Specjalizacja: Pracuje z dziećmi od 3 r.ż, młodzieżą oraz dorosłymi. Prowadzi treningi umiejętności społecznych (TUS) dla osób na spektrum autyzmu oraz z innymi trudnościami społecznymi. Pomaga radzić sobie z emocjami, depresją, zaburzeniami lękowymi, uzależnieniami behawioralnymi. Motywuje do zmiany i pracy nad sobą. Udziela porad rodzicom przy różnych trudnościach wychowawczych. Pracuje w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała na stażach w Klinice Budzik (praca z dziećmi w śpiączce), w fundacji Krok po Kroku (praca z dziećmi na spektrum autyzmu), pracując w przedszkolach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, oraz prowadząc fundację Big Brothers Big Sisters of Poland zajmującą się wsparciem dzieci poprzez znajdowanie im mentorów.

Wykształcenie: Absolwentka wydziału neofilologii o specjalizacji iberystyka na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka wydziału psychologii o specjalizacji psychologia kliniczna dziecka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studiów podyplomowych: Analiza Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami zachowania (SWPS Warszawa), studiów podyplomowych: Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka (SWPS Warszawa). Odbyła szkolenie: Dialog motywujący w profilaktyce uzależnień behawioralnych. Jest certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych. Obecnie jest w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie (ośrodek rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej).