Specjalizacja: Pracuje z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi od pierwszych miesięcy do 25 roku życia. W pracy specjalizuje się we wczesnej diagnostyce i określaniu, jakiego wsparcia potrzebują dziecko i rodzice – głównie w obszarach zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń snu, zachowań agresywnych u dzieci, lęku u dzieci i młodzieży, zaburzeń odżywiania. Udziela poradnictwa wychowawczego, realizuje treningi radzenia sobie ze stresem i treningi uważności. Wspiera pacjenta w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych.

Doświadczenie: Od 2013 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami osób ze spektrum zaburzeń autystycznych, przede wszystkim w charakterze terapeuty i diagnosty. Odbywał staże na oddziałach młodzieżowych i oddziałach dla dorosłych w szpitalach psychiatrycznych, gdzie zaznajamiał się ze specyfiką funkcjonowania osób w kryzysie psychicznym. Pracował w żłobkach i przedszkolach każdego typu (również z nauczaniem specjalnym i integracyjnym) – aktualnie pracuj w przedszkolu i szkole podstawowej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli. W różnym zakresie w poradniach psychologicznych przyjmuję od 2017 roku.

Wykształcenie: Absolwent psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego. Poszerza wiedzę z psychologii dzieci i młodzieży dzięki szeregowi kursów i szkoleń, które dotyczą specyfiki pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, zaburzeniami jedzenia, zaburzeniami snu i trudnościami społeczno-emocjonalnymi. Posiada uprawnienia do przeprowadzenia badania inteligencji skalą Stanford-Binet V. W lutym 2021 ukończył studia podyplomowe z psychodietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.