Specjalizacja (opis): Pracuje z dorosłymi indywidualnie i w parach, a także ze starszymi nastolatkami. Pracuje w podejściu integrującym: Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFBT), Gestalt oraz wykorzystuje elementy Podejścia Systemowego i Terapii Ericksonowskiej. W pracy psychotraumatologicznej stosuje sekwencyjny model pracy i terapię EMDR. Dodatkowo w trakcie szkolenia i certyfikacji jako provider TRE(r) – Trauma and Stress Release Exercises. W pracy kieruje się indywidualnym podejściem, nacechowanym uważnym i pełnym szacunku podejściu do każdego pacjenta.

Doświadczenie (opis): Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dolnośląskiej Akademii Rozwoju oraz w praktyce indywidualnej w stałej superwizji. Dodatkowo pracował z pacjentami z traumami w ośrodku dla uchodźców dotkniętych kryzysem wojny (Grochowa 13 we Wrocławiu).

Wykształcenie (opis): Absolwent Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu na kierunku psychologia o specjalności klinicznej. Ukończył Szkołę Pomocy Psychologicznej w Psyched we Wrocławiu, studium psychotraumatologii w Collegium Humanum, a także całościowe szkolenie w nurcie PSR w Centrum TSR Louisa Alarcon Ariasa. Aktualnie w trakcie całościowego kursy psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz treningach.