Specjalizacja: Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny I stopnia oraz interwent kryzysowy. Udziela pomocy psychologicznej, psychoedukuje, wspiera w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi psychoterapię koncentrując się na zasobach, ukierunkowaną na polepszenie funkcjonowania i rozwiązywanie problemów. Pomaga osobom, które cierpią z powodu zmian lub obniżenia nastoju, depresji, kłopotów ze snem, stresu, prokrastynacji, uzależnień, zaburzeń odżywiania, chorób psychosomatycznych, problemów w relacjach zawodowych i prywatnych.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie, prowadzonym przez Curatus – Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia, Centrum Integracji Społecznej, gdzie prowadziła konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe dla osób doświadczających chorób psychicznych, Fundacji Perspektywa, z ramienia której pracowała z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Wykształcenie: Magister psychologii – Uniwersytet SWPS. Interwent kryzysowy – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny I stopnia – Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.