Specjalizacja: Pracuje z dziećmi od 4 roku życia. Oferuje wsparcie w trudnościach w radzeniu sobie z emocjami, stresem, nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji rówieśniczych oraz innymi umiejętnościami społecznymi.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała podczas staży w Fundacji Terapeutycznej, prowadząc grupowe treningi umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 7-9 lat, posiadających diagnozę autyzmu, zespołu Aspergera i ADHD oraz podczas indywidualnych konsultacji psychologicznych. Stale pogłębia swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach oraz konferencjach. Jest autorką artykułu naukowego pt. „Styl więzi, empatia i kody moralne jako predyktory postaw względem zachowań seksualnych okresu dzieciństwa”, opublikowanego w czasopiśmie Psychologia Rozwojowa.

Wykształcenie: Absolwentka psychologii o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Odbyła roczne Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Posiada certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych.