Specjalizacja: Psycholog, Psychoterapeuta, Psycholog dziecięcy.

Doświadczenie: Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię dzieci i młodzieży doświadczających: trudności w relacjach społecznych, trudności w radzeniu sobie z emocjami i stresem, trudności w nauce, trudności w zakresie koncentracji uwagi, trudności spowodowanych nieśmiałością, trudności emocjonalnych, żałoby, obniżonego poczucia własnej wartości, zaburzeń lękowych, zaburzeń rozwojowych, zaburzeń zachowania. Zajmuje się także konsultacją psychologiczną i wsparciem dla rodziców: w procesie wychowawczym (rozwijanie umiejętności wychowawczych), w radzeniu sobie z uczuciami towarzyszącymi rodzicielstwu (np. złość, smutek, poczucie bezsilności), w trudnych sytuacjach (takich jak: trudności szkolne, konflikty z rodzeństwem lub rówieśnikami, rozwód) oraz zainteresowanych wspieraniem rozwoju swoich dzieci. Prowadzi diagnozę w zakresie: trudności szkolnych, oceny rozwoju dziecka, możliwości intelektualnych, gotowości szkolnej, całościowych zaburzeń rozwojowych.

Wykształcenie: Psycholog, ukończyła studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (specjalność: psychologia kliniczna) oraz studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Aktualnie w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Jest certyfikowanym terapeutą metody Instrumental Enrichment.