Specjalizacja: Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (np. napady lęku, fobie, niesprecyzowany lęk, ASR i PTSD, natręctwa i przymusowe powtarzanie czynności, hipochondria, bóle psychogenne, wypalenie zawodowe, przewlekłe zmęczenie, itp.).

Doświadczenie: Z psychiatrią związany od 2004 roku, tytuł specjalisty psychiatrii dorosłych uzyskał w 2012 roku, a w kolejnych latach również specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży oraz specjalisty seksuologii. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, w oddziale psychiatrycznym Szpitala Wielospecjalistycznego w Miliczu oraz w latach 2012-2016 w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży. Od 2012 roku zajmuje się także opiniowaniem sądowym.

Wykształcenie: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.