Specjalizacja: Specjalista psychiatra. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u osób dorosłych, m.in. zaburzeń afektywnych (depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej), zaburzeń lękowych (nerwicowych), zaburzeń psychotycznych (m.in. schizofrenii), zaburzeń psychicznych wieku podeszłego (m.in. otępień), uzależnień, zaburzeń snu.

Doświadczenie: Obecnie pracuje w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie, gdzie ukończył szkolenie specjalizacyjne, w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji oraz II Klinice Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, a także w Poradniach Zdrowia Psychicznego.

Wykształcenie: Ukończył I Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.