Specjalizacja: Psycholog, psychoterapeuta, biegły sądowy w zakresie psychologii, interwent kryzysowy, psychotraumatolog, terapeuta EMDR. Konsultuje dorosłych i dzieci od 12 roku życia. Posiada uprawnienia przeprowadzania różnego rodzaju testów psychologicznych, m.in. testów osobowości (przeszła specjalne szkolenie dotyczące używania kwestionariusza MMPI-2), testów zawodowych oraz badań np. na posiadanie broni.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała na oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej, w gabinecie prywatnym oraz w placówce medycznej. Jest biegłą sądową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu oraz w Świdnicy, obecnie na drugiej kadencji.

Wykształcenie: Tytuł magistra psychologii zdobyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Dodatkowo ukończyła trzyletnie studia licencjackie w kierunku Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada certyfikat potwierdzający kwalifikacje do przeprowadzania Inwentarza Osobowości MMPI-2, wydanego przez Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS.