Specjalizacja: Siostra Zakonna, lekarz medycyny, specjalista psychiatra. Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu depresji, nerwic, chorób afektywnych dwubiegunowych, uzależnień, bezsenności, stresu, fobii społecznej, zaburzeń osobowości, choroby Alzheimera, manii, hipochondrii, zaburzeń psychicznych, fobii, zaburzeń lękowych, myśli samobójczych.

Doświadczenie: Doświadczenie zobywała w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, odbywała staże kierunkowe z neurologii i psychiatrii dzieci i młodzieży (2015-2020).

Wykształcenie: UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – kierunek lekarski specjalizacja z psychiatrii (2020r.)