Specjalizacja: Prowadzi terapię w zakresie zaburzeń osobowości, rozwoju, problemów umysłowych, psychoterapii indywidualnej i grupowej dla pacjentów i ich rodzin , poradnictwa w zakresie psychologii klinicznej (także w j. angielskim), poradnictwo z zakresu radzenia sobie ze stresem w sytuacji kryzysowej, badanie poziomu rozwoju umysłowego, społecznego i emocjonalnego, rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo i fizycznie. Wspomaga psychologiczne w trakcie trwania diagnozy i terapii schorzeń psychosomatycznych (w tym onkologicznych i neurologicznych) Prowadzi terapie rodzin i rodzin osób chorych somatycznie. Zajmuję się zaburzeniami okresu dojrzewania i zaburzeniami wczesnoszkolnymi.

Doświadczenie: Posiada ponad 24 letnie doświadczenie zawodowe jako psychoterapeuta w zakresie psychologii klinicznej, wykładowca psychologii społecznej oraz diagnosta, psycholog kliniczny i psychoterapeuta w placówkach medycznych i opiekuńczych.

Wykształcenie: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Specjalizacja kliniczna z psychologii klinicznej dziecka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr nauk humanistycznych – psychologia kliniczna i osobowości. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, mgr psychologii. Uniwersytet Warszawski.