Specjalizacja: Lekarz medycyny, specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Analizuje problemy dziecka w sposób całościowy, uwzględniając zmiany jakie zachodzą w jego psychice na kolejnych etapach rozwoju oraz biorąc pod uwagę jego stan psychosomatyczny i kontekst sytuacyjny. Potrafi nawiązać dobry kontakt z małym i dużym pacjentem. Zwraca szczególną uwagę na zminimalizowanie ryzyka skutków ubocznych stosowanych leków, aby dziecko mogło w pełni prawidłowo funkcjonować. Pracuje w oparciu o założenia terapii poznawczo behawioralnej.

Doświadczenie: Pracowała w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz poradni psychosomatycznej w Warszawie, konsultowała pacjentów w oddziałach pediatrycznych warszawskich szpitali. Przez kilka lat pełniła funkcje Kierownika ogólnopolskiego Centrum Leczenia Dzieci Młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzi szkolenia specjalizacyjne lekarzy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Pracuje w Klinice dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych zapoznaje się z najnowszymi doniesieniami w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, stale aktualizując swoją wiedzę medyczną.

Wykształcenie: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Specjalizację ukończyła w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.