Specjalizacja: Pracuje głównie w podejściu psychodynamicznym, ale chętnie korzysta z doświadczenia innych szkół psychoterapeutycznych, m.in. terapii poznawczo-behawioralnej, ericksonowskiej czy psychoterapii pozytywnej, po to, by jak najlepiej dostosować metody pracy do problemu każdego pacjenta.

Doświadczenie: Roczny kurs „Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej” w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, a następnie doskonaliła swoje umiejętności podczas 4-letniego specjalistycznego szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej pod patronatem Oddziału Leczenia Nerwic Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Wykształcenie: Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Muzykoterapia na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ukończyła kurs I stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowania. Posiada tytuł konsultanta w zakresie psychoterapii pozytywnej nadany przez Word Association for Positive Psychotherapy.