Specjalizacja: W swojej pracy z zakresu poradnictwa psychologicznego oferuje pomoc osobom dorosłym zmagającym się m.in. z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, kryzysami emocjonalnymi, trudną sytuacją życiową. Ponadto oferuje wsparcie osobom starszym.

Doświadczenie: Jest psychologiem, orzecznikiem w ramach medycyny pracy. Swoje doświadczenie zdobywała w pracy w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska w Warszawie, w Fundacji „Wspólna Droga” United Way Polska oraz podczas współpracy z fundacjami pomagającymi ludziom w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom bezdomnym.

Wykształcenie: Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia społeczna w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania (obecnie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu. Jest uprawnionym psychologiem do badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. W chwili obecnej jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu psychodietetyki.