Zespół

Ambroży Agnieszka
Psychiatra

Specjalizacja: Diagnoza i leczenie zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń snu, uzależnień (w tym od: leków nasennych, kanabinoli, hazardu), zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń pamięci, zaburzeń psychicznych wieku podeszłego, zaburzeń odżywiania, zaburzeń związanych ze stresem zawodowym.

Doświadczenie: Certyfikowany psychoterapeuta CBT. Od 2001 r. pracuje z pacjentami. Doświadczenie zawodowe zdobywała min. na stanowisku asystenta w Zespole Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Ząbkach, poradniach leczenia uzależnień, poradniach zdrowia psychicznego, oddziałach leczenia zaburzeń nerwicowych. Od 7 lat pracuje wyłącznie ambulatoryjnie. W trakcie pracy zawodowej prowadziła szkolenia i wykłady dla psychologów i lekarzy. Była wykładowcą i prowadziła zajęcia z psychiatrii w Szkole Wyższej Nauk Społecznych. Przez 2 lata współpracowała jako ekspert z portalem o charakterze psychoedukacyjnym, udzielając porad oraz publikując teksty o charakterze prozdrowotnym. Jest autorem i współautorem prac naukowych z zakresu uzależnień od leków uspokajających i nasennych. Współpracuje z placówkami opieki społecznej.

Wykształcenie: Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 2005-2008 uczestniczyła w 3-letnim szkoleniu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej i uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego przyznany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) uprawniający do samodzielnego prowadzenia psychoterapii (Certyfikat Nr 197).

Skontaktuj się

Banaczyk-Miłońska Sylwia
Psychiatra

Specjalizacja: Depresja, zaburzenia snu, pamięci, zaburzenia lękowe, uzależnienia, zaburzenia osobowości.

Doświadczenie: Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Obecnie pracuje w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała pracując w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradniach Leczenia Uzależnień i Współuzależnień.

Wykształcenie: Ukończyła I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studia podyplomowe na kierunku „Psychogeriatria z elementami neuropsychologii” Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ul. Narbutta 83, Warszawa

Skontaktuj się

Baranowska Katarzyna
Psycholog

Specjalizacja: W swojej pracy psychoterapeutycznej oferuje pomoc osobom dorosłym zmagającym się m.in. z: zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, kryzysami emocjonalnymi, trudną sytuacją życiową, trudnościami w relacjach interpersonalnych, problemami z komunikowaniem się, trudnościami w radzeniu sobie ze stresem.

Doświadczenie: Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Kwalifikacje zawodowe podnosiła również poprzez ukończenie studiów podyplomowych Diagnoza Psychologiczna, w praktyce klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz w trakcie staży i wolontariatów (m.in. Neuropsychologiczny Szpital w Lublinie, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, NZOZ Psychomedic). W Grupie LUX MED pracuje od 2014 roku.

Wykształcenie: Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w 2011 roku. Jest uczestnikiem 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie (obecnie 3 rok).

ul. Narbutta 83, Warszawa
Bis Małgorzata
Psycholog

Specjalizacja: Terapia psychologiczna, warsztat psychoedukacyjny, psychoterapia grupowa dla obcokrajowców w języku rosyjskim oraz hiszpańskim, konsultacja z seniorem, depresja poporodowa, zaburzenia odżywiania, psychoterapia par/małżeńska.

Doświadczenie: Po studiach odbyła staże m.in. w Szpitalu Tworkowskim, Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego . Pracę w zawodzie psychologa rozpoczęła w 1984 r. w Szpitalu MSWiA.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Psychologii.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Brodziński Szymon
Psychiatra

Specjalizacja: Zajmuje się leczeniem: zaburzeń nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeń snu, zaburzeń lękowych (nerwice, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne), zaburzeń psychicznych organicznych, zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne).

Doświadczenie: Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, zdobywając doświadczenie kliniczne w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, oddziałach detoksykacyjnych i leczenia uzależnień, poradniach zdrowia psychicznego, poradni zaburzeń snu, zespole leczenia środowiskowego, oddziale leczenia nerwic, oddziałach dziennych i rehabilitacji psychiatrycznej.

Wykształcenie: Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

ul. Narbutta 83, Warszawa

Skontaktuj się

Chorążka Kamil
Psychiatra

Specjalizacja: Diagnozuje i leczy choroby oraz zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak: depresja, nerwica, lęk, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychotyczne, uzależnienia, zaburzenia osobowości, kryzysy psychiczne.

Doświadczenie: Wiedzę i doświadczenie zdobywał w Szpitalu Tworkowskim, będącym jednym z największych kompleksów tego rodzaju w Polsce. Dzięki wieloprofilowej działalności Szpitala pracował na różnych oddziałach (klinicznych, ogólnopsychiatrycznych, dziennym, odwykowym, terapeutycznym i w poradni przyszpitalnej). Brał również udział w dyżurach całodobowych. Nadal rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w konferencjach naukowych i kursach szkoleniowych. Jest autorem publikacji naukowych. Na co dzień łączy podejście biologiczne i psychoterapeutyczne. Obecnie specjalizuje się w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej.

Wykształcenie: Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Narbutta 83, Warszawa

Skontaktuj się

Dąbrowska Gabriela
Psychiatra

Specjalizacja: Zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne, zespół stresu pourazowego, zaburzenia koncentracji, anoreksja, depresja, bulimia, fobia społeczna, psychoza, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia osobowości, bezsenność, nerwica, nerwica natręctw, schizofrenia.

Doświadczenie: Staż w Padwie (Universita’ di Padova w roku 1985). Egzaminy specjalizacyjne w I Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 2001 r. prowadzi indywidualną, specjalistyczną praktykę lekarską w dziedzinie psychiatrii osób dorosłych.

Wykształcenie: Ukończyła Łódzką Akademię Medyczną (obecnie Uniwersytet Medyczny). Odbyła szkolenie w zakresie elektroencefalografii oraz psychoterapii, atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Brała udział w SEPTIMUS Postgraduate Course in Psychotherapy, organizowanym przez Uniwersytet w Sheffield.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Furtak Paulina
Psycholog

Specjalizacja: Konsultacje psychologiczne i seksuologiczne dzieci, diagnoza gotowości szkolnej, test psychologiczny w kierunku zaburzeń osobowości, test psychologiczny w kierunku oceny poziomu inteligencji, poradnictwo zawodowe oraz wychowawcze, psychoterapia w depresji poporodowej, psychoterapia w zaburzeniach odżywiania, psychoterapia indywidualna, rodzinna i dla par/małżeństw, kwalifikacja do psychoterapii.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobyła w stołecznych ośrodkach, takich jak Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii przy Szpitalu Czerniakowskim, Kliniczny Oddział Psychiatryczny w Szpitalu Wolskim, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Szpitalu Praskim. Pracowała w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. T. Kościuszki oraz w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Obecnie współpracuje z Domami Dzieci w podwarszawskich Pęcherach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wykształcenie: studia magisterskie, kierunek psychologia ze specjalnością psychoterapia i terapia seksualna na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna), studia podyplomowe, kierunek seksuologia kliniczna na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna), ukończone czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowym, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, w trakcie szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, liczne szkolenia z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym cykl szkoleń seksuologicznych w CMKP - jeśli trzeba mogę przesłać całą listę ukończonych szkoleń.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Gamułkiewicz Elżbieta
Psycholog

Specjalizacja: Zajmuje się psychoterapią oraz pomocą psychologiczną dla dorosłych w zakresie leczenia depresji, nerwic, zaburzeń osobowości, stanów lękowych, sytuacji stresu w pracy, kryzysu życiowego, wypalenia zawodowego, doświadczania przemocy w rodzinie, trudności w relacjach. W pracy terapeutycznej kieruje się głównie założeniami psychoterapii humanistycznej, wykorzystując również metody innych nurtów psychoterapii - egzystencjalnej i poznawczo-behawioralnej.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe związane z diagnozą psychologiczną oraz psychoterapią zdobywała m.in w Centrum Psychiatrycznym w Szczecinie SPS ZOZ "ZDROJE", Poradni Zdrowia Psychicznego przy Centrum Psychiatrycznym w Szczecinie, Poradni Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie. Umiejętności zawodowe rozwijała w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Odbyła również trzyletnią psychoterapię szkoleniową własną w ośrodku INTRA.

Wykształcenie: Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Staże kliniczne odbyła w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, Instytucie Kardiologii w Aninie, Szpitalu Bródnowskim w Warszawie oraz na Oddziale Psychiatrycznym SPS ZOZ „ZDROJE” w Szczecinie.

ul. Narbutta 83, Warszawa

Skontaktuj się

Gawryś-Żoch Aleksandra
Psychiatra

Specjalizacja: Zakres konsultacji: zaburzenia nerwicowe, zaburzenia nastroju: zaburzenia depresyjne, dystymia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia psychotyczne, schizofrenia, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzenia adaptacyjne, PTSD, zaburzenia snu, zaburzenia osobowości, zaburzenia pamięci.

Doświadczenie: Jako lekarz psychiatra pracuje od 2001 roku. Specjalizację z psychiatrii w ramach etatu rezydenckiego odbywała w II Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii uzyskała w 2007 roku. Prowadziła zajęcia z psychiatrii dla studentów anglojęzycznych WUM oraz dla studentów Wydziału Psychologii SWPS. Od 2008 roku pracuje w Oddziale Dziennym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica”. Prowadzi też zajęcia z psychiatrii dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w pracy w oddziałach szpitalnych, jak i w opiece ambulatoryjnej. W praktyce lekarskiej zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi, psychotycznymi.

Wykształcenie: Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej PTTPB i uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego.

ul. Narbutta 83, Warszawa

Skontaktuj się

Hachulska-Trojanowska Marzena
Psycholog

Specjalizacja: Konsultacja psychologiczna dorosłych i dzieci, psychologia medycyny pracy.

Doświadczenie: Karierę zawodową rozpoczęła od stażu na oddziale Kariologicznym w szpitalu Bródnowskim oraz na oddziale Onkologicznym w Centrum Zdrowia Dziecka. Od 2001 roku zdobywa doświadczenie jako psycholog, terapeuta, trener. Pracowała między innymi w Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Uzdrowisku "Konstancin - Zdrój", Tabita, Centrum Medycznym w Piasecznie oraz Powiatowym Zespole d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Piasecznie. Od 2009 roku związana z Grupą LUX MED.

Wykształcenie: W 2000 roku ukończyła kierunek Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim. W 2003 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu "Psychoterapia krótkoterminowa" na Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. Dodoatkowo w 2005 ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie psychologii transportu. W 2013 roku ukończyła szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe "Psycholog uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności" w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie.

ul. Narbutta 83, Warszawa

Skontaktuj się

Haczyński Józef Andrzej
Psychiatra

Specjalizacja: Konsultacje seksuologiczne.

Doświadczenie: Posiadane specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych i seksuologii pozwalają na głębsze i całościowe spojrzenie na problemy zdrowia seksualnego i poszukiwanie ich przyczyn nie tylko w sferze psychicznej, ale również jako objawów wielu chorób somatycznych czy działań związanych z lekami. Autor i współautor licznych publikacji naukowych, doniesień zjazdowych oraz rozdziałów w książkach. Nauczyciel akademicki, wychowawca pokoleń studentów, propagator wiedzy medycznej, publicysta, częsty gość Polskiego Radia.

Wykształcenie: Doktor habilitowany nauk medycznych i profesor UW, jest absolwentem Wrocławskiej Akademii Medycznej.

ul. Narbutta 83, Warszawa

Skontaktuj się

Kaca-Oryńska Małgorzata
Psychiatra

Specjalizacja: Specjalizuje się w pomocy osobom dorosłym z nerwicą natręctw, zaburzeniami lękowymi, w fobią społeczną, zaburzeniami osobowości oraz w chorobami naczyniowymi i zwyrodnieniowymi mózgu, zespołami bólowycmi.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała pracując w Klinice Neurologii w Szpitalu na Szaserów oraz Szpitala Bródnowskiego, a obecnie pracuje jako starszy asystent na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Doświadczenie z pracy klinicznej posiada od 32 lat, w tym od 2010 roku jako psychiatra. Konsultuje też w języku angielskim w zakresie neurologii.

Wykształcenie: Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Następnie zdała egzamin I i II stopnia z neurologii. W 2012 roku obroniła pracę doktorską pt. „Białko S100 i neuronalna enolaza w monitorowaniu udaru mózgu.” W roku 2016 zdała egzamin specjalizacyjny z psychiatrii. Odbyła również szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

ul. Narbutta 83, Warszawa

Skontaktuj się

Kadziołka Aneta
Psycholog

Specjalizacja: Konsultacje dietetyka i psychodietetyka - pomoc dietetyka ze specjalizacją psychodietetyczną skierowana do osób, które borykają się z problemem nadwagi i innymi chorobami, wymagającymi wprowadzania zdrowych nawyków żywieniowych.

Doświadczenie: W Poradni Harmonia Grupy LUX MED prowadzi pacjentów z zaburzeniami odżywiania. W Szpitalu LUX MED prowadzi Pacjentów w procesie leczenia otyłości, przed i po zabiegach bariatrycznych oraz wszczepieniu balona żołądkowego.

Wykształcenie: Ukończyła Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz dyplomowanym Menedżerem Wellness & SPA.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Komorowska-Biernat Dorota
Psychiatra

Specjalizacja: Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych u osób dorosłych, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia związane ze stresem, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, bezsenność, zaburzenia lękowe oraz zaburzenia depresyjne.

Doświadczenie: Pracuje jako lekarz specjalista psychiatra od ponad 15 lat. Na co dzień zajmuje się pacjentami na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Swoją wiedzę wzbogaca udziałem w konferencjach psychiatrycznych.

Wykształcenie: Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Kossowska Anna
Psycholog

Specjalizacja: Psychoterapia indywidualna oraz grupowa dla dorosłych, dzieci i rodzin, wsparcie psychologiczne w zakresie psychologii międzykulturowej (komunikacja międzykulturowa, adaptacja w nowym środowisku, szok kulturowy), kwalifikacja do psychoterapii, warsztat psychoedukacyjny, poradnictwo wychowawcze, psychoterapia w depresji poporodowej, psychoterapia w zaburzeniach odżywiania, psychoterapia indywidualna DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), psychoterapia w uzależnieniach.

Doświadczenie: Obecnie współpracuje z Centrum Medycznym LUX MED oraz prowadzi prywatną praktykę psychologiczną. Jej doświadczenie obejmuje zarówno pracę z klientami indywidualnymi, jak i z firmami. Prowadząc terapię opiera się przede wszystkim na założeniach psychoterapii poznawczo- behawioralnej. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Wykształcenie: 2008 - 2010 Studia podyplomowe w terapii poznawczo-behawioralnej ( I etap) - Szkoła Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej Uniwersytetu SWPS, 2000 – 2005 Wydział Psychologii Stosunków Międzykulturowych - dzienne studia magisterskie - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 1996 – 2000 Newcastle High School, Oklahoma, USA (IV klasa liceum realizowana w USA w ramach programu Academic Year in America) oraz XLIV L.O. im. Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Kotarska Jolanta
Psychiatra

Specjalizacja: Specjalizuje się w psychiatrii osób dorosłych, diagnostyce i leczeniu zaburzeń nerwicowych, psychoz (schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne), zaburzeń nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe), zaburzeń snu, diagnostyce i farmakoterapii u osób z zaburzeniami odżywiania (bulimia, anoreksja), diagnostyce i leczeniu zaburzeń osobowości i zachowania.

Doświadczenie: Doświadczenie w pracy z Pacjentami od 1993 roku. Praca w szpitalu: 1994-2003 - Szpital Nowowiejski w Warszawie, 2003-2015 - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Doświadczenie zdobywała: na oddziałach klinicznych ogólnopsychiatrycznych, leczenia uzależnień, dziennych Szpitala Nowowiejskiego oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Poradni Przyklinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Psychosomatycznych oraz udzielając konsultacji psychiatrycznych, w wielospecjalistycznym Szpitalu Klinicznym im.prof. W.Orłowskiego w Warszawie (2006-2007), na Oddziale Leczenia Nerwic i Depresji Szpitala w Komorowie (1997-2000), w Poradni Instytutu Psychosomatycznego w Warszawie (1998-2006), udzielając konsultacji psychiatrycznych w ramach współpracy z innymi ośrodkami medycznymi.

Wykształcenie: 1993 - Akademia Medyczna w Poznaniu - Wydział Lekarski, specjalizacja w psychiatrii. Dodatkowe szkolenia: w trakcie kształcenia psychoanalitycznego, w ramach Koła Warszawskiego Psychoanalizy New Lacanian School.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Krężel Artur
Psychiatra

Specjalizacja: Prowadzi psychoterapię indywidualną długoterminową i krótkoterminową oraz farmakologię różnych problemów (nerwicowych, kryzysów osobistych, depresji i itp.). Ponadto posiada doświadczenie w orzecznictwie psychiatrycznym, w tym sądowo-psychiatrycznym.

Doświadczenie: Specjalista psychiatra II stopień specjalizacji. Zastępca Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Wolskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pomocy osobom z problemami zachwiania psychicznego, udzielanej zarówno w warunkach oddziału psychiatrycznego całodobowego, oddziału psychiatrycznego dziennego oraz ambulatoryjnych.

Wykształcenie: Akademia Medyczna w Łodzi, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

ul. Narbutta 83, Warszawa

Skontaktuj się

Kutyła Iwona
Psycholog

Specjalizacja: Interwencja dla osób będących w kryzysie, terapia osób po traumie, psychotraumatologia.

Doświadczenie: Doświadczenie kliniczne zdobyte podczas praktyk i wolontariatu. Obecnie pracuje na oddziale ogólnopsychiatrycznym. W swojej pracy korzysta z metod interwencji osób będących w kryzysie i terapii osób po traumie.

Wykształcenie: Absolwentka Psychologii Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła specjalność Psychologia Kliniczna i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS. Posiada dyplom z Psychotraumatologii. Posiada certyfikat terapeuty EMDR Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR i EMDR Europe, jak również Coacha w ujęciu holistycznym wydanym przez ICC.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Święcka Agnieszka
Psycholog

Specjalizacja: Pomaga w poprawie jakości życia, radzeniu sobie z dolegliwościami fizycznymi i psychicznymi, przezwyciężeniu kryzysu oraz skutków traumatycznych doświadczeń, a także w skutecznej komunikacji i rozwoju. Wspiera w odzyskaniu sensu i „żeby chciało się chcieć”. Praktykuje uważność, bycie „tu i teraz”.

Doświadczenie: Psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta traumy (psychotraumatolog), mentor, ekspert ds. komunikacji, manager z 15-letnim doświadczeniem w pracy w biznesie. Członkini m.in. European Society for Traumatic Stress Studies oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Mentor w Early Warning Europe, w ramach programu Unii Europejskiej COSME dla managerów z trudnościami.

Wykształcenie: Studia doktoranckie na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Studia podyplomowe na Wydziale Psychologii, Specjalizacja: PSYCHOTRAUMATOLOGIA (Psychoterapia traumy) - Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Studia podyplomowe na Wydziale Psychologii, Specjalizacja: INTERWENCJA KRYZYSOWA (Pomoc osobom w kryzysie) - Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Certyfikat terapeuty EMDR - EMDR Europe & PPT EMDR, Cykl szkoleń i warsztatów dla Mentorów - Early Warning Europe, Magister Psychologii - Studia magisterskie w dziedzinie: PSYCHOLOGIA - Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Magister Ekonomii - Studia magisterskie w dziedzinie: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Madej Agata Katarzyna
Psychiatra

Specjalizacja: Lekarz specjalizujący się w psychiatrii człowieka dorosłego: zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobom onkologicznym, depresja, nerwica, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym, uzależnienia, zaburzenia osobowości, zaburzenia „lekooporne” i niejasne diagnostycznie.

Doświadczenie: Od 2011 roku związana ze Szpitalem Nowowiejskim w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym m. in. na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Zaburzeń Snu, Poradni Leczenia Uzależnienia Dzieci i Młodzieży, a także w trakcie kursów i szkoleń z zakresu psychiatrii ogólnej. Stale bierze udział w konferencjach o najnowszych trendach światowych w leczeniu trudności psychicznych w Polsce i Europie, m. in. regularnie uczestniczy w międzynarodowym „Kongresie Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego” w Wiedniu.

Wykształcenie: Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Odbyła szczegółowe szkolenie z najnowszych metod leczenia zaburzeń snu. Posiada certyfikat z medycyny paliatywnej.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Mikulska Joanna
Psychiatra

Specjalizacja: Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (natręctw), zaburzeń psychotycznych, zaburzeń osobowości, ADHD u osób dorosłych, problemów związanych z zespołem Aspergera, pomocy osobom doświadczającym przemocy i po innego rodzaju traumatycznych wydarzeniach.

Doświadczenie: Specjalizowała się i przez wiele lat pracowała w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Przez wiele lat zajmowała się tłumaczeniem tekstów z dziedziny psychiatrii. Prowadzi leczenie również w języku angielskim. Prowadzi leczenie farmakologiczne i psychoterapię zaburzeń psychicznych. Zakres pomocy obejmuje diagnostykę i leczenie zaburzeń psychicznych osób dorosłych oraz młodzieży w wieku 16-18 lat.

Wykształcenie: Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Odbyła szkolenie terapeutyczne z psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

ul. Narbutta 83, Warszawa

Skontaktuj się

Misiurska Aneta
Psycholog

Specjalizacja: Jest psychologiem, diagnostykiem oraz terapeutą. Psychoterapia w depresji poporodowej, w zaburzeniach odżywiania, DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), psychoonkologia, psychoterapia uzależnień, test psychologiczny w kierunku oceny poziomu inteligencji, test psychologiczny w kierunku zaburzeń osobowości. Preferuje pracę wg terapii behawioralno – poznawczej, wykorzystując techniki programu Simontona. Wykonuje diagnozy zaburzeń osobowości, zaburzeń poznawczych. Na potrzeby pacjentów może przygotować również opinie psychologiczne dla fierm ubezpieczeniowych.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała m.in.: w NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej, Poradni Zdrowia Psychicznego w ramach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów. Z Grupą LUX MED związana od 2010 roku.

Wykształcenie: W 2002 roku ukończyła studia na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku psychologia. W 2012 ukończone studia podyplomowe na kierunku Psychologia Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

ul. Narbutta 83, Warszawa

Skontaktuj się

Nejno Przemysław
Psychiatra

Specjalizacja: Leczenie zaburzeń depresyjnych i lękowych (nerwic), a także psychozy oraz uzależnień.

Doświadczenie: Ordynator Oddziału Dziennego MSCZ w Pruszkowie. Pracował w Klinice Ogólnopsychiatrycznej Uniwersytetu Warszawskiego, w Oddziale Leczenia Nerwic i Depresji oraz Oddziale Leczenia Uzależnień od Alkoholu. W swojej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, psychotycznymi, otępieniami, zaburzeniami osobowości. Łączy metody farmakologiczne z oddziaływaniem psychoterapeutycznym. Pomaga zmierzyć się z problemem bezsenności oraz uzależnieniem od leków uspokajających i nasennych. Pomaga osobom, które doświadczają zaburzeń emocjonalnych związanych z trudnościami życiowymi lub przewlekłym stresem. Oferuje pomoc farmakologiczną i terapeutyczną. Dysponuje doświadczeniem w farmakoterapii zaburzeń lękowych oraz problemów psychiatrycznych osób w wieku podeszłym.

Wykształcenie: Ukończył I Wydział Akademii Medycznej w Warszawie, a także szkolenie z psychoterapii w podejściu zintegrowanym, prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Olejnik Natalia
Psychiatra

Specjalizacja: Diagnozuje i leczy choroby oraz zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak: depresja, nerwica, lęk, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychotyczne, uzależnienia, zaburzenia osobowości, kryzysy psychiczne.

Doświadczenie: Pracuje jako lekarz psychiatra od 2013 roku. Doświadczenie w pracy z Pacjentami zdobywała w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie na oddziałach ogólnopsychiatrycznych. Na co dzień pracuje i zajmuje się pacjentami w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - Szpital Nowowiejski. Są to Oddziały: Ogólnopsychiatryczne, Oddział Detoksykacji od Narkotyków i Innych Substancji Psychoaktywnych oraz Ośrodek Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu. Stale współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji. Swoją wiedzę wzbogaca udziałem w konferencjach psychiatrycznych.

Wyksztalcenie: Certyfikowany instruktor American Heart Association - Basic Life Support, Studia Podyplomowe WUM “Medycyna Estetyczna”, 2011 r. - Tarnopolski Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I. J. Horbaczewskiego w Tarnopolu, Collegium Medicum w Bydgoszczy

ul. Narbutta 83, Warszawa

Skontaktuj się

Osóbka-Zielińska Ewa
Psycholog

Specjalizacja: Sytuacje kryzysowe, zespół stresu pourazowego, depresja, utrata bliskiej osoby, żałoba, terapia osób przewlekle chorych.

Doświadczenie: Od 17 lat pracuje jako psycholog i psychoterapeuta, a od 7 lat jako coach. Projektowała i prowadziła badania marketingowe (FGI i IDI) oraz szkolenia z zakresu komunikacji marketingowej dla menadżerów. Jest autorką i współautorką kilku projektów unijnych z zakresu rozwijania umiejętności społecznych, komunikacji, aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet. Współtworzyła projekt „Aktywna Kobieta – Szczęśliwa Rodzina” dla kobiet pragnących wznowić aktywność zawodową. Stale współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi jako trener, psychoterapeuta, mediator i konsultant. Należy do Polskiej Federacji Psychoterapii, Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych SMR. Swoje doświadczenie przez kilka lat zdobywała w Oddziale Leczenia Nerwic Szpitala MSWiA w Otwocku.

Wykształcenie: Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademię Menadżera III Sektora w Collegium Civitas, a także szkolenia specjalistyczne m.in. z mediacji i negocjacji, PR, Studium Coachingu MLC i Psychoterapii Neurolingwistycznej. Posiada certyfikaty psychoterapeuty i coacha. Uzyskała także certyfikat doradcy stowarzyszenia NEST - New Experience for Survivors of Trauma w Irlandii.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Otto Julia
Psycholog

Specjalizacja: Diagnoza psychologiczna, psychoedukacja, poradnictwo, praca terapeutyczna, treningi metapoznawcze.

Doświadczenie: Swoje doświadczenie i umiejętności zdobywała dzięki stażom m.in. w Szpitalu Bródnowskim. Pracowała w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (Szpital Tworkowski). Jest autorką kilku publikacji naukowych, np. „Rola negacji w rozumieniu tekstu oraz w powstawaniu i tłumieniu stereotypowych asocjacji” i artykułów popularnonaukowych, m.in. „Od genomu do schizofrenii”, „Empatyczny sadysta”, „Korzeń moralności”.

Wykształcenie: Psychologię kliniczną ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest również absolwentką 4-letnich studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii integracyjnej (Profesjonalna Szkoła Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia), podyplomowych studiów z Mediacji i Negocjacji Sądowych i Pozasądowych realizowanych pod patronatem Polskiego Centrum Mediacji PCM oraz Uczelni Łazarskiego. Ze Szkołą Wyższej Psychologii Społecznej była związana przez kilka lat, działając naukowo w Centrum Interdyscyplinarnym Badań Poznawczych ICACS oraz prowadząc zajęcia dydaktyczne i warsztaty ze studentami.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Pawełczak Paweł
Psychiatra

Specjalizacja: Diagnostyka i leczenie: depresji, zaburzeń lękowych, schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, psychoz, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń psychicznych wieku podeszłego, problemów związanych z uzależnieniami od alkoholu i innych substancji.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Psychiatrii w Lublinie i Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracuje z Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Jest autorem prac poglądowych z zakresu psychiatrii. Swoją wiedzę stale poszerza uczestnicząc w konferencjach naukowych. Posiada uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane i wystawiania zwolnień lekarskich. Zajmuje się także sporządzaniem opinii (świadectw) psychiatrycznych oraz wydawaniem zaświadczeń lekarskich.

Wykształcenie: Ukończył Akademię Medyczną w Lublinie. Tytuł pracy doktorskiej: "Czynniki ryzyka nawrotu psychozy i ponownej hospitalizacji u pacjentów leczonych z powodu schizofrenii".

ul. Narbutta 83, Warszawa

Skontaktuj się

Pilichowicz Edyta
Psychiatra

Specjalizacja: Zakres konsultacji: zaburzenia nerwicowe, zaburzenia nastroju: zaburzenia depresyjne, dystymia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia psychotyczne, schizofrenia, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzenia adaptacyjne, PTSD, zaburzenia snu, zaburzenia osobowości, zaburzenia pamięci.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała w I Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i w poradni PZP Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Swoją wiedzę stale poszerza uczestnicząc w konferencjach naukowych. Dodatkowo posiada uprawnienia do wydawania orzeczeń niezbędnych do pozwolenia na broń i licencji pracownika ochrony. Zajmuje się także sporządzaniem opinii (świadectw) psychiatrycznych oraz wydawaniem zaświadczeń lekarskich.

Wykształcenie: Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku oraz trzyletni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

ul. Narbutta 83, Warszawa

Skontaktuj się

Pohorecka-Kudra Dorota
Psycholog

Specjalizacja: Specjalizuje się w diagnozie neuropsychologicznej i terapii zaburzeń spowodowanych uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe związane ze schorzeniami neurologicznymi zdobywała m.in. na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA oraz w LUX MED Tabita. Obecnie Koordynator Oddziału Terapeutyczno-Opiekuńczego dla osób z chorobami otępiennymi.

Wykształcenie: Ukończyła studia psychologiczne na York University w Toronto oraz Psychologię Kliniczną i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Doskonaliła umiejętności zawodowe w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Poleszczyk Anna
Psychiatra

Specjalizacja: Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych u dorosłych (nerwice, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, psychozy, zaburzenia psychiczne wieku podeszłego).

Doświadczenie: Specjalizację z psychiatrii realizowała w Klinice Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a następnie w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie adiunkt w Zakładzie Neurofizjologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w trakcie specjalizacji z neurologii w I Klinice Neurologii IPiN. Autorka licznych publikacji z zakresu psychiatrii i czynna uczestniczka konferencji polskich i zagranicznych. Interesuje się nieinwazyjnymi metodami stymulacji mózgu.

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ul. Narbutta 83, Warszawa

Skontaktuj się

Pomianowska Barbara
Psycholog

Specjalizacja: Neuropsychologia.

Doświadczenie: Psycholog kliniczny (neuropsycholog), wyspecjalizowany przede wszystkim w dziedzinie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Doświadczenie kliniczne zawdzięcza wieloletniej pracy w oddziałach: neurologii, udarowym, rehabilitacji neurologicznej oraz pracy w charakterze samodzielnego konsultanta w placówkach lecznictwa otwartego.

Wykształcenie: 1973-1978 Uniwersytet Warszawski – Stosowana Psychologia Kliniczna – studia magisterskie, 1986-1990 Specjalizacja I stopnia – Psycholog Kliniczny, 1995-1999 Specjalizacja II stopnia – Psycholog Kliniczny, 2009-2012 Studium psychologii i psychoterapii SPCH – psychoterapia integratywna szkolenia i warsztaty, Kurs GCP.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Przygoda Zuzanna
Psycholog

Specjalizacja: Konsultacje psychologiczne dla dzieci i dorosłych, poradnictwo wychowawcze, psychoterapia indywidualna dzieci.

Doświadczenie: Jest psychologiem dziecięcym i młodzieżowym z 11-letnim stażem w zawodzie. Swoje doświadczenie i umiejętności zdobywała dzięki stażom m.in. w Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”, Pracowni „Psychodrabina”, Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku, Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Gabinecie Terapeutycznym „Siedem Zmysłów”, w trakcie których prowadził m.in. konsultacje, terapię oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży. Pracowała w Ośrodku NRZOZ TPD „Helenów” z dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami, a także w warszawskich szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu. Obecnie pracuje także w Stowarzyszeniu „Latawiec”, gdzie prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Pracuje w nurcie psychodynamicznym pod stałą superwizją.

Wykształcenie: Ukończyła Psychologię ze specjalizacją Psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii na Uniwersytecie Warszawskim, kończy szkolenia z zakresu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (SPDiM w Ośrodku Regeneracja).

ul. Narbutta 83, Warszawa
Ryznar-Górska Agnieszka
Psycholog

Specjalizacja: Zajmuje się konsultacjami psychologicznymi i diagnozą psychologiczną. Specjalizuje się w psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, jak i osób z grupy DDA/DDD. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, lękowymi, zaburzeniami osobowości. Wspiera osoby w kryzysie, mające problemy rodzinne, trudności w relacjach i w tworzeniu związków, a także te osoby, które pragną dążyć do własnego rozwoju dzięki lepszemu poznaniu siebie, swoich potrzeb i możliwości.

Doświadczenie: Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami jako psycholog od 2002 roku, a jako psychoterapeuta od 2007 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Szpitalu Wolskim w Warszawie (do chwili obecnej), w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Rehabilitacji Neurologicznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie oraz współpracując z grupą terapeutyczną „Genogram” i z LUX MED (wcześniej Centrum Medyczne LIM). Doskonaliła umiejętności zawodowe podczas licznych staży klinicznych m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Ośrodku Terapeutycznym „Goplańska” w Warszawie. Ukończyła 5-letnie szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych dorosłych, uzyskując w 2011 roku tytuł specjalisty.

Wykształcenie: Jest absolwentką podyplomowego szkolenia w zakresie psychoterapii realizowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie atestowanego przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, uprawniającego do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty. Obecnie jest w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę psychoterapeuty uzależnień.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Siemionko Daniel
Psycholog

Specjalizacja: Terapia psychologiczna, psychologia medycyny pracy, psychoterapia. Głównymi obszarami jego pracy są zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia lękowe, stres, zaburzenia snu, depresja, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia nastroju, kryzysy w związku, trudności w relacjach interpersonalnych, dysregulacja emocji, psychoedukacja (przyczyny zachorowania, objawy choroby, objawy zwiastujące nawrót choroby, sposoby leczenia oraz radzenia sobie w sytuacji pogorszenia stanu psychicznego).

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywał m.in. podczas pracy w Mazowieckim Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym, gdzie prowadził grupową terapię poznawczą, treningi asertywności, terapię indywidualną krótkoterminową, treningi relaksacji oraz psychoedukację. Pracował również na Oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym, gdzie zajmował się pacjentami z rozpoznaniem schizofrenii, zaburzeniami psychotycznymi oraz zaburzeniami afektywnymi.

Wykształcenie: Jest psychologiem, psychologiem medycyny pracy oraz psychologiem transportu. Ukończył studia magisterskie o specjalności klinicznej, studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz szkolenie CBT EDU w zakresie technik poznawczo-behawioralnych. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Sitko Magdalena
Psychiatra

Specjalizacja: Zaburzenia psychotyczne, zaburzenia nastroju, depresja, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia snu.

Doświadczenie: Szkolenie specjalizacyjne odbyła w I Klinice Psychiatrycznej w IPiN, z którą jest związana zawodowo do dnia dzisiejszego. Na co dzień pracuje na Oddziale Interwencyjno-Diagnostycznym w IPiN. Posiada uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane oraz zwolnień lekarskich.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Skórska Bożena
Psycholog

Specjalizacja: Specjalizuje się w udzielaniu pomocy psychologicznej i psychoterapii z naciskiem na kryzysy sytuacyjne, traumy z historii życia. Do pracy z pacjentem wykorzystuje kompleksową wiedzę z psychotraumatologii. W sytuacji zaburzeń pourazowych stosuje metody: procedurę przedłużonej ekspozycji, przetwarzanie poznawcze, eklektyczną terapię traumy, ekspozycyjną terapię narracyjną, screen work.

Doświadczenie: Od 2010 roku w Grupie LUX MED. Od 2015 r. biegła sądowa w sprawach karnych i cywilnych, II kadencja. Uczestniczyła w wolontaryjnych szkoleniach w służbie lotniskowej do działań w sytuacji kryzysów i zagrożeń lotniczych.

Wykształcenie: Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, studia Podyplomowe z Psychotraumatologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Szczygłowska Kamila
Psycholog

Specjalizacja: Specjalizuje się w się w psychoterapii objawów depresyjnych, lękowych, zaburzeniach snu, odżywiania, uzależnieniach, trudnościach w relacjach z ludźmi w pracy, w domu i w bliskich związkach, w rozwiązywaniu kryzysów związanych ze zmianą etapu życia i kryzysów losowych. Pracuje zarówno indywidualnie, jak i z parami oraz z rodzinami.

Doświadczenie: Uczestniczyła w licznych stażach na klinicznych oddziałach psychiatrycznych, jak również w przychodniach i poradniach psychologicznych. Pracowała z osobami z autyzmem dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie. Odbyła praktyki w Mokotowskim Hospicjum Świętego Krzyża w Warszawie oraz w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych „SYNAPSIS”. Prowadziła grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla osób przeżywających żałobę, uzależnionych oraz dla kobiet zmagających się z depresją poporodową.

Wykształcenie: Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (specjalizacja: psychologia kliniczna), studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii indywidualnej, par i rodzin oraz psychoonkologII.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Węgrzyn Jacek
Psychiatra

Specjalizacja: Diagnozuje i leczy choroby oraz zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak: depresja, nerwica, lęk, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym, uzależnienia, zaburzenia osobowości, kryzysy psychiczne.

Doświadczenie: Kierownik Izby Przyjęć w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiada 20-letnie doświadczenie pracy z pacjentem. Specjalista w leczeniu "trudnych przypadków" i zaburzeń psychicznych "lekoopornych". Specjalizuje się w pomaganiu w sytuacjach kryzysowych, wymagających podjęcia szybkich decyzji. Posiada uprawnienia do: wypisywania recept na leki (w tym refundowane), wystawiania zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4), wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Wykształcenie: Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Narbutta 83, Warszawa
Wróbel-Harmas-Wróbel Monika
Psycholog

Specjalizacja: Pomaga osobom dorosłym, parom oraz rodzinom, które są w trakcie zmian, doświadczają problemów emocjonalnych, obniżonego nastroju, baby blues, chcą konstruktywnie rozwiązywać konflikty i radzić sobie ze stresem.

Doświadczenie: Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, w trakcie zwolnienia, poszukującymi pracy. Praktykę zdobywała m.in. w: SP SP ZOZ Oddział Dzienny Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Słupsku, SP SP ZOZ Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Lubuczewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku, Poradnia i Oddział Dzienny dla osób uzależnionych od alkoholu w Słupsku. W latach 2012-2019 zajmowała się promocją zdrowia publicznego, pracując w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-PZH.

Wykształcenie: Jest absolwentką Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Kurs Podstawowy Terapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, szkolenia, kursy zawodowe oraz seminaria superwizyjne. Jest Członkiem Nadzwyczajnym WTTS.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Zagajewska Martyna
Psycholog

Specjalizacja: Jest psychologiem klinicznym i osobowości, certyfikowanym Coachem ICC (International Coaching Certification), specjalistą psychoterapii uzależnień (w procesie certyfikacji), profilaktykiem uzależnień, trenerem umiejętności miękkich. Prezentuje holistyczne (całościowe) podejście do człowieka. W pracy z Pacjentami czerpie z różnych nurtów, głównie poznawczo - behawioralnego (o potwierdzonej skuteczności).

Doświadczenie: Zdobyła różnorodne doświadczenie w obszarach: pomocy społecznej, zasobów ludzkich (rekrutacja i rozwój), organizacji pozarządowych, wydawniczym, marketingu i reklamy, edukacyjnym (wykładowca psychologii i socjologii). Prowadząc sesje coachingowe motywuje i inspiruje do wdrażania pozytywnych zmian. Pisze artykuły dotyczące rozwoju osobistego i zdrowia psychicznego. Inicjuje i realizuje szkolenia miękkie, warsztaty rozwojowe, zajęcia psychoedukacyjne i integracyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i organizacji International Coaching Communication.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Psychologia kliniczna i osobowości, studia podyplomowe: Relacje interpersonalne i Profilaktyka uzależnień, Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin: Specjalista psychoterapii uzależnień (program rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), ICC Poland/ KefAnn Psychoedukacja: International Coaching Certification.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Zawadzka Monika
Psycholog

Specjalizacja: Psychologia sportu, coaching, psychotraumatologia, mediacje dla par, mediacje rodzinne - poradnictwo wychowawcze, poradnictwo zawodowe, test psychologiczny w kierunku zaburzeń osobowości.

Doświadczenie: Po studiach odbyła staże w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Szpitalu Tworkowskim. Pracę zawodową rozpoczęła w 2007 r. Pracowała z osobami przewlekle chorymi oraz jako specjalista ds. relacji partnerskich. Posiada doświadczenie w pracy z osobami, których spotkały trudne i bolesne doświadczenia: cierpienie psychiczne, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia emocjonalne, osamotnienie, niezrozumienie przez innych, problemy w związkach, problemy w rodzinie, nałogi.

Wykształcenie: Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Psychologii Klinicznej.

ul. Narbutta 83, Warszawa
Zuchora Michał
Psychiatra

Specjalizacja: Zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, psychotycznymi, z zaburzeniami snu, osobowości, odżywiania oraz z uzależnionymi od alkoholu, leków i innych substancji psychoaktywnych.

Doświadczenie: Karierę zawodową rozpoczął w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, gdzie odbywał specjalizację z Psychiatrii. W swojej praktyce łączy metody farmakologiczne z oddziaływaniem psychoterapeutycznym. Posiada doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych zarówno w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych. Posiada uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane, zwolnień oraz zaświadczeń lekarskich. Współpracuje z psychologami, psychoterapeutami, terapeutami uzależnień oraz lekarzami innych specjalizacji.

Doświadczenie zawodowe: Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Konsultacje psychiatryczne w Oddziałach, w tym SOR Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Kliniczny Oddział Psychiatryczny Szpitala Wolskiego w Warszawie, Kliniczny Oddział Psychiatryczny Szpitala Bielańskiego w Warszawie, Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Zespołów Abstynencyjnych SPZOZ w Przasnyszu.

Wykształcenie: Absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

ul. Narbutta 83, Warszawa

Skontaktuj się

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności.