Specjalizacja: Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki posttraumatycznej.

Doświadczenie: Lekarz rezydent Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, aktualnie na ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego, po zdanym Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym.

Wykształcenie: Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie w 2018r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych.