Specjalizacja: Oferuję pomoc i wsparcie psychologiczne osobom dorosłym zmagającym się m.in.: zaburzeniami odżywiania, trudnościami w radzeniu sobie ze stresem, niską samooceną, problemami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach interpersonalnych, wypaleniem zawodowym, przeżywającym nadmierny lęk. Pracuję w nurcie psychodynamicznym z elementami pracy z ciałem.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała podczas staży m.in. w poradnii jako członek zespołu obserwującego, jako współprowadząca na półkoloniach typu TUS, prowadzenie własnych grup ćwiczeniowo-terapeutycznych w nurcie Analizy Bioenergetycznej.

Wykształcenie: Studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym w Warszawie. Ukończone szkolenie w Analizie Bioenergetycznej certyfikowane przez Florida Society for Bioenergetic Analysis (metoda Alexandra Lowena) na poziomie Facylitatora tej metody.