Specjalizacja: W swojej pracy terapeutycznej oferuje pomoc osobom dorosłym zmagającym się z zaburzeniami psychosomatycznymi, (z wpływem czynników psychicznych na stan zdrowia, z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi), z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi, (choroba Alzheimera, zespoły otępienne), w zakresie zaburzeń odżywiania, (anoreksja, bulimia, ortoreksja, jedzenie kompulsywne), z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz z uzależnieniami behawioralnymi, a także w zakresie mediacji rodzinnych. Pomoc oferuje także dzieciom w zakresie: zaburzeń zachowania i emocji, zaburzeń neurorozwojowych, (ADHD, spektrum Autyzmu), zaburzeń odżywiania, trudności adaptacyjnych i szkolnych, a także w zakresie zachowań autoagresywnych. Posiada uprawnienia do stosowania Skali Stanford-Binet 5 w praktyce diagnostycznej. Przeprowadza testy diagnostyczne tj. DIVA, SCID-5, CDI-2 i zajmuje się dignostyką Autyzmu i Aspergera u dzieci i dorosłych.

Doświadczenie: Jest psychologiem, (specjalność kliniczna i osobowości), oraz pedagogiem, (specjalność: psychopedagogika z profilaktyką społeczną). Kwalifikacje zawodowe podnosiła również poprzez ukończenie studiów podyplomowych : Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie, Przygotowanie Pedagogiczne na SGGW, Interwencja Kryzysowa w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi i Edukacja Dla Bezpieczeństwa w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, oraz w trakcie pracy w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w Centralnym Szpitalu MSWiA w Warszawie, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach oświatowych. Jest wykładowcą na studiach magisterskich i podyplomowych przedmiotów związanych z tematyką psychologiczną. Autorka wielu publikacji tekstowych i książkowych w zakresie psychologii i pedagogiki.

Wykształcenie: Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna i osobowości w Wyższej Szkole Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika ze specjalnością psychopedagogika z profilaktyką społeczną w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.