Specjalizacja: Specjalizuję się w leczeniu zaburzeń i chorób psychicznych dorosłych, m.in.: depresji; choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD); zaburzeń lękowych (nerwice, fobie: społeczna, agorafobia), zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD), zespołu stresu pourazowego (PTSD); psychoz (schizofrenia, halucynozy, zaburzenia urojeniowe); uzależnienia od leków nasennych i uspokajających; zaburzeń i chorób psychicznych wieku podeszłego (demencja, choroba Alzheimera); zaburzeń psychicznych u chorych somatycznie; zaburzeń snu.

Doświadczenie: Po studiach pracowała w Szpitalu Specjalistycznym im. Babińskiego w Krakowie, a następnie w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie Nowej Hucie na oddziale psychiatrii. Lekarz psychiatra z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem klinicznym zdobytym w oddziałach psychiatrycznych (ogólnopsychiatrycznych, detoksykacyjnych i odwykowych) jak i poradniach zdrowia psychicznego oraz poradniach leczenia uzależnień.

Wykształcenie: Absolwentka studiów medycznych na kierunku lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1998 r. Tytuł specjalisty psychiatry z Psychiatrii Dorosłych uzyskała w 2005 r.