Specjalizacja: Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi stanów lękowych, który ogranicza ich możliwość czerpania pełnej satysfakcji z życia i staje się powodem osobistego cierpienia. Pomaga osobom, które doświadczają trudności emocjonalnych przyczyniających się min. do spadku nastroju, motywacji do działania, poczucia beznadziei i braku sensu. Pracuje z osobami zmagającymi się z depresją, zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, różnego rodzaju zaburzeniami lękowymi (min. fobie, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, ataki paniki), niską samooceną. Wspiera w budowaniu własnej wartości. Towarzyszy w rozwijaniu kompetencji związanych z podejmowaniem decyzji i przezwyciężaniu kryzysów życiowych. Pomaga poradzić sobie z natłokiem myśli i odczuć, które blokują radość z życia.

Doświadczenie: Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała min. w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego, Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia Petra, Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe. Uczestniczy w szkoleniach i superwizjach podnoszących kwalifikacje w tym w regularnych treningach mindfulness (Oxford Mindfulness Centre).

Wykształcenie: Jest uczestniczką akredytowanego 4-letniego szkolenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Warszawski Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Psychologię ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim realizując specjalizację z psychoterapii. Dodatkowo ukończyła także roczne szkolenie terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u osób dorosłych w Warszawski Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.