Specjalizacja: Psycholog dziecięcy oraz terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci do 10. roku życia.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, Przedszkolu Integracyjnym, na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrocławiu.