Specjalizacja: Specjalizuje się tematyką zaburzeń lękowych, trudnościami w relacjach interpersonalnych, niskim poczuciem własnej wartości, problemami z komunikowaniem się, a także trudnościami w radzeniu sobie ze stresem. Koncentruje się nad stworzeniem nowego, pozytywnego obrazu samego siebie, podwyższeniem samooceny i zwiększeniem motywacji do działania. Posiada uprawnienia do stosowania Skali Stanford-Binet 5 w praktyce diagnostycznej.

Doświadczenie: Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Posiada również kwalifikacje trenerskie oraz studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Kwalifikacje zawodowe zdobywała m.in. jako członek zespołu reflektującego w terapii rodzin w Poradni Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii w Warszawie. Prowadziła również praktykę w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na dziennym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży. Doświadczenie terapeutyczne uzyskała w trakcie prowadzenia terapii indywidualnej oraz grupowej z elementami mindfulness, socjoterapii oraz arteterapii m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Fundacji. Doświadczenie diagnostyczne zdobyła w pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wykształcenie: Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Zrealizowała studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych. Jest uczestnikiem akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, 4 – letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu Inter Ego.