Specjalizacja: Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, który zajmuje się leczeniem zaburzeń występujących w tej grupie wiekowej ( gł. depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, OCD), z dodatkowym wykształceniem w zakresie neuroterapii, logopedii oraz psychopedagogiki wieku dziecięcego z wieloletnią praktyką diagnostyczo- terapeutyczną w zakresie zaburzeń neurorozwojowych ( zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, tiki, niepełnosprawność intelektualna).

Doświadczenie: Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Autorka wielu publikacji naukowych, głównie związanych z tematyką autyzmu. Dodatkowe Certyfikaty zawodowe: Stosowana Analiza Zachowania – stopień 3; Psychoterapia poznawczo- behawioralna – podczas kształcenia; Psychoterapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu (SFBT)- poziom A,B,C; Używanie narzędzi diagnostycznych ( złoty standard diagnostyczny w zaburzeniach ze spektrum autyzmu) ADOS i ADI-R do celów klinicznych i naukowych oraz wielu innych narzędzi do badań przesiewowych i diagnostycznych w zaburzeniach neurorozwojowych.

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.