Specjalizacja: Zaburzenia stresu pourazowego, konsekwencjami trudnych sytuacji życiowych: alkoholizm i przemoc w rodzinie, trudne relacje i związki. Zaburzenia lękowe (lęk społeczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, napady paniki), zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, diagnoza psychologiczna osób dorosłych, terapia EMDR.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradniach pedagogiczno-psychologicznych oraz stażu w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju USWPS. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie i biznesowe. Zajmuje się rozwojem kompetencji menedżerskich, komunikacją interpersonalną przygotowaniem wystąpień publicznych, realizacją zmiany zawodowej.

Wykształcenie: Psycholog, psychotraumatolog, interwent kryzysowy. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, psychoterapeutka w trakcie przygotowania do procesu certyfikującego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Posiada certyfikat 1 i 2 stopnia terapii traumy EMDR oraz certyfikaty terapii EMDR depresji, zaburzeń odżywania, objawów psychosomatycznych Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.