Specjalizacja: Specjalista psychiatra, specjalista medycyny snu, seksuolog.

Doświadczenie: Od 2001 roku jest zatrudniona w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu Szpitala Nowowiejskiego. W 2005 roku wyjechała do Katanii, we Włoszech, gdzie odbyła staż w Klinice Psychiatrycznej oraz Szkole Terapii Poznawczej i Behawioralnej w Ennie pod kierunkiem profesora Tullio Scrimali. W latach 2005-2006 pracowała jako konsultant psychiatra w Instytucie Kardiologii w Aninie. W latach 2006-2007 była stypendystką Uniwersytetu Genewskiego w Szwajcarii. Podczas stypendium kształciła się w Klinice Psychogeriatrii oraz w tamtejszym Laboratorium Snu. W 2007 roku uzyskała tytuł specjalisty psychiatry. Rok później ukończyła trzyletnie szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej w warszawskim Centrum CBT. W 2009 zdobyła certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem z zakresu Medycyny Snu. W latach 2005-2006 pracowała jako konsultant psychiatra w Instytucie Kardiologii w Aninie. W latach 2008-2011 pracowała jako konsultant psychiatra w Ośrodku dla osób dotkniętych przemocą. Swoje doświadczenie zawodowe wykorzystuje również w pracy z osobami doznającymi przemocy a także do celów orzeczniczych (konsultant ZUS i KRUS).

Wykształcenie: Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), którą ukończyła z wyróżnieniem w 2000 roku. W trakcie studiów odbywała staże m.in. w Szpitalu Umberto I w Rzymie oraz w Szpitalu W. Harvey w Ashford w Wielkiej Brytanii. W 1997 roku została przyjęta na czwarty rok studiów wydziału medycznego Uniwersytetu ”Sacro Cuore” – GEMELLI w Rzymie. W 2011 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych po obronie rozprawy doktorskiej pt.: „Symptomatologia epizodu depresyjnego u pacjentów w różnych grupach wiekowych”.