Specjalizacja: psychiatria

Doświadczenie: Posiada tytuł specjalisty w zakresie psychiatrii i I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w oddziałach klinicznych i szpitalnych we Wrocławiu. Aktualnie pełni funkcję ordynatora oddziału detoksykacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi. Pracuje też jako lekarz oddziału ogólnopsychiatrycznego w szpitalu w Miliczu. Zakres jego zainteresowań zawodowych to zaburzenia nastroju / depresje / , zaburzenia lękowe , bezsenność , uzależnienia od leków nasennych i uspokajających , uzależnienie od alkoholu, proces terapeutyczny rodzin osób uzależnionych , zaburzenia psychiczne osób starszych i w podeszłym wieku.

Wykształcenie: Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu.