Specjalizacja: Współpracuje z osobami dorosłymi w obszarze psychoterapii i seksuologii. Pracując w nurcie integracyjnym wspiera w takich trudnościach, jak zmaganie się z problemami emocjonalnymi, depresją, doświadczaniem nadmiernego lęku, czy stresu, niską samooceną oraz kryzysami w relacjach, dysfunkcjami seksualnymi.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobyła w ramach staży w Towarzystwie Pomocy Młodzieży, Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia, ul. Dolna 42 w SWZPZPOZ w Warszawie, Poradni Odwykowej, ul. Zgierska 18 A w SPZOZ Centrum Odwykowe, I Klinice Psychiatrycznej, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, Warszawa oraz pracując w Zakładzie Seksuologii, Psychiatrii i Psychoterapii w SPSK im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie a także dzięki wieloletniemu wolontariatowi w Grupie Ponton.

Wykształcenie: Doktor nauk społecznych, absolwentka Wydziału Psychologii oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła 4-letnią szkołę psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, studia podyplomowe „Seksuologia Kliniczna” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz roczny kurs podstawowy terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.