Specjalizacja: Holistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia psychotyczne) z uwzględnieniem stanu somatycznego oraz stylu życia pacjenta. Stawia nacisk na psychoedukację i dialog z pacjentem, a także z jego bliskimi. Oferuje również pomoc w przejściowych trudnościach życiowych oraz doborze terapii niefarmakologicznych (psychoterapia, konsultacje psychologiczne, modyfikacje diety, aktywności fizycznej, higiena snu). Konsultuje także pacjentów w języku angielskim i francuskim.

Doświadczenie: Lekarz w trakcie specjalizacji w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Doświadczenie zdobywała także jako lekarz w całodobowym telefonie zaufania dla osób w kryzysie psychicznym. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych z dziedziny medycyny, psychiatrii i seksuologii. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach i szkoleniach związanych z psychiatrią.

Wykształcenie: Kierunek Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych w Szkole Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.