Specjalizacja: Pracuję grupowo i indywidualnie z osobami dorosłymi jako psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności społecznych. Specjalizuję się szczególnie w psychoterapii uzależnień. Na co dzień współpracuję z osobami, które borykają się z problemem zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjnych i lękowych. Obszar pracy z pacjentem dotyczy również trudności, które dotyczą silnie obniżonej samooceny, problemów relacyjnych, niemożności i nieumiejętności spełniania swoich potrzeb. Oferuję pomoc wszystkim osobom, które chcą zmienić swój sposób postrzegania i funkcjonowania psychicznego na bardziej satysfakcjonujący. Stosuję podejście integrujące różne modalności psychoterapii. Jest psychoterapeutą PTP w trakcie certyfikacji.

Doświadczenie: Doświadczenie terapeutyczne i psychologiczne zdobyła pracując w Centrum Zdrowia Psychicznego „Fundacja Droga” w Dąbrowie Górniczej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla dzieci i młodzieży we Wrocławiu, Laboratorium Testów Psychologicznych PsycheLab we Wrocławiu, Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Monar Gracze Stowarzyszenia Monar. W placówkach medycznych pracuję od 2013 roku, od 2018 roku prowadzi również indywidualną praktykę.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Psychologii i Pedagogiki na kierunku Psychologia. 4-letnie szkolenie psychoterapii ukończyła we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Kurs posiada akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wiedzę stale poszerza uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i sympozjach. Zgodnie z wymogami regularnie uczestniczy w superwizji swojej pracy.