Specjalizacja: Specjalizuje się w psychoterapii osób doświadczających przewlekłego bólu oraz osób z zaburzeniami somatycznymi, depresyjnymi, lękowymi, związanymi ze stresem oraz wydarzeniami traumatycznymi. Prowadzi również diagnozę neuropsychologiczną funkcji poznawczych oraz rehabilitację zaburzeń pamięci czy koncentracji, również po przebyciu COVID-19.

Doświadczenie: Swoje doświadczenie kliniczne zdobywał zarówno w Polsce jak i za granicą (Wielka Brytania). Pierwsze doświadczenia kliniczne zdobywał w Poradni Seksuologicznej i Patologii Więzi Międzyludzkich Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego CMKP. Podczas swojego długiego pobytu w Anglii pracował między innymi dla Headway Dorset i prowadził diagnozę, rehabilitację oraz terapię osób z uszkodzeniami mózgu. Po powrocie do Polski pracował między innymi w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji gdzie zajmował się tworzeniem Programu Profilaktyki i Leczenia Bólu. Obecnie pracuje również w Poradni Leczenia Bólu Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK WAM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Wykształcenie: Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2003 roku, ze specjalnością z neuropsychologii klinicznej. Ukończył studia podyplomowe z arteterapii z elementami terapii pedagogicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jest również certyfikowanym instruktorem Zen Mindfulness (uważności). Obecnie w trakcie certyfikacji z psychoterapii integracyjnej w ujęciu „Terapii Trzeciej Fali”.