Specjalizacja: W swojej pracy koncentruje się głównie na chorobach afektywnych (zaburzenie depresyjne nawracające, choroba afektywna dwubiegunowa) oraz chorobach psychotycznych (schizofrenia, zaburzenie schizoafektywne).

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pabianickim Centrum Psychiatrycznym, pracując zarówno w oddziale psychiatrycznym jaki i w poradni zdrowia psychicznego. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii dorosłych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Lekarskie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.