, lękowymi, zaburzeniami osobowości. Wspiera osoby w kryzysie, mające problemy rodzinne, trudności w relacjach i w tworzeniu związków, a także te osoby, które pragną dążyć do własnego rozwoju dzięki lepszemu poznaniu siebie, swoich potrzeb i możliwości.

Doświadczenie: Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami jako psycholog od 2002 roku, a jako psychoterapeuta od 2007 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Szpitalu Wolskim w Warszawie (do chwili obecnej), w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Rehabilitacji Neurologicznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie oraz współpracując z grupą terapeutyczną „Genogram” i z LUX MED (wcześniej Centrum Medyczne LIM). Doskonaliła umiejętności zawodowe podczas licznych staży klinicznych m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Ośrodku Terapeutycznym „Goplańska” w Warszawie. Ukończyła 5-letnie szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych dorosłych, uzyskując w 2011 roku tytuł specjalisty.

Wykształcenie: Jest absolwentką podyplomowego szkolenia w zakresie psychoterapii realizowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie atestowanego przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, uprawniającego do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty. Obecnie jest w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę psychoterapeuty uzależnień.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Sadowska-Kohmann Beata
Psycholog
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Jako psychoterapeuta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym z elementami terapii schematu. Prowadzi zarówno psychoterapię indywidualną jak i psychoterapię par. Specjalizuje się w zakresie: szerokiego spektrum zaburzeń lękowych,praca z osobami z niską samooceną, praca z gniewem i drażliwością, praca z osobami doświadczającymi zaburzeń depresyjnych, praca z osobami z zaburzeniami osobowości praca z osobami w sytuacjach kryzysowych.

Doświadczenie: Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy klinicznej zdobywała między innymi w Szpitalu Specjalistycznym im. „Babińskiego” w Kobierzynie, Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie, Domu Pomocy dla przewlekle psychicznie chorych oraz w Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych. Od 13 lat pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie oraz w prywatnym Centrum Medycznym.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie oraz Szkołę Trenerów „Metrum” (Trener umiejętności psychospołecznych).

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Siemionko Daniel
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Terapia psychologiczna, psychologia medycyny pracy, psychoterapia. Głównymi obszarami jego pracy są zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia lękowe, stres, zaburzenia snu, depresja, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia nastroju, kryzysy w związku, trudności w relacjach interpersonalnych, dysregulacja emocji, psychoedukacja (przyczyny zachorowania, objawy choroby, objawy zwiastujące nawrót choroby, sposoby leczenia oraz radzenia sobie w sytuacji pogorszenia stanu psychicznego).

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywał m.in. podczas pracy w Mazowieckim Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym, gdzie prowadził grupową terapię poznawczą, treningi asertywności, terapię indywidualną krótkoterminową, treningi relaksacji oraz psychoedukację. Pracował również na Oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym, gdzie zajmował się pacjentami z rozpoznaniem schizofrenii, zaburzeniami psychotycznymi oraz zaburzeniami afektywnymi.

Wykształcenie: Jest psychologiem, psychologiem medycyny pracy oraz psychologiem transportu. Ukończył studia magisterskie o specjalności klinicznej, studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz szkolenie CBT EDU w zakresie technik poznawczo-behawioralnych. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Sitko Magdalena
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Zaburzenia psychotyczne, zaburzenia nastroju, depresja, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia snu.

Doświadczenie: Szkolenie specjalizacyjne odbyła w I Klinice Psychiatrycznej w IPiN, z którą jest związana zawodowo do dnia dzisiejszego. Na co dzień pracuje na Oddziale Interwencyjno-Diagnostycznym w IPiN. Posiada uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane oraz zwolnień lekarskich.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Skórska Bożena
Psycholog, Psychotraumatolog, Mediator
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w udzielaniu pomocy psychologicznej i psychoterapii z naciskiem na kryzysy sytuacyjne i traumy z historii życia. Kluczowym aspektem jest troska i pomoc w skutecznym rozwiązywaniu problemów przez pacjenta. Do pracy z pacjentem wykorzystuje kompleksową wiedzę z psychotraumatologii. W sytuacji zaburzeń pourazowych stosuje metody: procedurę przedłużonej ekspozycji, przetwarzanie poznawcze, eklektyczną terapię traumy, ekspozycyjną terapię narracyjną, screen work.

Doświadczenie: Współpraca: Od 2010 roku w Grupie Lux Med. Od 2015r. biegła sądowa w sprawach karnych i cywilnych, II kadencja. Wolontariat w Biurze Ochrony PPL: uczestniczenie w szkoleniach w służbie lotniskowej do działań w sytuacji kryzysów i zagrożeń lotniczych.

Wykształcenie: Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Studia Podyplomowe z Psychotraumatologii na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Skrzypczak-Konera Anna
Psycholog dziecięcy

Specjalizacja: Psycholog, Psychoterapeuta, Psycholog dziecięcy.

Doświadczenie: Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię dzieci i młodzieży doświadczających: trudności w relacjach społecznych, trudności w radzeniu sobie z emocjami i stresem, trudności w nauce, trudności w zakresie koncentracji uwagi, trudności spowodowanych nieśmiałością, trudności emocjonalnych, żałoby, obniżonego poczucia własnej wartości, zaburzeń lękowych, zaburzeń rozwojowych, zaburzeń zachowania.
Zajmuje się także konsultacją psychologiczną i wsparciem dla rodziców: w procesie wychowawczym (rozwijanie umiejętności wychowawczych), w radzeniu sobie z uczuciami towarzyszącymi rodzicielstwu (np. złość, smutek, poczucie bezsilności), w trudnych sytuacjach (takich jak: trudności szkolne, konflikty z rodzeństwem lub rówieśnikami, rozwód) oraz zainteresowanych wspieraniem rozwoju swoich dzieci. Prowadzi diagnozę w zakresie: trudności szkolnych, oceny rozwoju dziecka, możliwości intelektualnych, gotowości szkolnej, całościowych zaburzeń rozwojowych.

Wykształcenie: Psycholog, ukończyła studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (specjalność: psychologia kliniczna) oraz studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Aktualnie w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Jest certyfikowanym terapeutą metody Instrumental Enrichment.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Stajszczyk Karolina
Logopeda
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Logopeda ze specjalnością neurologopedia kliniczna oraz pedagog. Prowadzi terapię dla dzieci ze stwierdzoną m.in. dyslalią, dyzartrią, dysfazją oraz wadami mowy, w tym: wadami artykulacyjnymi, zaburzeniami oddechowo-fonacyjnymi oraz innymi zaburzeniami sfery oralno-facjalnej, wynikającymi z problemów neurologicznych oraz genetycznych.

Doświadczenie: Stawia na ciągły rozwój i poszerzanie kwalifikacji pracując we wrocławskich ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjnych. Pracuje z pacjentami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, zespołem Aspergera; jak również z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną.

Wykształcenie: Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Kwalifikacje w zakresie Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją logopedyczną zdobyła na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Posiada wiele ukończonych kursów i certyfikatów, m.in. certyfikat ukończenia kursu Terapii Czaszkowo-Krzyżowej (Craniosacralnej), szkolenia Makaton (pierwszego stopnia) oraz wykorzystywania elementów Metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Stępień Magdalena
Psycholog
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Psychoonkologia, Terapia behawioralna.

Doświadczenie: Przez ostatnie lata związana z Kliniką Hematologii i Onkologii Dziecięcej „”Przylądek Nadziei”” we Wrocławiu oraz środowiskiem opieki hospicyjnej. Obecnie współtworzy i rozwija Fundacje rozwijającą ideę filozofii Mindfluness i Uważności dla dzieci, młodzieży oraz opiekunów. Z zamiłowaniem wykorzystuje elementy terapii poznawczo-behawioralnej i systemowej. Pracuje z ciałem, oddechem i relaksacyjnie.
Przyjmuje dorosłych oraz dzieci i młodzież. Głęboko wierzy, że życzliwość, obecność i ciepła rozmowa potrafią zdziałać cuda.

Wykształcenie: „Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Psycholog i Psychoonkolog. W trakcie Kursu MBSR – Redukcja Stresu Oparta na Uważności, certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Mindfluness. W trakcie certyfikacji z Terapii Simontona – dedykowanej osobom chorującym nowotworowo i przewlekle.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Stępień Paweł
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Lekarz medycyny, specjalista psychiatra osób dorosłych. Specjalizuje się w leczeniu m.in. depresji, nerwicy, schizofrenii, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, zaburzeń osobowości, psychoz oraz bezsenności.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe pogłębiał w Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie oraz Szpitalu Psychiatrycznym MSW w Cieplicach. Odbył liczne kursy i szkolenia z dziedziny psychiatrii oraz psychofarmakologii, w tym staż w Riverview Medical Center w New Jersey.

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ukończył program specjalizacji z Psychiatrii w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Starzyk Marta
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Specjalista medycyny rodzinnej i psychiatrii z ponad dziesięcioletnim stażem. Ukończyła też studia podyplomowe z zakresu geriatrii i opieki długoterminowej, a obecnie jest w trakcie trzeciego szkolenia specjalizacyjnego, tym razem z seksuologii. Wszechstronne wykształcenie i wieloletnia praktyka lekarska sprawiają, że na potrzeby swoich Pacjentów patrzy całościowo, diagnozując objawy fizyczne, psychosomatyczne i psychologiczne.

Doświadczenie: W trakcie swojej kariery medycznej opiekowała się Pacjentami w różnorodnych placówkach, prywatnych przychodniach, domach opieki społecznej, Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego. Pracowała również w Pogotowiu Ratunkowym. Ma też doświadczenie w orzecznictwie medycznym jako lekarz orzecznik w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pracowała w Szpitalu Wolskim na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.

Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Stefanowski Bogdan
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w zaburzeniach depresyjnych, zaburzeniach nastroju, chorobach afektywnych dwubiegunowych (CHAD, depresji), zaburzeniach lękowych, zaburzeniach snu, nerwicy, psychozie, zaburzeniach psychotycznych, schizofrenii, problematyce uzależnień (leczeniu Pacjentów uzależnionych od opiatów, amfetaminy, THC, alkoholu oraz środków uspokajających i nasennych), zaburzeniach pamięci, zaburzeniach zachowania, zaburzeniach psychicznych w wieku podeszłym, zaburzeniach odżywiania (anoreksji, bulimii i innych), zaburzeniach osobowości.

Doświadczenie: Ordynator oddziału F1 I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał na Oddziale Chorób Afektywnych II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie gdzie ukończył specjalizację z psychiatrii. Odbył liczne kursy i szkolenia z dziedziny psychiatrii oraz psychofarmakologii. Szczególnie interesuje się nowymi metodami farmakoterapii stosowanymi w psychiatrii.

Wykształcenie: Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Supińska Małgorzata
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Zajmuje się diagnostyką i leczeniem: depresji, nerwic, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych, psychoz, zaburzeń snu, zespołów otępiennych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń osobowości, uzależnień. Konsultuje pacjentów od 18 r.ż. Wyłącznie w języku polskim.

Doświadczenie: Specjalizację z psychiatrii odbywała w Szpitalu Nowowiejskim, gdzie pracowała na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, Oddziale Detoksykacji od Narkotyków i Innych Substancji Psychoaktywnych, Oddziale Psychogeriatrycznym, Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradni Zdrowia Psychicznego.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Szabłowska Elżbieta
Logopeda
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Logopeda, neurologopeda kliniczny. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Zajmuje się diagnozą oraz terapią logopedyczną dzieci i osób dorosłych w zakresie kształtowania mowy, terapii wad wymowy, terapii zaburzeń mowy i komunikacji. Zajmuje się także profilaktyką logopedyczną dzieci przed ukończonym pierwszym rokiem życia, w tym oceną problemów ze ssaniem piersi i pomocą w tym zakresie.

Doświadczenie: Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii logopedycznej z osobami niepełnosprawnymi zdobyte podczas pracy w placówkach terapeutycznych, m.in. w Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „Tęcza” w Oławie, oraz przedszkolu terapeutycznym we Wrocławiu. Poza prowadzeniem terapii w gabinecie, pracuje w przedszkolu z dziećmi z orzeczeniem o autyzmie. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe.

Wykształcenie: Ukończyła Pomagisterskie Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz neurologopedię na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła także kurs „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem” oraz kurs „Terapia Neurotaktylna” w Międzynarodowym Instytucie dr Swietłany Masgutowej.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Szczygłowska Kamila
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Specjalizuje się w się w psychoterapii objawów depresyjnych, lękowych, zaburzeniach snu, odżywiania, uzależnieniach, trudnościach w relacjach z ludźmi w pracy, w domu i w bliskich związkach, w rozwiązywaniu kryzysów związanych ze zmianą etapu życia i kryzysów losowych. Pracuje zarówno indywidualnie, jak i z parami oraz z rodzinami.

Doświadczenie: Uczestniczyła w licznych stażach na klinicznych oddziałach psychiatrycznych, jak również w przychodniach i poradniach psychologicznych. Pracowała z osobami z autyzmem dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie. Odbyła praktyki w Mokotowskim Hospicjum Świętego Krzyża w Warszawie oraz w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych „SYNAPSIS”. Prowadziła grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla osób przeżywających żałobę, uzależnionych oraz dla kobiet zmagających się z depresją poporodową.

Wykształcenie: Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (specjalizacja: psychologia kliniczna), studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii indywidualnej, par i rodzin oraz psychoonkologII.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Szychta Karolina
Psychiatra dziecięcy
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Lekarz medycyny, specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży . Leczy zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną i doświadczeniem zdobytym we współpracy z najwybitniejszymi specjalistami w kraju. Podchodzi do swojej pracy z pasją, zaangażowaniem i indywidualnym podejściem do pacjenta. Analizuje problemy dziecka w sposób całościowy, uwzględniając zmiany jakie zachodzą w jego psychice na kolejnych etapach rozwoju oraz biorąc pod uwagę jego stan psychosomatyczny i kontekst sytuacyjny. Potrafi nawiązać dobry kontakt z małym i dużym pacjentem, co często jest podstawą do postawienia trafnej diagnozy i wdrożenia skutecznego leczenia. Zdarza się również wykluczać zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży i określić inną przyczynę nieprawidłowego funkcjonowania dziecka. Zwraca szczególną uwagę na zminimalizowanie ryzyka skutków ubocznych stosowanych leków, aby dziecko mogło w pełni prawidłowo funkcjonować. Pracuje w oparciu o założenia terapii poznawczo behawioralnej.

Doświadczenie: Pracowała w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz poradni psychosomatycznej w Warszawie, konsultowała pacjentów w oddziałach pediatrycznych warszawskich szpitali. Przez kilka lat pełniła funkcje Kierownika ogólnopolskiego Centrum Leczenia Dzieci Młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Jako kierownik specjalizacji prowadzi szkolenie specjalizacyjne lekarzy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży ,przygotowując do egzaminu. Pracuje w Klinice dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, w której diagnozuje i leczy pacjentów. Uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych zapoznaje się z najnowszymi doniesieniami w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, stale aktualizując swoją wiedzę medyczną.

Wykształcenie: Specjalizację ukończyła w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Szyszkowski Włodzimierz
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Doktor nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii. Specjalizujący się psychopatologii, terapii schizofreni, depresji, zaburzeniach lękowych, bezsenności, psychiatri sądowowej. Prowadzi terapię w języku angielskim.

Doświadczenie: Od 2002 – wykładowca psychologii pastoralnej – Wyższe Metropolitarne Seminarium Duchowne w Warszawie. Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego – wykładowca. 1994-1997 – z-ca Dyrektora ds. lecznictwa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 1993-2006 – Ordynator Oddziału III Oddział Psychiatrii -Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 1988-1993 Wielka Brytania – Royal College of Psychiatrists (Manchester oraz Leicester) – 5 letni staż podyplomowy. 1973-1988 – Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie.

Wykształcenie: Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Węgrzyn Jacek
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Diagnozuje i leczy choroby oraz zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak: depresja, nerwica, lęk, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym, uzależnienia, zaburzenia osobowości, kryzysy psychiczne.

Doświadczenie: Kierownik Izby Przyjęć w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiada 20-letnie doświadczenie pracy z pacjentem. Specjalista w leczeniu „trudnych przypadków” i zaburzeń psychicznych „lekoopornych”. Specjalizuje się w pomaganiu w sytuacjach kryzysowych, wymagających podjęcia szybkich decyzji. Posiada uprawnienia do: wypisywania recept na leki (w tym refundowane), wystawiania zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4), wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Wykształcenie: Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Wójcicka Zofia
Psychiatra
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oraz zaburzeń psychicznych,
m.in. z kręgu zaburzeń afektywnych, psychotycznych, lękowych, zaburzeń osobowości oraz zaburzeń snu.

Doświadczenie: Lekarz w trakcie specjalizacji w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie. Poza pracą w ramach oddziału całodobowego, wykonuje również konsultacje pacjentów innych oddziałów szpitalnych oraz przeprowadza interwencje w stanach nagłych w Psychiatrycznej Izbie Przyjęć. Stale aktualizuje i poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach psychiatrycznych. W codziennej praktyce kładzie szczególny nacisk na holistyczne podejście do pacjenta.

Wykształcenie: „Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Wesołowska Anna
Psychiatra
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: Lekarz medycyny, specjalista psychiatra osób dorosłych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych, psychotycznych, a także uzależnień, zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym, zaburzeń odżywiania.

Doświadczenie: Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu. Posiada 10-letnie doświadczenie w zawodzie lekarza psychiatry. Pracowała w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziałach Stacjonarnych i Dziennych, Oddziale Leczenia Nerwic, Oddziale Leczenia Odwykowego. Obecnie prowadzi prywatną praktykę. Dodatkowo pracuje w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu na Oddziale Psychiatrycznym, gdzie pełni funkcję lekarza dyżurnego oraz konsultuje psychiatrycznie pozostałe Oddziały Szpitala.

Wykształcenie: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (2008 r.).

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Wilkowska-Chmielewska Joanna
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Specjalista psychiatra, specjalista medycyny snu, seksuolog.

Doświadczenie: Od 2001 roku jest zatrudniona w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu Szpitala Nowowiejskiego. W 2005 roku wyjechała do Katanii, we Włoszech, gdzie odbyła staż w Klinice Psychiatrycznej oraz Szkole Terapii Poznawczej i Behawioralnej w Ennie pod kierunkiem profesora Tullio Scrimali. W latach 2005-2006 pracowała jako konsultant psychiatra w Instytucie Kardiologii w Aninie. W latach 2006-2007 była stypendystką Uniwersytetu Genewskiego w Szwajcarii. Podczas stypendium kształciła się w Klinice Psychogeriatrii oraz w tamtejszym Laboratorium Snu. W 2007 roku uzyskała tytuł specjalisty psychiatry. Rok później ukończyła trzyletnie szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej w warszawskim Centrum CBT. W 2009 zdobyła certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem z zakresu Medycyny Snu. W latach 2005-2006 pracowała jako konsultant psychiatra w Instytucie Kardiologii w Aninie. W latach 2008-2011 pracowała jako konsultant psychiatra w Ośrodku dla osób dotkniętych przemocą. Swoje doświadczenie zawodowe wykorzystuje również w pracy z osobami doznającymi przemocy a także do celów orzeczniczych (konsultant ZUS i KRUS).

Wykształcenie: Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), którą ukończyła z wyróżnieniem w 2000 roku. W trakcie studiów odbywała staże min w Szpitalu Umberto I w Rzymie oraz w Szpitalu W. Harvey w Ashford w Wielkiej Brytanii. W 1997 roku została przyjęta na czwarty rok studiów wydziału medycznego Uniwersytetu „”Sacro Cuore”” – GEMELLI w Rzymie. W 2011 roku uzyskała topień doktora nauk medycznych po obronie rozprawy doktorskiej pt.: „Symptomatologia epizodu depresyjnego u pacjentów w różnych grupach wiekowych”.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Wiluś Wiktor
Psycholog, Trener Akrobatyki, Instruktor Jogi
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Jako psycholog sportu pracuje głównie w nurcie Poznawczo-Behawioralnym i Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach.

Doświadczenie: Zdobywał wiedzę i doświadczenia na wielu kursach z technik terapeutycznych (m. in. I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) i szkoleniach z psychologii sportu (m. in. Biofeedback HRV, Sen w sporcie, TSR w sporcie i inne).
Korzysta także z doświadczeń ukończonej Szkoły Kaskaderów Filmowych i pracy jako kaskader w produkcjach filmowych. Obecnie współpracuje z zawodnikami Piłki Wodnej i Tenisa Stołowego z UKS Pałac Młodzieży, a także z zawodnikami Kadry Narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w stylu klasycznym.

Wykształcenie: Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gdzie zdobył między innymi uprawnienia trenerskie z Akrobatyki Sportowej i inne. Przez 7 lat uczył akrobatyki i gimnastyki sportowej. W tym czasie ukończył psychologię kliniczną i moduł z psychologii sportu na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, a także kurs uważności (Mindfulness Based Stress Reduction).

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Wróbel-Harmas Monika
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Pomaga osobom dorosłym, parom oraz rodzinom, które są w trakcie zmian, doświadczają problemów emocjonalnych, obniżonego nastroju, baby blues, chcą konstruktywnie rozwiązywać konflikty i radzić sobie ze stresem.

Doświadczenie: Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, w trakcie zwolnienia, poszukującymi pracy. Praktykę zdobywała m.in. w: SP SP ZOZ Oddział Dzienny Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Słupsku, SP SP ZOZ Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Lubuczewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku, Poradnia i Oddział Dzienny dla osób uzależnionych od alkoholu w Słupsku. W latach 2012-2019 zajmowała się promocją zdrowia publicznego, pracując w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-PZH.

Wykształcenie: Jest absolwentką Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Kurs Podstawowy Terapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, szkolenia, kursy zawodowe oraz seminaria superwizyjne. Jest Członkiem Nadzwyczajnym WTTS.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Wróblewska Aneta
Psycholog
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna i grupowa z osobami dorosłymi, psychoterapia osób z doświadczeniem psychozy.

Doświadczenie: Posiada wieloletnie doświadczenie i umiejętności w zawodzie psychologa, które rozwinęła podczas pracy w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego, m.in. na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym, jak również w Poradni Zdrowia Psychicznego i w Zespole Leczenia Środowiskowego, w którym obecnie pełni obowiązki kierownika. Dodatkowo prowadzi ćwiczenia z zakresu psychopatologii z elementami psychiatrii dla studentów psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jak również praktyk studenckich dla Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania i Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykształcenie: Czteroletnie szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Zagajewska Martyna
Psycholog, coach ICC, specjalista psychoterapii uzależnień (w procesie certyfikacji)
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Jest psychologiem klinicznym i osobowości, certyfikowanym Coachem ICC (International Coaching Certification), specjalistą psychoterapii uzależnień (w procesie certyfikacji), profilaktykiem uzależnień, trenerem umiejętności miękkich. Prezentuje holistyczne (całościowe) podejście do człowieka. W pracy z Pacjentami czerpie z różnych nurtów, głównie poznawczo – behawioralnego (o potwierdzonej skuteczności).

Doświadczenie: Zdobyła różnorodne doświadczenie w obszarach: pomocy społecznej, zasobów ludzkich (rekrutacja i rozwój), organizacji pozarządowych, wydawniczym, marketingu i reklamy, edukacyjnym (wykładowca psychologii i socjologii). Prowadząc sesje coachingowe motywuje i inspiruje do wdrażania pozytywnych zmian. Pisze artykuły dotyczące rozwoju osobistego i zdrowia psychicznego. Inicjuje i realizuje szkolenia miękkie, warsztaty rozwojowe, zajęcia psychoedukacyjne i integracyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i organizacji International Coaching Communication.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Psychologia kliniczna i osobowości, studia podyplomowe: Relacje interpersonalne i Profilaktyka uzależnień, Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin: Specjalista psychoterapii uzależnień (program rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), ICC Poland/ KefAnn Psychoedukacja: International Coaching Certification.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Zawadka Aleksandra
Psycholog, Psychotraumatolog
ul. Narbutta 83, Warszawa
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Pomoc osobom dorosłym doświadczającym trudności, w postaci stresów dnia codziennego, nagłych wydarzeń losowych, a także osobom po traumach, z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, w kryzysie. Prowadzenie diagnostyki z wykorzystaniem testów psychologicznych.

Doświadczenie: Staż w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Dolnej 42. Po studiach staż a następnie praca jako psycholog w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Całodobowym w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica. Obecnie współpraca ze Szpitalem Specjalistycznym MSWiA, gdzie pracuję jako psycholog w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. (do usunięcia) Dodatkowo uczestnictwo w projektach naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, podczas których była odpowiedzialna za przeprowadzenie diagnostyki psychologicznej osób badanych.

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS. Jest Psychotraumatologiem, a także certyfikowanym terapeutą EMDR. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu diagnostyki psychologicznej. Obecnie uczęszcza do 4-letniej szkoły psychoterapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym na Uniwersytecie SWPS.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Zawadzka Monika
Psycholog
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Psychologia sportu, coaching, psychotraumatologia, mediacje dla par, mediacje rodzinne – poradnictwo wychowawcze, poradnictwo zawodowe, test psychologiczny w kierunku zaburzeń osobowości.

Doświadczenie: Po studiach odbyła staże w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Szpitalu Tworkowskim. Pracę zawodową rozpoczęła w 2007 r. Pracowała z osobami przewlekle chorymi oraz jako specjalista ds. relacji partnerskich. Posiada doświadczenie w pracy z osobami, których spotkały trudne i bolesne doświadczenia: cierpienie psychiczne, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia emocjonalne, osamotnienie, niezrozumienie przez innych, problemy w związkach, problemy w rodzinie, nałogi.

Wykształcenie: Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Psychologii Klinicznej.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Ziętkiewicz Beata
Psycholog, psychoterapeutka, coach
ul. Kopernika 21/2, Warszawa

Specjalizacja: Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną w podejściu poznawczo-behawioralnym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W terapii za najważniejsze uważa partnerskie, zindywidualizowane podejście do każdej zgłaszającej się osoby i dopasowanie metod terapeutycznych do przeżywanych przez tę osobę trudności. Z tego względu w pracy wykorzystuje również terapię schematów i terapię depresji opartą na uważności. Pomaga osobom dorosłym doświadczającym m.in. nasilonego lęku, smutku, złości, cierpiącym na schizofrenię, zaburzenia osobowości. Pracuje również z osobami, które przeżyły zdarzenie traumatyczne, utratę bliskiej osoby, bądź mają ogólne poczucie, że znajdują się w stanie kryzysu emocjonalnego – niezależnie od jego przyczyny. Zaprasza również do skorzystania z coachingu, który stanowi krótkoterminową formę wsparcia dla osób przeżywających rozmaite życiowe trudności (w pracy zawodowej, w relacjach z innymi, poczucie impasu w życiu). Zanim zajęła się psychologią pracowała jako radca prawny, ten okres zapoczątkował zainteresowanie coachingiem m.in. jako metodą poszukiwania własnej drogi zawodowej oraz rozwoju biznesu.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego SZPZLO Warszawa-Mokotów oraz w Środowiskowych Domach Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i w Ośrodku Oparcia Społecznego Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi.

Wykształcenie: Absolwentka psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia), w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod Kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Ukończyła roczne, podyplomowe studium coachingu na Uczelni Łazarskiego.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Zimowska-Koralewska Joanna
Psycholog
ul. Powstańców Śląskich 95, Wrocław

Specjalizacja: psycholog dziecięcy oraz terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci do 10. roku życia.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, Przedszkolu Integracyjnym, na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 we Wrocławiu. Obecnie pracuje w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca”, w Centrum Medycznym LUX MED, w centrum PSYCHE oraz przedszkolu.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

Zuchora Michał
Psychiatra
ul. Narbutta 83, Warszawa

Specjalizacja: Zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, psychotycznymi, z zaburzeniami snu, osobowości, odżywiania oraz z uzależnionymi od alkoholu, leków i innych substancji psychoaktywnych.

Doświadczenie: Karierę zawodową rozpoczął w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, gdzie odbywał specjalizację z Psychiatrii. W swojej praktyce łączy metody farmakologiczne z oddziaływaniem psychoterapeutycznym. Posiada doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych zarówno w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych. Posiada uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane, zwolnień oraz zaświadczeń lekarskich. Współpracuje z psychologami, psychoterapeutami, terapeutami uzależnień oraz lekarzami innych specjalizacji.

Doświadczenie zawodowe: Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Konsultacje psychiatryczne w Oddziałach, w tym SOR Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Kliniczny Oddział Psychiatryczny Szpitala Wolskiego w Warszawie, Kliniczny Oddział Psychiatryczny Szpitala Bielańskiego w Warszawie, Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Zespołów Abstynencyjnych SPZOZ w Przasnyszu.

Wykształcenie: Absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Skontaktuj się

Zarezerwuj wizytę online

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności.