Specjalizacja: Psychiatra osób dorosłych. Zajmuje się leczeniem m.in. depresji, chorób afektywno-dwubiegunowych, nerwic, bezsenności, zaburzeń lękowych, psychicznych i emocjonalnych. Prowadzi konsultacje również w języku angielskim.

Doświadczenie: Milickie Centrum Medyczne – w trakcie specjalizacji, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu.

Wykształcenie: Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, wydział wojskowo-lekarski.