Specjalizacja: Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń neurozwyrodnieniowych, w tym chorobą Parkinsona, Alzheimera i zespołami otępiennymi, chorobą Huntingtona, tikami, ataksją, dystonią, a także padaczką, chorobami naczyniowymi mózgu i rdzenia kręgowego, chorobami nerwowo – mięśniowymi, zaburzeniami funkcji poznawczych, zaburzeniami ruchowymi oraz chorobami rzadkimi.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała jako starsza asystentka w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Pracuje także jako nauczycielka akademicka w Katedrze i Klinice Neurologii Uniwersytetu Opolskiego.

Wykształcenie: Jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.