Specjalizacja: Zajmuje się konsultacją, diagnozą i terapią logopedyczną z pacjentami między innymi z dyslalią i opóźnionym rozwojem mowy. W zakres jej pracy wchodzą między innymi – korygowanie zaburzeń i wad wymowy (dyslalia, rotacyzm, alalia, seplenienie), przywracanie mowy w przypadku jej braku, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej, likwidacja przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych; psychologiczne i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy. Pracuje z dziećmi zdrowymi, jak i z orzeczeniami o różnym typie niepełnosprawności czy chorobami genetycznymi, sporadycznie z osobami dorosłymi.

Doświadczenie: Już w trakcie studiów p. Beata zdobywała szereg doświadczeń podczas różnych staży i praktyk zawodowych. Ma ponad 18 – letnie doświadczenie w pracy zawodowej. Ukończyła wiele szkoleń i kursów, wciąż podnosząc swój warsztat pracy. W terapii skupia się na holistycznym podejściu do pacjenta – stosuje elementy zabawy w pracy z dziećmi, u dorosłych skupia się na aspektach ważnych dla nich w ich codziennym życiu. Stosuje wiele praktyk oraz elementów z metody m.in. edukacji Daltona, Krakowskiej, Freineta, Montessorii, E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, Dobrego startu, logorytmiki i innych. Do swojej pracy podchodzi z pasją oraz zaangażowaniem. Autorka serii artykułów dla wydawnictwa Raabe. Prowadzi konsultacje oraz terapie logopedyczne z pacjentami szerokiego spektrum zaburzeń językowych, autyzmem, mutyzmem. Pracuje z dziećmi w szkołach, zarówno z oddziałów przedszkolnych, jak i klas I-III i powyżej. Dorywczo z osobami dorosłymi.

Wykształcenie: Absolwentka dwupoziomowych studiów związanych z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną z logopedią („Pedagogika wczesnoszkolna z logopedią szkolną” oraz „Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z podstawami logopedii na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach). Ukończyła Studia Glottodydaktyczne (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODEN w Gdańsku). Równolegle szkoliła się na dwóch kierunkach studiach podyplomowych („Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz „Logopedia ogólna” na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Podyplomowe Studium Logopedii). Ponadto podnosząc swoje kompetencje ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Szukając metod i sposobów pomocy pacjentom wciąż zdobywa kolejne certyfikaty z różnego rodzaju szkoleń oraz kursów.