Specjalizacja: Specjalizuje się w zaburzeniach depresyjnych, zaburzeniach nastroju, chorobach afektywnych dwubiegunowych (CHAD, depresji), zaburzeniach lękowych, zaburzeniach snu, nerwicy, psychozie, zaburzeniach psychotycznych, schizofrenii, problematyce uzależnień (leczeniu Pacjentów uzależnionych od opiatów, amfetaminy, THC, alkoholu oraz środków uspokajających i nasennych), zaburzeniach pamięci, zaburzeniach zachowania, zaburzeniach psychicznych w wieku podeszłym, zaburzeniach odżywiania (anoreksji, bulimii i innych), zaburzeniach osobowości.

Doświadczenie: Ordynator oddziału F1 I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał na Oddziale Chorób Afektywnych II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie gdzie ukończył specjalizację z psychiatrii. Odbył liczne kursy i szkolenia z dziedziny psychiatrii oraz psychofarmakologii. Szczególnie interesuje się nowymi metodami farmakoterapii stosowanymi w psychiatrii.

Wykształcenie: Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.