Specjalizacja: Diagnozuje oraz leczy zaburzenia psychiczne u osób dorosłych, w szczególności zaburzenia lękowe (nerwicowe), zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzenia osobowości, zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychotyczne, kryzysy psychiczne.

Doświadczenie: Lekarz medycyny i dyplomowany psychoterapeuta indywidualny oraz grupowy. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wieloletni pracownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych oraz Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego jak również Poradni Psychiatrii Dorosłych przyklinicznego ambulatorium. Jest pracownikiem naukowym na Wydziale Lekarskim Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychoterapii indywidualnej oraz grupowej w podejściu zintegrowanym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest autorką lub współautorką oraz tłumaczem publikacji naukowych w dziedzinie psychiatrii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach i szkoleniach związanych z psychiatrią. W pracy psychoterapeutycznej stosuje podejście zintegrowane, skierowane na podejście psychodynamiczne oraz terapię schematu. Konsultuje oraz prowadzi psychoterapię również w języku angielskim.

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.