Specjalizacja: Doktor nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii. Specjalizujący się psychopatologii, terapii schizofreni, depresji, zaburzeniach lękowych, bezsenności, psychiatri sądowowej. Prowadzi terapię w języku angielskim.

Doświadczenie: Od 2002 – wykładowca psychologii pastoralnej – Wyższe Metropolitarne Seminarium Duchowne w Warszawie. Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego – wykładowca. 1994-1997 – z-ca Dyrektora ds. lecznictwa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 1993-2006 – Ordynator Oddziału III Oddział Psychiatrii -Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 1988-1993 Wielka Brytania – Royal College of Psychiatrists (Manchester oraz Leicester) – 5 letni staż podyplomowy. 1973-1988 – Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie.

Wykształcenie: Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie.