Specjalizacja: Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym z elementami terapii schematu. Prowadzi zarówno psychoterapię indywidualną jak i psychoterapię par. Specjalizuje się w zakresie: szerokiego spektrum zaburzeń lękowych, praca z osobami z niską samooceną, praca z gniewem i drażliwością, praca z osobami doświadczającymi zaburzeń depresyjnych, praca z osobami z zaburzeniami osobowości praca z osobami w sytuacjach kryzysowych.

Doświadczenie: Wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy klinicznej zdobywała m.in. w Szpitalu Specjalistycznym im. „Babińskiego” w Kobierzynie, Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie, Domu Pomocy dla przewlekle psychicznie chorych oraz w Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych. Od 13 lat pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie oraz w prywatnym Centrum Medycznym.

Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński. Czteroletnia Szkoła Psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie oraz Szkołę Trenerów „Metrum” (Trener umiejętności psychospołecznych). .