Specjalizacja: Psycholog, pracujący z dzieci, jak i z osobami dorosłymi. Specjalizuję się w diagnozie i terapii spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera. Specjalizuje się także w pomocy rodzicom, którzy zmagają się z różnymi zachowaniami niepożądanymi u swoich dzieci (np. pomoc w komunikacji z dzieckiem, stawianiu zdrowych i akceptowalnych granic, ale także rozpoznawaniu i nazywaniu swoich emocji, uczuć, pragnień, potrzeb i ograniczeń). Udziela wsparcia psychologicznego osobom dorosłym oraz młodzieży. Pomaga osobom, które cierpią z powodu zaburzeń depresyjnych i/lub lękowych, ale także osobom, które doświadczają ataków paniki, myśli obsesyjno-kompulsywnych czy lęku społecznego. Pracuje również z osobami, które przeżywają trudności w relacjach z innymi, czuja się „zagubione” i/lub chcą lepiej poznać siebie samego.

Doświadczenie: Swoje doświadczenie i wiedzę początkowo zdobywała pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej . Aktualnie udoskonala swoje umiejętności pracując w Centrum Terapii Autyzmu . Brała również udział jako wolontariuszka w licznych charytatywnych akcjach organizowanych na rzecz wspierania zdrowia psychicznego. Klasyfikacje zawodowe podnosiła rownież poprzez ukończenie studiów podyplomowych z psychologii sądowej (w tym mediacji) na WSB-NLU.

Wykształcenie: Magister psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na module psychoterapii. Ukończyła również studia podyplomowe psychologia sądowa na WSB-NLU. Nieustannie rozwija swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w różnych kursach, treningach i/lub szkoleniach zawodowych. Posiada również uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford-Binet 5. Uzyskała certyfikat VCC na stanowisku asystenta psychoseksuologa. Posiada również uprawnienia do prowadzenia zajęć TUS dla dzieci i młodzieży.