Specjalizacja: Logopeda, neurologopeda kliniczny. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Zajmuje się diagnozą oraz terapią logopedyczną dzieci i osób dorosłych w zakresie kształtowania mowy, terapii wad wymowy, terapii zaburzeń mowy i komunikacji. Zajmuje się także profilaktyką logopedyczną dzieci przed ukończonym pierwszym rokiem życia, w tym oceną problemów ze ssaniem piersi i pomocą w tym zakresie.

Doświadczenie: Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii logopedycznej z osobami niepełnosprawnymi zdobyte podczas pracy w placówkach terapeutycznych, m.in. w Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „Tęcza” w Oławie, oraz przedszkolu terapeutycznym we Wrocławiu. Poza prowadzeniem terapii w gabinecie, pracuje w przedszkolu z dziećmi z orzeczeniem o autyzmie. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe.

Wykształcenie: Ukończyła Pomagisterskie Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz neurologopedię na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła także kurs „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem” oraz kurs „Terapia Neurotaktylna” w Międzynarodowym Instytucie dr Swietłany Masgutowej.