Specjalizacja: Autorka publikacji na temat niepełnosprawności integracji i funkcjonowania dziecka z niepełnosprawności w systemie rodzinnym. Od 7 lat angażuje się w pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym także dziećmi ze spektrum autyzmu skupiając się również na pracy z ich rodzinami. W życiu prywatnym ,kochająca zwierzęta, koncerty i kino, wierząca w lepsze jutro i w to, że bardzo wiele w naszym życiu zależy od nas samych.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży w organizacjach pozarządowych, takich jak Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, udzielanie konsultacji psychologicznych i wsparcia osobom dorosłym z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia dla Rodzin prowadzący konsultacje psychologiczne, interwencję kryzysową i terapię dla dzieci i osób dorosłych. Współpracuje z oświatą w ramach projektu jako psycholog szkolny w placówce im. Edmunda Bojanowskiego przygotowując interwencje behawioralne i zajęcia terapeutyczne. Pracuje pod stałą superwizją i regularnie podnosi swoje kwalifikacje.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Psychologia, ze specjalnością psychologia wychowawczo-rozwojowa i rodziny oraz ze specjalnością psychologia kliniczna. Dodatkowo w ramach studiów podyplomowych ukończyła kierunki: „Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień”, podczas których uzyskała dyplom mediatora z zakresu mediacji pojednawczych I i II stopnia, Interwencja Kryzysowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej, Propedeutyka Psychologii Klinicznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W 2018 roku uzyskała uprawnienia pedagogiczne w ramach studiów w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Obecnie uczęszcza do szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierunkiem Popiel-Pragłowskiej, zdobywając kwalifikacje psychoterapeutyczne.