Specjalizacja: Psychoterapeuta, neuroterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzin i par, konsultacje, psychoedukację, przeprowadza diagnozę psychologiczną (w tym neuropsychologiczną). Pomaga młodzieży w okresie adolescencji w przezwyciężaniu kryzysów, poznawaniu siebie, swoich możliwości i predyspozycji. Wspiera dorosłych w sytuacjach traumatycznych, doświadczania problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie, prowadzi m.in. terapię depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc poradnictwo psychologiczne i zawodowe, wsparcie psychoterapeutyczne dla osób bezrobotnych, zakładających własną działalność gospodarczą, pracujących w służbach mundurowych oraz doradztwo psychologiczne, zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty dla uczniów klas integracyjnych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach współpracy z placówkami oświatowymi, szkołami wyższymi i Fundacją OIC Poland.

Wykształcenie: Ukończyła 4,5 letni kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Wiedzę poszerzała w ramach studiów podyplomowych na uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytecie Opolskim i Wrocławskim oraz uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i sympozjach, m. in.: Podyplomowym Studium z Terapii Rodzin, Studium Terapii Par oraz Podyplomowych Studiów z Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej.