Specjalizacja: Logopeda ze specjalnością neurologopedia kliniczna oraz pedagog. Prowadzi terapię dla dzieci ze stwierdzoną m.in. dyslalią, dyzartrią, dysfazją oraz wadami mowy, w tym: wadami artykulacyjnymi, zaburzeniami oddechowo-fonacyjnymi oraz innymi zaburzeniami sfery oralno-facjalnej, wynikającymi z problemów neurologicznych oraz genetycznych.

Doświadczenie: Stawia na ciągły rozwój i poszerzanie kwalifikacji pracując we wrocławskich ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjnych. Pracuje z pacjentami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, zespołem Aspergera; jak również z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną.

Wykształcenie: Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Kwalifikacje w zakresie Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją logopedyczną zdobyła na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Posiada wiele ukończonych kursów i certyfikatów, m.in. certyfikat ukończenia kursu Terapii Czaszkowo-Krzyżowej (Craniosacralnej), szkolenia Makaton (pierwszego stopnia) oraz wykorzystywania elementów Metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.