Specjalizacja: Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu wszelkich zaburzeń psychicznych, ze szczególnym naciskiem na zaburzenia nastroju, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości a także psychogeriatrią. Zajmuje się również diagnostyką i leczeniem ADHD.

Doświadczenie: Wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobywała pracując na oddziałach stacjonarnych, dziennych, nerwicowych, odwykowych, a także w Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ. Pracowała również jako terapeuta środowiskowy.

Wykształcenie: Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalizację ukończyła w Klinice Psychiatrii Collegium Medicum w Krakowie. Jest również absolwentką kursu terapii systemowej oraz z zakresu terapii psychodynamicznej.