Specjalizacja: Diagnostyka i leczenie zaburzeń afektywnych (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeń adaptacyjnych, związanych ze stresem i psychosomatycznych, zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń odżywiania, uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zaburzeń snu oraz funkcji poznawczych (szczególnie pamięci i uwagi), ADHD oraz zaburzeń psychotycznych (schizofrenia oraz zaburzenie schizoafektywne), a także zaburzeń homeostazy psychicznej podczas uprawiania sportu, związanych ze środowiskiem pracy i utratą płynności finansowej. Konsultacje psychiatryczne pacjentów leczonych z powodu chorób somatycznych.

Doświadczenie: Specjalista psychiatra; szkolenie specjalizacyjne odbywał w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w oddziale ogólnopsychiatrycznym, oddziale leczenia nerwic i zaburzeń osobowości, w oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży, a także w oddziale leczenia uzależnień. Obecnie prowadzi pacjentów w poradniach zdrowia psychicznego w Wisznicach i Lublinie oraz oddziale dziennym psychogeriatrycznym oraz oddziale psychiatrycznym dziennym dla dorosłych Consilium Med w Wisznicach. W pracy z pacjentem stawia na psychoedukację oraz wspólne świadome ustalanie strategii leczenia oraz podejmowanie decyzji terapeutycznych. Znając możliwości i zalety psychofarmakologii – często korzysta ze wsparcia psychoterapeutycznego, dzięki czemu udaje się uzyskać trwalsze efekty leczenia. Ze względu na wieloletnie doświadczenie pracy w środowisku korporacyjnym na różnych szczeblach – dobrze rozumie problemy środowiska biznesowego. Ekspert w obszarze badań klinicznych i marketingu farmaceutycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Towarzystwa na Rzecz Dobrej Praktyki w Badaniach Klinicznych w Polsce (GCP.pl) oraz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego.

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; specjalizacja z psychiatrii; I stopień kursu Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).