Specjalizacja: Konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna i grupowa z osobami dorosłymi, psychoterapia osób z doświadczeniem psychozy.

Doświadczenie: Posiada wieloletnie doświadczenie i umiejętności w zawodzie psychologa, które rozwinęła podczas pracy w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego, m.in. na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym, jak również w Poradni Zdrowia Psychicznego i w Zespole Leczenia Środowiskowego, w którym obecnie pełni obowiązki kierownika. Dodatkowo prowadzi ćwiczenia z zakresu psychopatologii z elementami psychiatrii dla studentów psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jak również praktyk studenckich dla Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania i Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykształcenie: Czteroletnie szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.