Specjalizacja: Psycholog, psycholog dziecięcy, biegły sądowy. Główne obszary pracy to:
– diagnoza funkcjonowania poznawczego (uwagi, pamięci, myślenia, funkcji językowych, wzrokowo-przestrzennych oraz wykonawczych) u osób dorosłych, młodzieży i dzieci,
– diagnoza i terapia zaburzeń językowych o typie afazji,
– rehabilitacja neuropsychologiczna pacjentów z uszkodzeniami mózgu (m.in. po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, zabiegach neurochirurgicznych),
– diagnoza różnicowa zespołów otępiennych (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona i ich chorób neurodegeneracyjnych),
– diagnoza i rehabilitacja zaburzeń funkcji poznawczych w chorobach diabetologicznych, endokrynologicznych, kardiologicznych
– pomoc psychologiczna osobom z uszkodzeniami mózgu o różnej etiologii, jak również ich opiekunom
– przeprowadzanie testów inteligencji (WAIS – R) i osobowości (MMPI – 2)
– poradnictwo dotyczące metod wspierania funkcji poznawczych w toku fizjologicznego starzenia się (m.in. strategie pamięciowe, mnemotechniki, kompensacje, aktywizacja poznawcza) u osób zdrowych,
– diagnoza neuropsychologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju,
– diagnoza neuropsychologiczna młodzieży z zaburzeniami rozwoju,
Po przeprowadzonym badaniu jest możliwość sporządzenia/opracowania:
– opinii neuropsychologicznej i psychologicznej (dodatkowa konsultacja),
– programu oddziaływań neuropsychologicznych z zestawem ćwiczeń (dodatkowa konsultacja).
Dodatkowo prowadzę:
Konsultacje neuropsychologiczne i psychologiczne.
Interwencja kryzysowa i wsparcie psychologiczne.

Doświadczenie: Pracowała m.in. w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogiecznej nr 2 we Wrocławiu.
Od 2018 roku jest związana zawodowo z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Opolu, gdzie jest zatrudniona na stanowisku asystenta-neuropsychologa na oddziale neurologii, w poradni neurologicznej i dziennym oddziale rehabilitacji neurologicznej.

Wykształcenie: Ukończyła 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Następnie studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Obecnie jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w subdycyplinie neuropsychologia.