Specjalizacja: Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną w podejściu poznawczo-behawioralnym. W terapii za najważniejsze uważa partnerskie podejście do każdego pacjenta i indywidualne dopasowanie metod terapeutycznych. Wykorzystuje również terapię schematów i terapię depresji opartą na uważności. Pomaga osobom dorosłym doświadczającym m.in. nasilonego lęku, smutku, złości, cierpiącym na schizofrenię, zaburzenia osobowości. Pracuje również z osobami, które przeżyły zdarzenie traumatyczne, utratę bliskiej osoby, bądź znajdujące się w stanie kryzysu emocjonalnego. Zaprasza również do skorzystania z coachingu, który stanowi krótkoterminową formę wsparcia dla osób przeżywających rozmaite życiowe trudności (w pracy zawodowej, w relacjach z innymi, poczucie impasu w życiu).

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego SZPZLO Warszawa-Mokotów oraz w Środowiskowych Domach Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i w Ośrodku Oparcia Społecznego Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi.

Wykształcenie: Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS. W trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Ukończyła roczne, podyplomowe studium coachingu na Uczelni Łazarskiego.