Specjalizacja: Psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy rodzin i par. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami zachowania oraz trudnościami okresu adolescencji oraz zaburzeniami socjalizacyjnymi. Od 19 lat zajmuje się także terapią rodzin i par w ujęciu systemowym. Autor programów treningowych dla młodzieży przeciwdziałających agresji, programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, programów szkoleniowych dla służb pomocy społecznej, oświaty i sądów z zakresu skutecznej komunikacji , pracy z agresją i przemocą, pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi społecznie oraz programów uczących służby społeczne interdyscyplinarnej współpracy

Doświadczenie: Wieloletni pracownik instytucji oświatowych, resocjalizacyjnych, medycznych oraz naukowych, m.in.: Zespołu Ognisk Wychowawczych, Centrum Metodycznego MEN, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Józefowie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Piasecznie, asystent w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, psychoterapeuta w Poradni Rodzinnej Warszawa- Bemowo, PZP Józefów, MOS 1 ‘SOS” oraz Centrum Psychoterapii Ben -Med w Warszawie. Wieloletni edukator kadr oświatowych, kadr ośrodków opieki społecznej oraz sądowych we współpracy z m.in. Centrum Metodycznym MEN, Stowarzyszeniem „Spójrz Inaczej”, WOAK w Białymstoku, Wydziałem Polityki Społecznej m.st. W-wy. Autorka licznych publikacji z zakresu wychowania, resocjalizacji i opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży tym m.in.: „Dziecko nadpobudliwe- program korekcji zachowań”, „Rozwój empatii i kompetencji społecznych”, „Zawrócić z drogi na dno”, „Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w szkole”, „Metody pracy z trudną młodzieżą- socjoterapia a pedagogika przygody”. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi oraz ich rodzinami oraz w edukacji, mediacjach i terapii systemowej rodzin.

Wykształcenie: Magister psychologii ze specjalizacją psychologia kliniczna, magister socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Podyplomowego Studium Socjoterapii IPSiR UW oraz Studium Psychoterapii Centrum Psychologiczno-Terapeutycznego Mabor we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, trener 2 st. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, terapeuta systemowy rodzin.