Specjalizacja: Wsparcie psychologiczne i indywidualna terapia dla osób dorosłych zmagających się z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, doświadczających objawy z kręgu psychoz. Wspiera osoby będące w trudnych sytuacjach życiowych, zmagające się z kryzysem borykające się z niską samooceną, stresem. Pomaga osobom odczuwającym potrzebę zmiany, wzmocnić poczucie własnej wartości oraz przezwyciężyć poczucie bezradności i osamotnienia.

Doświadczenie: Pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, w oddziale ogólnopsychiatrycznym.

Wykształcenie: Ukończyła jednolite studia magisterskie z psychologii w 2015r.. Obecnie jest w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym Uniwersytetu SWPS. W ramach dodatkowych szkoleń ukończyła kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz dwuletnie Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.